Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao Su Đồng Phú (DPR) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng không đáng kể trong kỳ vừa qua, tuy nhiên dòng tiền có chiều hướng thay đổi tiêu cực trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp kiếm được ít tiền hơn rất nhiều so với họ thời kỳ trước, đồng thời bù đắp vào đó lại là hoạt động từ đầu tư, cho thấy chất lượng dòng tiền không thực sự chất lượng tại thời điểm này.
1665591669624.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả đi các khoản nợ ngắn hạn của mình mà không gặp bất kỳ vấn đề gì tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí vốn lưu động của mình trong khoảng thời điểm này.
1665591777807.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lợi nhuận của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665591867084.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua đến từ các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Ở kỳ hiện tại, chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp không quá tốt bởi vì nó chiếm khá nhiều từ các hoạt động khác, tuy vậy doanh nghiệp vẫn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với kỳ trước đó. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lâu dài và bền vững, họ cần phải phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia.
1665592007106.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1665592035644.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá đáng kể.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã có sự cải thiện về hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận từ các nguồn tài sản của mình, cũng chính là nguồn lực bên trong của họ.
1665592181716.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1665592283216.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1665592362735.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số tương đối đáng kể ở từng năm, có những năm còn vượt cả chi phí khấu hao. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn đang phát triển và đầu tư vào thiết bị của mình nhằm đạt được hiệu suất tốt hơn.
1665592585168.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
1665592649451.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 124% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1665592703301.png


6. Phân tích ngành nghề
1665592777728.png

DPR có điểm số nằm ở nhóm trung bình. DPR cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top