Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Phân tích dòng tiền
Trong 3 năm gần nhất, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không phải luôn duy trì ở mức dương, điều này cho thấy công ty vào thời điểm này vẫn chưa có 1 dòng tiền tốt từ năm này qua năm khác.
1668527196333.png


Trong năm vừa qua 2021, doanh nghiệp chưa thể tự tạo ra tiền để sử dụng, mà dựa vào nguồn tiền từ hoạt động tài chính để chi trả cho các hoạt động đầu tư, điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa thực sự tự chủ được dòng tiền của chính mình.
1668527446530.png


Doanh nghiệp dường như kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tuy nhiên số tiền mang về từ hoạt động kinh doanh là rất thấp, không đáng kể so với nguồn lợi nhuận đã có, cần phải xem lại chiến lược sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.
1668527553106.png


Khi so sánh năm 2021 với 2020, chúng ta thấy được rằng khả năng tạo ra tiền từ nguồn lợi nhuận khá thấp, tuy nhiên tiền lại bị chiếm dụng bởi các khách hàng ở các khoản phải thu và khoảng đáng kể nhất cần phải đề cập chính là 1 lượng lớn hàng tồn kho đã được mua về trong khoảng thời điểm này, làm nguồn tiền trong doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh.
1668527964420.png


Riêng trong năm 2021, chúng ta vẫn thấy được doanh nghiệp có tăng trưởng dòng tiền bằng các khoản lợi nhuận và khấu hao cũng như chiếm dụng vốn của khách hàng, tuy nhiên số lượng đầu tư trong năm của hàng tồn kho là rất lớn vào lúc này và lượng hàng tồn cũng là rất lớn.
1668528082229.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang có xu hướng tăng và dưới 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1668528447738.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1668528509277.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668528632512.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1668528769533.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm.
1668528809324.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã không cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của họ trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn lực bên trong của mình, đây cũng được coi là nguồn tài sản của họ.
1668528969252.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho, Tài sản cố định và Đầu tư ngắn hạn. Với Tổng hàng tồn kho và Đầu tư ngắn hạn, 2 khoản mục này có xu hướng tăng, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1668529147380.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số rất cao.
1668529439470.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668529541869.png


Mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là 18%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668529651600.png


7. Phân tích ngành nghề
MWG nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. MWG cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top