Phân tích báo cáo tài chính CTCP Damsan (ADS) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng dường như không đổi trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn bởi vì doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động cốt lõi của mình, đồng thời chi trả được nhiều hơn cho các hoạt động đầu tư.
1667532000051.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1667532099331.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667532195455.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận của mình. Doanh nghiệp cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng bền vững và hiện tại doanh nghiệp đang làm điều này khá tốt, dù mức tăng trưởng chưa quá mạnh.
1667532300299.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua là do doanh nghiệp có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính của mình trong khoảng thời điểm này.
1667532371080.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính trong khoảng thời điểm này. Điều này giúp DN có thể tránh tình trạng bị kiệt quệ về tài chính, vì vậy đây là điều DN nên làm, và vẫn giữ được 1 TSSL đủ để thu hút được các quỹ đầu tư.
1667532642298.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667532755559.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ của mình.
1667532816847.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số thấp ở nhũng năm trước đó, dường như không tái đầu tư lại, và ở năm gần nhất doanh nghiệp đã chú trọng hơn việc này nhằm đạt hiệu suất cao hơn.
1667532924088.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667533069221.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng không đổi so với kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1667533160425.png


6. Phân tích ngành nghề
1667533286023.png

ADS có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. ADS thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh và dòng tiền tương đối khó khăn.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top