Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh là chủ yếu, còn lại đến từ 1 ít đầu tư và tài chính, hiện doanh nghiệp không chi trả cho các hoạt động nào.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua bởi vì doanh nghiệp đã kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh trong khoảng thời điểm này.
1667751680986.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ ngắn của mình và không gặp vấn đề liên quan đến tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1667751770095.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Với chỉ số như hiện tại, DN chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1667751871412.png


Trong kỳ, nguồn lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1667751981147.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua do doanh nghiệp mang về ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1667752128264.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp giảm hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1667752369753.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tiền và các khoản tương đương tiền. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tiền và các khoản tương đương tiền thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667752460865.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1667752756348.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá cao, đủ bù đắp được chi phí khấu hao qua từng năm.
1667752818157.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, mức tăng trưởng của doanh nghiệp nằm ở con số thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667752877408.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm 61% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1667753040119.png


6. Phân tích ngành nghề
1667753097379.png

NLG nằm trong Top 10% công ty có điểm số D-rating cao nhất. NLG cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top