Phân tích báo cáo tài chính CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính,họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi, kỳ này doanh nghiệp đã không còn kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh, thay vào đó phải chi trả cho nó.
1663639867249.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn và dường như không gặp vấn đề về tình hình tài chính gì sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1663639965507.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1663640055313.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua là nhờ vào các hoạt động kinh doanh và các công ty liên kết kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp dẫu vẫn khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình, tuy nhiên vẫn còn sử dụng nguồn lực để đầu tư cho các hoạt động khác, điều này chỉ nên sử dụng trong ngắn hạn. Ở trong dài hạn, nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lâu dài và bền vững, cần cải thiện các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn.
1663640166551.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm vừa qua.
1663640211068.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất thấp.
Việc ROE dường như không có sự thay đổi so với kỳ trước đó là do hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp (ROA) không có sự biến đổi. Doanh nghiệp không thể tận dụng được nguồn lực bên trong của DN để mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
1663640309437.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng tăng trong khoảng thời gian này.
1663640417651.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có mức tài sản được đảm bảo bằng các khoản nợ dài hạn.
1663640523903.png


Trong 3 năm gần nhất, có thời điểm doanh nghiệp không đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, ở những năm đầu tư, khi so sánh với mức khấu hao, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, bù đắp được khoản chi phí bỏ ra.
1663640619195.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN không thể thu hút được các nhà đầu tư vào góp vốn và đang gặp vấn đề về tăng trưởng tại thời điểm này.
1663640684445.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 10%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.
1663640778196.png


6. Phân tích ngành nghề
1663640825402.png

DQC có điểm số nằm ở nhóm trung bình. DQC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top