Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cơ điện lạnh (REE) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính trong khoảng thòi điểm này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua tuy nhiên đây không được coi là 1 điều quá xấu đối với doanh nghiệp ở thời điểm này bởi vì doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh so với kỳ trước đó đồng thời chi trả nhiều hơn cho các hoạt động đầu tư.
1666235240470.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc có thể gặp một số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666235318956.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666235532011.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và các hoạt động đầu tư từ các công ty liên kết. Điều này cho thấy nhìn chung doanh nghiệp vẫn khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình, và cũng phân bổ nguồn lực cho các hoạt động đầu tư. Tuy nhiên. nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lâu dài và bền vững, họ cần phải cải thiện chính sách kinh doanh của mình so cho hiệu quả hơn so với trước kia.
1666235769714.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1666235837372.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666236014744.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Khoản đầu tư tài chính dài hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn các Khoản đầu tư tài chính dài hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này,
1666236149690.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1666236260711.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở 1 con số cao, vượt qua chi phí hằng năm rất nhiều. Điều này phản ánh được doanh nghiệp luôn đầu tư và phát triển sản phẩm của mình, nhằm đạt được hiệu suất cao hơn so với trước kia.
1666236588423.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1666236782438.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 30%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1666236832112.png


6. Phân tích ngành nghề
1666236927216.png

REE nằm trong Top 15% công ty có điểm số D-rating cao nhất. REE cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top