PHẦN MỀM BRAVO 8R3 ERP-VN

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới

Nhiều điểm mới trên module Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) của BRAVO 8R3 (ERP-VN)​

10 Tháng Tám, 2022

Bắt kịp xu hướng mới trong vấn đề Quản lý quan hệ khách hàng tại các Doanh nghiệp hiện nay, BRAVO đã nhanh chóng nghiên cứu và phát triển thêm trên phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN). So với phiên bản cũ, phân hệ hệ Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) trên phiên bản mới được xem như là một sự “lột xác” toàn diện, hỗ trợ quản lý chuyên sâu và chi tiết hơn gấp nhiều lần.
Các tính năng mới của phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên phiên bản BRAVO 8R3 được thiết kế bám sát theo các bài toán quản lý thực tế tại khách hàng. Thực tế yêu cầu về việc quản lý quan hệ khách hàng tại hầu hết các doanh nghiệp sẽ cần phải giải quyết được các bài toán sau:
Bài toán Quản lý công việc Marketing:
 • Thu thập dữ liệu đầu mối, khách hàng tiềm năng từ các kênh triển khai chiến dịch Marketing như: Facebook, ****, Website, các kênh khác…
 • Quản lý, thực hiện chiến dịch gửi Email Marketing, Chiến dịch gửi tin nhắn SMS Brandname
 • Quản lý chiến dịch Marketing
 • Thiết kế, lập chiến dịch khảo sát khách hàng (Web Survey)
Bài toán Quản lý công việc bán hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng chính thức
 • Quản lý cơ hội bán hàng và các đối thủ cạnh tranh
Bài toán Quản lý công việc chăm sóc khách hàng
 • Lập chiến dịch chăm sóc khách hàng
 • Ghi nhận và xử lý giao dịch chăm sóc khách hàng, khiếu nại
 • Gửi email/tin nhắn chăm sóc khách hàng
 • Tích hợp tổng đài IP hoặc các hệ thống/phần mềm bổ trợ khác.
Bài toán Đáp ứng nhu cầu Quản lý cho các nhà quản trị
 • Việc truy xuất báo cáo đảm bảo thời gian nhanh chóng, mức độ chính xác cao
 • Hệ thống báo cáo đáp ứng cho yêu cầu quản trị phải được thiết lập đầy đủ và toàn diện.
 • Dòng dữ liệu đảm bảo lưu chuyển chính xác tới các bộ phận phòng ban liên quan khác.

1. Giới thiệu chung về Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Mặc dù chỉ là một phân hệ (module) nằm trong cả hệ thống phần mềm tổng thể BRAVO 8R3 (ERP-VN), nhưng phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên phiên bản mới hoàn toàn đáp ứng tính năng một cách toàn diện tương tự như những phần mềm CRM chuyên sâu tại thị trường hiện nay. Phần mềm là công cụ đắc lực trong việc trợ giúp nhân viên các bộ phận Marketing, Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng. Ngoài ra với hệ thống báo cáo chuyên sâu, phần mềm cung cấp các dữ liệu cần thiết và quan trọng tới bộ phận Ban lãnh đạo, cũng như nhà quản lý một cách nhanh chóng và kịp thời; giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định và chiến lược đúng đắn liên quan đến hoạt động quản lý quan hệ khách hàng.
1_phan%20he%20Crm.webp

Tổng quan giao diện Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Trên thực tế hệ thống “Quản lý quan hệ khách hàng” hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, quản lý và mở rộng tập khách hàng dễ dàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đó cắt giảm được chi phí bán hàng và gia tăng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phân hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng cũng có khả năng kết nối tới các phân hệ khác trong hệ thống quản lý tổng như: “Quản lý Bán hàng”, “Tài chính Kế toán”.

2. Điểm mới của phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng trên phiên bản BRAVO 8R3

Trên phiên bản BRAVO 8R2 trước đây, phân hệ CRM chỉ chủ yếu đáp ứng xoay quanh bài toán quản lý bán hàng với một số chức năng cơ bản như Nhu cầu khách hàng, Phân loại khách hàng, Báo giá, chào hàng, Chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên đến phiên bản BRAVO 8R3, dựa trên những xu hướng tính năng của các phần mềm CRM hiện nay cùng với những bài toán thực tế tại Khách hàng, Phân hệ CRM hiện tại cải tiến những tính năng mới liên quan đến 3 bài toán chính: Quản lý công việc Marketing, Quản lý công việc bán hàng và Quản lý công việc Chăm sóc khách hàng.

2.1. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Marketing

 • Tích hợp đa kênh tiếp thị bán hàng hiện đại nhằm tạo phễu thu nhập thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng như Facebook, Email, SMS Brandname, **** hay các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khai báo Email mẫu, tin nhắn mẫu (SMS), bộ câu hỏi chăm sóc/khảo sát khách hàng để sử dụng theo từng chiến dịch Marketing hoặc chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng.
 • Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

2.2. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Bán hàng

 • Thu thập dữ liệu tự động từ các kênh tiếp thị hoặc cập nhật, quản lý thông tin khách hàng (Tên, Địa chỉ, Email, Điện thoại, Kênh tiếp thị, Chiến dịch Marketing...), cơ hội bán hàng (Khách hàng, nhu cầu sản phẩm...). Tự động kiểm tra và đình chỉ khi có sự trùng lặp khách hàng hoặc cơ hội bán hàng thu thập được từ nhiều kênh tiếp thị khác nhau. Chuyển thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng cho nhân viên kinh doanh xúc tiến, theo dõi bán hàng.
 • Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

2.3. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Chăm sóc Khách hàng

 • Lập, theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch chăm sóc hoặc khảo sát khách hàng. Triển khai chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng thông qua tích hợp Email Marketing, SMS BrandName,... Cập nhật giao dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng theo từng chiến dịch.
2_crm.webp

Giao diện cập nhật giao dịch chăm sóc khách hàng
 • Cập nhật yêu cầu/khiếu nại của khách hàng. Theo dõi trạng thái, kết quả xử lý yêu cầu/khiếu nại khách hàng. Chăm sóc và ghi nhận kết quả, mức độ hải lòng của khách hàng.
 • Có khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm khác như Tổng đài VoIP.

3. Hệ thống Báo cáo đáp ứng bài toán quản trị

Các báo cáo quan trọng được thiết lập trên phân hệ Quản lý quan hệ Khách hàng gồm có:
 • Báo cáo tổng hợp chiến dịch Marketing: Cho phép doanh nghiệp theo dõi được các chiến dịch marketing đã phát sinh trong khoảng thời gian chạy báo cáo về doanh thu kỳ vọng, ngân sách, số lượng đầu mối thu được, số lượng email/tin nhắn đã gửi,…
 • Báo cáo tăng trưởng khách hàng theo chiến dịch: Cung cấp góc nhìn tổng quan về sự tăng trưởng khách hàng qua các chiến dịch marketing, từ đó có thể đưa ra các phán đoán, quyết định hợp lý hơn.
 • Báo cáo thống kê số lượng khảo sát: Giúp theo dõi số lượng đối tượng tham gia khảo sát theo từng chiến dịch khảo sát khách hàng.
 • Báo cáo Phân tích kết quả khảo sát: theo dõi số lượng, tỷ lệ các câu trả lời của đối tượng tham gia khảo sát theo từng câu hỏi của bộ câu hỏi khảo sát.
 • Báo cáo tổng hợp cơ hội bán hàng: theo dõi thông tin về cơ hội bán hàng đã phát sinh trong một khoảng thời gian như trạng thái của cơ hội, tỷ lệ thành công, giá trị của cơ hội,…
3_crm.webp

Giao diện theo dõi tổng hợp các báo cáo hoạt động Xúc tiến bán hàng
 • Báo cáo Phân tích cơ hội bán hàng giữa các kỳ: phân tích số lượng cơ hội bán hàng, tỷ lệ tăng trưởng giữa kỳ này và kỳ trước, có thể lựa chọn nhóm theo các loại: Theo loại khách hàng, theo trạng thái cơ hội và theo nhân viên quản lý.
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch chăm sóc khách hàng: cho phép theo dõi tổng hợp số lượng giao dịch chăm sóc khách hàng theo từng loại như: Giải quyết khiếu nại, Chăm sóc khách hàng định kỳ, Chăm sóc khách hàng sau khi mua sản phẩm,…
 • Báo cáo phân tích kết quả chăm sóc khách hàng: Phân tích chất lượng các giao dịch chăm sóc khách hàng theo từng tiêu chí đánh giá như: Thái độ của khách hàng sau khi được chăm sóc, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, chất lượng công việc của nhân viên.
Thực tế trong quá trình triển khai, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhờ kiến trúc 3 lớp của phần mềm, cán bộ kỹ thuật của BRAVO có thể dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù về bài toán quản trị trong mỗi doanh nghiệp.
Chi tiết các tính năng mới trên BRAVO 8R3 (ERP-VN), cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO
 

Nâng cấp Công cụ quản trị dữ liệu đa chiều BI Dashboard trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)​


Giao diện Dashboard là một yếu tố quan trọng mà các User dùng để đánh giá chất lượng của một phần mềm sử dụng. Đây được xem là điểm chạm đầu tiên giữa người dùng và phần mềm trong việc tạo ra ấn tượng tốt hoặc xấu. Vì vậy một cảm quan tốt sẽ giúp phần mềm ghi điểm cao trong sự đánh giá của khách hàng. Thấu hiểu vấn đề này, trên phiên bản BRAVO 8R3, BRAVO đã thực hiện cải tiến thiết kế giao diện Business Intelligence Dashboard (BI Dashboard) để tối ưu những trải nghiệm của người dùng và đáp ứng nhu cầu quản trị.
BI Dashboard là một công cụ quản lý dữ liệu thông qua hình thức trực quan hóa dữ liệu. KPIs được hiển thị trong các BI Dashboard sinh động và trực quan bằng các biểu đồ đa dạng để người sử dụng có thể nhìn thấu được insights từ số liệu. Các Dashboard trực quan đều được sử dụng công nghệ để cấu trúc thành các biểu đồ hoàn chỉnh và số liệu được cập nhật realtime. Các biểu đồ trong Dashboard được cấu thành từ sự kết hợp giữa các trường (dimension) và chỉ số (metric) tương thích với nhau để phục vụ cho từng ngành hàng, nhu cầu của từng doanh nghiệp

1. Mục đích và nguyên lý hoạt động của công cụ BI Dashboard

 • Xây dựng Dashboard, widget linh hoạt và trực quan với người sử dụng. Các dạng biểu đồ được sử dụng đa dạng: cột, tròn, đường, kết hợp, WarterFall, Tornado, TreeMap,…)
 • Công cụ tập trung vào tính chất phân tích dữ liệu của các báo cáo Widget trên Dashboard (BI). Đảm bảo với một lượng dữ liệu thô ban đầu sẽ có thể khai thác, hiển thị dữ liệu theo nhiều chiều hướng khác nhau và được sắp xếp có chủ đích phục vụ cho các nhu cầu quản trị.
 • Nhấn mạnh vào các tính năng liên kết dữ liệu giữa các widget (relation), hiển thị độc lập các tham số .

2. Các giao diện điển hình sử dụng BI Dashboard trên phần mềm

Ví dụ trên phân hệ Quản lý mua hàng, BI Dashboard được ứng dụng trên các tab:
 • Tab “Tổng quan”: Phân tích các thông tin tổng hợp của phân hệ mua hàng.
BI%20Dashboard%20tren%20phan%20mem%20(1).webp

 • Tab “Nhà cung cấp”: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá theo nhà cung cấp.
BI%20Dashboard%20tren%20phan%20mem%20(2).webp

 • Tab “Đơn hàng, công nợ”: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá về công nợ và đơn hàng.
BI%20Dashboard%20tren%20phan%20mem%20(3).webp

3. Các tính năng nổi bật của công cụ BI Dashboard

Tham số dạng ngày tháng năm hoặc số:
Thông tin điều kiện lọc dữ liệu theo thời gian hoặc số. Người dùng có thể tự gõ lại các tham số này hoặc lựa chọn giá trị từ màn hình lịch (đối với kiểu thời gian). Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ chúng ta có thể thay đổi các tham số này bằng cách kéo thanh trượt.
Tinh%20nang%201.webp

Các tham số dạng lựa chọn giá trị
Thông tin điều kiện lọc dữ liệu dạng danh sách. Chức năng cho phép người dùng có thể tìm kiếm các giá trị, tích chọn các giá trị tìm kiếm, chỉ hiển thị các giá trị đã chọn, thống kê số lượng bản ghi đã chọn, bỏ tích toàn bộ các giá trị đã chọn,…
Thời gian làm mới
Thống kê thông tin về thời gian gần nhất chương trình cập nhật dữ liệu mới nhất lên màn hình Dashboard.
Tinh%20nang%203.webp

Tính năng đóng mở panel tham số
Tính năng giúp người dùng dễ dàng thu nhỏ phần hiển thị điều kiện lọc để tăng phần diện tích hiển thị các biểu đồ. Tính năng này được thực hiện bằng cách đơn giản là click chuột vào biểu tượng > ở phần panel tham số.
Tinh%20nang%204.webp

Tính năng phóng to báo cáo
Tính năng này giúp người dùng có thể mở tràn màn hình với phần hiển thị của báo cáo được chọn. Để thực hiện được tính năng này, chỉ cần thực hiện thao tác nhấp chuột vào biểu tượng phóng to. Để trở lại trạng thái ban đầu, chúng ta có thể ấn ESC hoặc click lại vào biểu tượng phóng to ban đầu.
Tinh%20nang%205.webp

Tùy chọn loại biểu đồ
Một số báo cáo hỗ trợ tính năng cho phép chúng ta lựa chọn loại biểu đồ hiển thị cho báo cáo. Để sử dụng tính năng này người dùng nhấp chuột vào biểu tượng < >
Tinh%20nang%206.webp

Tính năng lọc
Tính năng hỗ trợ lọc các giá trị mong muốn trên các dữ liệu của báo cáo biểu đồ. Cách sử dụng đơn giản thông qua thao tác nhấp chuột vào biểu tượng phễu trên màn hình
Tinh%20nang%207.webp

Tính năng liên kết dữ liệu giữa các báo cáo
Tính năng này cho phép người dùng khi nhấp chuột vào một vùng dữ liệu của báo cáo mẹ thì các báo cáo con sẽ hiển thị dữ liệu theo vùng dữ liệu của báo cáo mẹ.
Ví dụ: Trong phân hệ bán hàng – Tab “Doanh thu”.
Khi nhấp chuột vào phần biểu đồ của báo cáo mẹ “10 khu vực có doanh số lớn nhất” thì các báo cáo còn lại trên màn hình sẽ hiển thị kết quả theo vùng mà con trỏ đang chọn.
Tinh%20nang%207%20new%20(1).webp

Màn hình Giao diện báo cáo khi con trỏ chuột chọn khu vực Đống Đa
Tính năng kéo thả và tự điều chỉnh kích cỡ các báo cáo
Tính năng kéo thả các báo cáo cho phép người dùng có thể thay đổi vị trí hiển thị các đối tượng trên Dashboard (phần tham số, các khối thông tin nhanh, các báo cáo nhanh). Để thực hiện tính năng này, chúng ta có thể đặt con trỏ vào vị trí tiêu đề báo cáo và thực hiện kéo thả đến vị trí mong muốn.
Tính năng thay đổi kích thước các đối tượng trên Dashboard cho phép kéo rộng hoặc thu nhỏ kích thước hiển thị của các đối tượng này. Để sử dụng chức năng này, người dùng di chuyển con trỏ đến viền của các khối, khi con trỏ xuất hiện biểu tượng kéo thả thì thực hiện kéo con chuột theo hướng cần điều chỉnh.
Để khôi phục lại kích thước/vị trí mặc định có thể ấn chuột phải và chọn “Khôi phục kích thước và vị trí mặc định”.

Xem thêm: Phần mềm kế toán phù hợp của BRAVO
 

Bổ sung phân hệ Quản lý Kiểm soát Chất lượng (QC) trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)​


Tại bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào thì bài toán thường thấy là tất cả các nguyên vật liệu đầu vào đều phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng trước khi nhập kho. Tất cả các sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm trước khi được xuất bán ra thị trường cũng đều phải trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.
Nhận thấy rằng việc bổ sung phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng trên hệ thống giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. BRAVO đã tập trung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và từ đó xây dựng thêm phân hệ Quản lý Kiểm soát Chất lượng (QC) trên phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN). Đây là một module hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ đem tới cho Quý khách hàng một trải nghiệm toàn diện trong quy trình quản lý và vận hành của doanh nghiệp.

1. Đặc điểm chung của phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng (QC)

 • Phân hệ giúp cho bộ phận QC của công ty có thể kiểm soát và quản lý quá trình kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp
 • Bản chuẩn được thiết kế dựa trên việc xây dựng bài toán chung áp dụng cho hầu hết các loại hình doanh nghiệp nên với các bài toán cụ thể đặc thù trên từng sản phẩm sẽ được BRAVO Customize theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Các tính năng tự động tạo phiếu có thể kế thừa dữ liệu từ kết quả kiểm tra chất lượng, hỗ trợ nhân viên bộ phận kho nhiều thao tác thủ công.
 • Hỗ trợ tác nghiệp đến các bộ phận: Mua hàng, Bán hàng, Sản xuất, Kho, Ban lãnh đạo

2. Tính năng quản lý nổi bật trên phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng

2.1. Quản lý IQC

IQC là viết tắt của Input Quality Control, có nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu vào. Mục đích của IQC là kiểm soát chất lượng đầu vào sao cho đảm bảo đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn và quy định về số lượng và chất lượng. Tính năng quản lý IQC được kiểm soát thông qua:
 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào:
Trước khi cho nhập kho nguyên vật liệu đầu vào, bộ phận mua hàng hoặc bộ phận kho lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.
 • Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu vào:
Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, thử mẫu,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.
1_%20Phieu%20kiem%20tra%20chat%20luong%20dau%20vao.webp

Giao diện Phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào
 • Nguyên vật liệu không phù hợp:
Trên thực tế, sau khi nguyên vật liệu được kiểm tra xong và nhập kho vẫn phát hiện ra các nguyên vật liệu còn lỗi, các lỗi này chủ yếu được ghi nhận từ phản ánh của các bộ phận sản xuất. Từ đó phần mềm cung cấp phiếu Nguyên vật liệu không phù hợp để thống kê, ghi nhận các lỗi còn phát sinh này, đồng thời xác định loại lỗi và phương án xử lý, từ đó làm cơ sở để lên các báo cáo đánh giá chất lượng kiểm tra đầu vào.
2_%20Phieu%20nguyen%20vat%20lieu%20khong%20phu%20hop.webp

Giao diện Phiếu Nguyên vật liệu không phù hợp

2.2. Quản lý PQC

PQC là viết tắt của Process Quality Control, nghĩa là kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất. Mục đích chính của PQC là kiểm soát quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy định đã đặt ra. Tính năng quản lý PQC được kiểm soát thông qua:
 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất:
Trước khi cho nhập kho sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm sản xuất trên dây chuyền, bộ phận sản xuất lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.
 • Phiếu Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất:
Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm trên dây chuyền bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, kiểm thử,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.
3_%20Phieu%20kiem%20tra%20chat%20luong%20sp%20san%20xuat.webp

Giao diện Phiếu Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất
 • Biên bản hủy sản phẩm lỗi:
Sau khi kiểm tra chất lượng, các thành phẩm, bán thành phẩm không đạt yêu cầu và không thể sửa chữa hay tái sử dụng thì không thể nhập kho, khi đó cần lập Biên bản hủy sản phẩm sản xuất để ghi nhận. Biên bản hủy sản phẩm lỗi trợ giúp lưu trữ và hiển thị các thông tin liên quan đến hủy sản phẩm. Hỗ trợ lấy dữ liệu từ Thống kê sản xuất: lấy các dòng vật tư có dữ liệu cột Phế phẩm.
4_%20Bien%20ban%20huy%20san%20pham%20loi.webp

Giao diện Biên bản hủy sản phẩm lỗi

2.3. Quản lý OQC

OQC là viết tắt của Output Quality Control, nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu ra. Mục đích của OQC là xác định các sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng trước khi được giao cho khách hàng. Tính năng quản lý OQC được kiểm soát thông qua:
 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra:
Trước khi cho xuất kho hàng hóa, thành phẩm bán ra, bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.
5_%20Phieu%20yeu%20cau%20ktra%20chat%20luong%20dau%20ra.webp

Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra
 • Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu ra:
Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa, thành phẩm bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, kiểm thử,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.
6_%20Phieu%20ktra%20chat%20luong%20dau%20ra.webp

Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu ra
 • Biên bản hủy sản phẩm lỗi:
Sau khi kiểm tra chất lượng, các hàng hóa không đạt yêu cầu xuất bán và không thể sửa chữa hay thanh lý cần lập Biên bản hủy sản phẩm bán để ghi nhận, lưu trữ và hiển thị các thông tin liên quan đến hủy sản phẩm.
7_%20Bien%20ban%20huy%20san%20pham%20loi.webp

Biên bản hủy sản phẩm lỗi
 • Sản phẩm không phù hợp:
Ghi nhận lọt lỗi được phản hồi từ các bộ phận/ khách hàng sau quá trinh OQC
Trên thực tế, dù trước khi xuất bán hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng cũng không tránh khỏi tới tay khách hàng vẫn có lỗi có thể do kiểm tra lọt lỗi hoặc do quá trình vận chuyển, lưu trữ tại kho khách hàng. Các phản ánh thường thông qua ghi nhận từ bộ phận bán hàng, khi này bộ phận kho thống kê các sản phẩm không phù hợp, từ đó tìm nguyên nhân và tìm phương án khắc phục để tránh lặp lại các lỗi.
8_%20Ghi%20nhan%20san%20pham%20khong%20phu%20hop.webp

Phiếu ghi nhận Sản phẩm không phù hợp
Với việc bổ sung Phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng (QC) sẽ trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm… ngăn ngừa việc sản xuất những sản phẩm và cấu kiện có phẩm chất kém. Đồng thời sẽ tiết kiệm thời gian, công sức trong việc sản xuất, lưu thông hàng hóa và giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO
 

Nhiệt điện Quảng Ninh ứng dụng thành công phần mềm BRAVO trong công tác quản lý​


Với mục tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động SXKD. Riêng đối với công tác quản lý vật tư, việc ứng dụng thành công phần mềm BRAVO đã giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát vật tư nhập – xuất – tồn kho, điều hành hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn.
Là nhà máy sản xuất điện có quy mô lớn, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) có hơn 26.500 mã vật tư phục vụ hoạt động sản xuất. Mỗi mã vật tư lại cần kèm theo nhiều thông tin để quản lý như: chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật, vị trí của sản phẩm trong kho hàng, thời gian nhập kho, xuất kho …
Cách quản lý vật tư theo phương pháp thủ công (nhập, xuất và xử lý dữ liệu hoàn toàn trên bảng exel) gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, từ truy xuất thông tin, tìm kiếm chính xác vật tư thiết bị sử dụng, đặc biệt là người thủ kho này nghỉ người thủ kho kia khó làm thay. Các công tác kiểm kê định kỳ của Công ty thường thực hiện rất vất vả, cần nhiều nhân lực và thời gian để xử lý khối lượng lớn công việc, các bộ phận hoàn toàn phụ thuộc vào bảng excel mà định kỳ hàng tháng bộ phận thống kê gửi đến. Các bộ phận liên quan như thủ kho, chuyên viên kỹ thuật, kỹ thuật viên phân xưởng,.. không cập nhật được tồn kho chính xác tại thời điểm cần.
Hơn nữa, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh có 1 lượng hàng dự án hơn 3.500 mã do các nhà thầu SEC giao lại, gần như chỉ có tên danh mục thông số kỹ thuật chi tiết không đầy đủ, nếu chỉ tra cứu trên file dữ liệu trên thì không thể xác định được vật tư cần thay thế. Bởi vậy, khi có yêu cầu thay thế vật tư phục vụ công tác sửa chữa, các chuyên viên phụ trách phòng Kỹ thuật thường phải đi kiểm tra thực tế hàng tồn kho để chắc chắn hàng mình cần thay thế có hay không, việc này rất tốn thời gian và ảnh hưởng đến tính kịp thời để đưa ra phương án sửa chữa.
Hệ thống kho vật tư của Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Hệ thống kho vật tư của Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh
Để giải quyết những tồn tại này, QTP đã từng bước triển khai việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vật tư. Nhiều năm qua, Công ty đưa vào Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO, trong đó tích hợp phân hệ quản lý về mua sắm, tổng hợp nhu cầu vật tư. Việc xây dựng hệ thống quản lý với sự hỗ trợ của phần mềm BRAVO đã góp phần giúp quá trình thực hiện các công việc liên quan về mua sắm vật tư được khoa học và hiệu quả.
Nhiệt điện Quảng Ninh ứng dụng thành công phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO giúp truy cập, quản lý toàn bộ dữ liệu về vật tư
Để đồng bộ và nâng cao hiệu quả quản lý bằng chuyển đổi số, từ đầu năm 2022, QTP tiếp tục triển khai chương trình “Áp dụng mã số – mã vạch trong công tác quản lý vật tư” bằng phần mềm QR code. QR code viết tắt của Quick Response Code (tạm dịch “Mã phản hồi nhanh), đây là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hoặc ipad, điện thoại thông minh với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch. Khi quản lý kho bằng QR Code thì các thông tin vật tư sẽ được tự động mã hóa, người phụ trách sẽ in ra để dán lên sản phẩm khi nhập kho.
Cán bộ Nhiệt điện Quảng Ninh quản lý vật tư bằng phần mềm

Cán bộ quản lý kho quản lý vật tư theo mã QR
Ứng dụng phần mềm BRAVO App trong quản lý vật tư

Giao diện BRAVO app dùng trên smartphone để truy xuất thông tin vật tư
Như vậy, khi xuất kho hoặc nhập kho hàng hóa, nhân viên chỉ cần quét mã QR bằng các thiết bị chuyên dụng thì mọi thông tin sẽ được hiển thị. Đồng thời hệ thống cũng sẽ ghi nhận và tự động tạo phiếu xuất, nhập kho, với tất cả các thông tin về sản phẩm. Nhờ đó, mọi công việc và quy trình sẽ đơn giản hơn rất nhiều, giúp các bộ phận liên quan chủ động trong việc theo dõi hàng tồn kho trên hệ thống; Giảm chi phí tồn kho do luôn kiểm soát được tồn kho tổi thiểu và trợ giúp quyết định mua mới vật tư, góp phần tiết kiệm thời gian trong quản trị doanh nghiệp.
Để đưa vào quản lý kho bằng hệ thống QR code, Công ty đã phải tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ cho toàn bộ danh mục Vật tư. Đến nay, Công ty đã số hóa được 100% danh mục mã vật tư và cung cấp gần 27.000 ảnh vật tư lên hệ thống phần mềm quản lý mã vạch.
Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động, QTP thể hiện quyết tâm không ở lại phía sau trên lộ trình chuyển đổi số./.

Xem thêm: Phần mềm kế toán phù hợp với các doanh nghiệp của BRAVO.
 

Business Intelligence là gì? Nâng cao tính năng quản trị toàn diện thông qua BI Dashboard​


Trong thời kỳ chuyển đổi số lên ngôi, công cụ Business Intelligence (BI) không còn là khái niệm xa lạ đối với doanh nghiệp. Đã có tới 50% số lượng doanh nghiệp toàn cầu đã và đang ứng dụng công cụ BI, mang lại hiệu quả tăng trưởng liên tục. Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc làm rõ mọi thông tin xoay quanh Business Intelligence. Khái niệm Business Intelligence là gì? Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị toàn diện thông qua công cụ Business Intelligence Dashboard ra sao?

1. Định nghĩa Business Intelligence là gì?

Business Intelligence là một dạng công nghệ tổng hợp và phân tích những dữ liệu từ sự việc đã xảy ra. Thông qua đó nó trở thành một công cụ đắc lực trong công tác quản lý doanh nghiệp, giúp người dùng đưa ra quyết định, hành động và dự đoán tương lai một cách chính xác và phù hợp nhất. BI là hệ thống khai thác, truy vấn, phân tích dữ liệu có sẵn và thể hiện dưới dạng trực quan hóa giúp người dùng đưa ra những quyết định mang tính chiến lược một cách nhanh chóng.

2. Các thành phần của Business Intelligence:

Một hệ thống BI hoàn chỉnh sẽ bao gồm đầy đủ cả 3 thành phần sau:
 • Kho dữ liệu tổng (Data Warehouse): là nơi lưu trữ những dữ liệu gốc với nhiều định đạng, chưa được xử lý và được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Công cụ khai phá dữ liệu (Data Mining): công cụ này dùng để phân tích các dữ liệu thô trong kho dữ liệu tổng theo hình thức phân loại, phân cụm hoặc dự đoán để tìm ra các mối liên hệ hay ý nghĩa của data.
 • Công cụ phân tích dữ liệu (Data Analyst): đây là công cụ có vai trò biển đổi dữ liệu trở nên cụ thể và rõ ràng nhất để người dùng có thể nhìn nhận, phân tích và đánh giá dữ liệu. Từ đó tạo cơ sở để đưa ra những quyết định mang tính chiến lược cho hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh.

3. Vai trò của Business Intelligence với doanh nghiệp

Business Intelligence trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Đây là nền tảng cốt lõi của mỗi chiến lược đúng đắn trong thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Một số hiệu quả rõ nét mà công cụ BI đem lại cho doanh nghiệp gồm có:
 • Hỗ trợ nhà quản trị tối đa trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn.
 • Đo lường được vị thế thị trường và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá chính xác doanh nghiệp mình là ai và đang ở đâu?
 • Phân tích xác định được hành vi mua hàng của khách hàng. Từ đó đưa ra những chiến lược giữ chân khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.
 • Xác định được mục đích, xây dựng các chiến lược Marketing phù hợp và đo lường hiệu quả chính xác.
 • Đáp ứng nhanh chóng về nhu cầu tổng hợp, thu thập số liệu báo cáo cho từng bộ phận phòng ban.
 • Tiết kiệm thời gian, công sức của nhiều nhân sự. Từ đó giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi nhuận trong kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Hỗ trợ công tác đánh giá nội bộ, từ đó cải thiện và tối ưu hóa quy trình, cơ chế hoạt động của tổ chức.

4. Phân biệt Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA)

Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) đều được gọi tên khi nhắc tới những giải pháp quản lý dữ liệu của các doanh nghiệp. Và cả 2 công cụ đều có khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin để đem tới những dữ liệu thứ cấp mang lại giá trị lớn trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên xét trên nhiều phương diện cụ thể thì BI và BA có những sự khác biệt rõ ràng:
Tiêu chíBusiness Intelligence (BI)Business Analytics (BA)
Về bản chấtXử lý những dữ liệu xảy ra trong quá khứ để cung cấp những thông tin mang tính thực trạng như vấn đề gì đã xảy ra, nguyên nhân ở đâu…?Xử lý những dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ và đã có kết quả phân tích. Từ đó đưa ra những dự đoán mang tính tương lai như vấn đề này còn diễn ra trong bao lâu, hoặc có sự thay đổi j trong tương lai, …
Mức độ tập trungTập trung phân tích dữ liệu liên quan đến chức năng và quy trình vận hànhCông cụ được sử dụng để nắm bắt xu hướng và dự đoán rủi ro trong tương lai
Đối tượng sử dụngDành cho những doanh nghiệp có quy mô lớn và mô hình hoạt động còn chưa đi vào quỹ đạoÁp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp

5. Áp dụng Business Intelligence doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Cũng như nhiều hệ thống CNTT khác, khi ứng dụng Business Intelligence doanh nghiệp cũng cần phải có sự chuẩn bị chu đáo với những lưu ý quan trọng dưới đây thì dự án mới có thể thành công thuận lợi:
 • Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng được sự vận hành trơn tru của ứng dụng BI trong cả hiện tại và tương lai.
 • Xác định rõ ràng mục tiêu của việc cài đặt giải pháp BI và thứ tự mức độ ưu tiên của từng mục tiêu đó. Như vậy mới có thể chủ động làm việc với nhà cung cấp để họ đưa ra những báo giá chính xác và đáp ứng chính xác nhất theo các yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
 • Xây dựng văn hóa dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp: Điều này có nghĩ là cần có hoạt động đào tạo và truyền thông để nội bộ tổ chức hiểu được giá trị, vai trò và cách sử dụng của hệ thống dữ liệu. Có được cách nhìn nhận tích cực thì trong quá trình triển khai nhân sự doanh nghiệp mới có được sự tiếp thu và ghi nhận quy trình mới một cách hiệu quả.
 • Thành lập đội dự án có trách nhiệm trực tiếp tới vấn đề triển khai: Một mình người lãnh đạo không thể nào bao quát hết mọi vấn đề trong một tổ chức. Bởi vậy việc trao quyền giám sát dự án cho những người đủ chuyên môn và năng lực (thường là cán bộ cấp cao) sẽ giúp thuận lợi cho quá trình triển khai giải pháp BI. Ngoài ra mọi người cũng cảm nhận được vai trò của mình trong một tổ chức và chủ động đóng góp cho công ty.
 • Không ngừng cải tiến và nâng cao giải pháp BI: Công nghệ không ngừng phát triển, những giải pháp CNTT sẽ bị lạc hậu theo thời gian. Bởi vậy việc cải tiến và nâng cao giải pháp BI để thích nghi, phù hợp với thị trường công nghệ mới sẽ là xu thế tất yếu của tất cả các doanh nghiệp.
>>> Tham khảo: Hệ thống MES là gì và ứng dụng phần mềm MES cho doanh nghiệp

6. Tối ưu bài toán quản trị doanh nghiệp thông qua tính năng Business Intelligence Dashboard trên BRAVO (ERP-VN)

Có rất nhiều các thức phân tích dữ liệu cũng như cách hiển thị kết quả của việc phân tích. Một trong số đó là hình thức trực quan hóa dữ liệu, cách này giúp cho người dùng dễ dàng nắm bắt được các kết quả của việc phân tích để nhanh chóng đưa ra những nhận định, quyết định. Cách thức này được gọi là: BI Dashboard. Dữ liệu được hiển thị trong các BI Dashboard sinh động và trực quan bằng các biểu đồ đa dạng để người sử dụng có thể nhìn thấu được insights từ số liệu. Các Dashboard trực quan đều được sử dụng công nghệ để cấu trúc thành các biểu đồ hoàn chỉnh và số liệu được cập nhật realtime. Các biểu đồ trong Dashboard “như một bức tranh” cấu thành từ sự kết hợp giữa các trường (dimension) và chỉ số (metric) tương thích với nhau. “Bức tranh”này có thể đơn sắc với các luồng dữ liệu theo một chủ đề riêng biệt (như bán lẻ, giá thành,…) nhưng cũng có thể là một câu chuyện được dẫn dắt từ tổng quát rồi đến chi tiết từng vấn đề (như những Dashboard của phần mua hàng, bán hàng, …). Những “bức tranh” này được phần mềm linh động “vẽ” nên theo nhu cầu, đặc thù nghiệp vụ của từng bộ phần, từng doanh nghiệp.
BI Dashboard là một công cụ được nâng cấp tích hợp trên hệ thống Giải pháp phần mềm quản trị BRAVO (ERP-VN) mới đây. Thông qua tính năng này, việc áp dụng hệ thống sẽ tối ưu hiệu bài toán quản trị doanh nghiệp toàn diện. Đặc biệt, công cụ BI Dashboard của phần mềm BRAVO có 2 tính năng nổi bật so với các công cụ phân tích tương tự trên thị trường đó là:
Công cụ phân tích dữ liệu có tính Realtime
Các công cụ phân tích dữ liệu hiện thời dữ liệu được đẩy vào tool để phân tích trên các giao diện báo cáo. Gần như các thông tin này là các dữ liệu quá khứ đã được làm mượt được đưa vào các công cụ để phân tích vì vậy tính tươi mới không được đảm bảo. Với công cụ Dasboard của Bravo thì hoàn toàn khác, BI Dashboard được kết nối trực tiếp với dữ liệu của hệ thống ERP được cập nhật một cách liên tục tức thời. Dashboard của Bravo có thể cung cấp các cơ chế realtime dữ liệu thông minh bằng cơ chế Pushserver linh hoạt theo từng bài toán.
Công cụ phân tích dữ liệu có tính chất phân quyền hướng đối tượng
Việc hệ thống ERP được tích hợp công cụ phân tích dữ liệu giúp cho công cụ BI Dashboard được kế thừa gần như toàn bộ cơ chế phân quyền linh hoạt của phần mềm ERP. Ngoài các cơ chế phân quyền từng control (từng khối hình ảnh, thông tin…) trên màn hình Dashboard, thì người dùng còn kết hợp được với các cơ chế phân quyền role, nhóm người dùng… để với cùng một bộ thiết kế có thể ứng dụng vào các đối tượng khác nhau thay vì phải thiết kế nhiều màn hình.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO.
 

Ứng dụng chữ ký số từ xa vào bài toán duyệt chứng từ trên phần mềm BRAVO​


Trong thời kỳ chuyển đổi số, chữ ký số trở thành khái niệm quen thuộc và yêu cầu bắt buộc sử dụng trong doanh nghiệp. Bởi vậy, doanh nghiệp cũng phát sinh nhiều bài toán nghiệp vụ liên quan đến nội dung này. Ghi nhận từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, BRAVO đã thực hiện nâng cấp và cải tiến nhiều tính năng trên phần mềm để hỗ trợ khách hàng một cách tối đa. Một trong số những nghiên cứu và thay đổi quan trọng là việc ứng dụng của chữ ký số từ xa tích hợp vào các bài toán duyệt chứng từ trên phần mềm BRAVO (ERP-VN).

Một vài thông tin quan trọng về chữ ký số​

Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử được công nhận tính pháp lý và đảm bảo tính đúng đắn, toàn vẹn thông qua kỹ thuật biến đổi, mã hóa sử dụng trong chữ ký số, trong đó chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.
Chữ ký số được sử dụng là chữ ký điện tử an toàn đáp ứng quy định tại Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các văn bản hướng dẫn. Chữ ký số được đặc tả theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.
Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực. Trong đó chứa khóa công khai và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509. Hiện nay có 4 loại chữ ký số gồm USB token, Smart Card, HSM, Ký số từ xa. Với lợi thế về tốc độ, tính an toàn, tiện lợi, không phụ thuộc vào thiết bị, lợi thế về chi phí…, ký số từ xa ngày càng trở thành xu thế phổ biến trong các bài toán ứng dụng chữ ký số vào cuộc sống và đây cũng là một ứng dụng được ưu tiên trong tương lai gần.

Bài toán ký duyệt bằng chữ ký số và giải pháp tích hợp trên phần mềm BRAVO ERP​

Nắm được nhu cầu và xu thế đó, Bravo đã nghiên cứu và cung cấp những ứng dụng của chữ ký số từ xa tích hợp vào các bài toán nghiệp vụ trên phần mềm ERP. Một trong những bài toán đó là ứng dụng chữ ký số từ xa vào bài toán duyệt các chứng từ trên hệ thống. Mặc dù việc ký chứng từ là một thao tác trong quy trình phê duyệt chứng từ, nhưng do quy định pháp lý của chữ ký nên dù đã ứng dụng quy trình duyệt trên phần mềm, người dùng vẫn phải in ra, thực hiện ký lại bằng tay. Việc này vừa mất nhiều thời gian, thao tác để hoàn thiện một chứng từ, vừa gián đoạn công việc số hóa quản trị, hiệu quả triển khai hệ thống không triệt để. Vừa lãng phí chi phí tài nguyên và chưa giải quyết được tình trạng xử lý lẻ tẻ, không thống nhất.
Với cải tiến tích hợp chữ ký số từ xa vào quy trình duyệt chứng từ trên phần mềm BRAVO ERP người dùng không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức, hiệu quả mà còn đảm bảo an toàn dữ liệu, đảm bảo các quy định pháp lý hiện hành. Hiện tại hệ thống phần mềm ERP của BRAVO đã tích hợp và triển khai thành công với nhiều nhà cung cấp chữ ký số từ xa được cấp phép bởi Bộ Thông tin truyền thông như VNPT, MISA, …
a. Cài đặt và thiết lập hệ thống ban đầu phù hợp với nhiều nhà cung cấp chữ ký số từ xa
thiết lập ban đầu ứng dụng chữ ký số-01

Mỗi một nhà cung cấp chữ ký số đều có những tiêu chuẩn, cấu trúc kết nối các API khác nhau tương ứng với nhiều nghiệp vụ. Phần mềm BRAVO ERP được thiết kế các cơ chế khai báo các thông số kỹ thuật để phù hợp với nhiều nhà cung cấp chữ ký số, đồng thời linh hoạt trong việc đáp ứng khi có sự thay đổi, nâng cấp đảm bảo IT hệ thống có thể chủ động trong các giai đoạn sử dụng phần mềm.
Ngoài ra người dùng có thể kết nối trực tiếp từ phần mềm ERP với các nhà cung cấp ký số để lấy các thông tin chứng thư số cá nhân từ nhiều nhà cung cấp. Hệ thống xử lý đảm bảo mỗi cá nhân có thể sử dụng được nhiều chứng thư số cá nhân cùng hoặc khác nhà cung cấp chữ ký số ứng dụng trong bài toán duyệt trên phần mềm ERP.
b. Hỗ trợ khai báo mềm dẻo linh hoạt áp dụng chữ ký số với từng bước duyệt
2. Thao tac chinh-01

 • Với từng chứng từ luân chuyển trong hệ thống có thể liên quan đến một hoặc nhiều bộ phận, trải qua nhiều các bước phê duyệt khác nhau và không phải bước nào cũng áp dụng chữ ký số để phê duyệt chứng từ. Đồng thời có những bước duyệt yêu cầu đòi hỏi phải có bước duyệt ký nháy rồi mới đến người duyệt chính, ký số chính… Hệ thống được thiết kế đảm bảo người dùng có thể linh hoạt thiết kế các quy trình duyệt có khai báo ứng dụng ký số với từng bước, lựa chọn các hình thức ký đầy đủ hay ký nháy.
 • Sau khi xác nhận duyệt và điền các thông tin chứng thư số trên phần mềm ERP, hệ thống gửi các yêu cầu ký số đã được mã hóa bảo mật lên hệ thống của nhà cung cấp, người dùng tiến hành xác thực trên ứng dụng MobileApp để xác thực ký và trả về kết quả trên hệ thống ERP. Với xác thực 2 lớp an toàn luôn đảm bảo hệ thống được vận hành an toàn, việc ký với mỗi cá nhân được đảm bảo không chỉ bởi hệ thống chính sách bảo mật của hệ thống ERP mà còn được đảm bảo bởi hệ thống an toàn của nhà cung cấp chữ ký số từ xa.
c. Kiểm soát và bảo vệ các dữ liệu đã được ký số, hỗ trợ truy vấn lịch sử ký số
 • Với mỗi bước duyệt có ký số, các thông tin được đảm bảo lưu trữ và bảo vệ tại từng thời điểm ký đồng thời kiểm soát việc thay đổi dữ liệu bởi người dùng sau quá trình ký số. Mỗi một thao tác ký số và trạng thái tương ứng luôn được hệ thống ghi nhận lịch sử, giúp người dùng có thể tra cứu lịch sử dễ dàng trong quá trình kiểm soát hoạt động của hệ thống.
 • Hệ thống được thiết kế giúp người dùng có thể tải văn bản ký số phục vụ các mục đích lưu trữ, luân chuyển ngoài hệ thống và có thể xem, in ấn khi cần.
d. Hiển thị văn bản ký số trực quan và linh hoạt
thao tac co ban-01

Với mỗi một kiểu ký khác nhau (ký đầy đủ hoặc ký nháy) sẽ hỗ trợ những cách hiển thị khác nhau trực quan và và phù hợp với thiết kế của từng chứng từ. Ngoài ra các thông tin hiển thị với một số trường hợp phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Với đặc điểm là phần mềm thiết kế theo nhu cầu, phần mềm BRAVO ERP hỗ trợ linh hoạt việc thiết kế hiển thị thông tin ký số đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với từng người dùng.
Ngoài ứng dụng chữ ký số từ xa trong bài toán duyệt trên phần mềm ERP còn rất nhiều các bài toán khác có thể được ứng dụng trong tương lai. Đặc biệt với thế mạnh là phần mềm customize theo yêu cầu người dùng và các thế mạnh về nghiệp vụ, giải pháp quản trị doanh nghiệp của BRAVO hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bài toán ứng dụng thiết thực và ý nghĩa hơn nhiều trong thời gian tới, góp phần tích cực vào công tác chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp khách hàng.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO.
 

Phần mềm BRAVO hỗ trợ công tác quản lý cho doanh nghiệp kinh doanh, phân phối và dịch vụ ô tô​


Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ô tô gia tăng liên tục với sự tham gia các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp này cũng phát triển nhanh chóng khi nhu cầu sử dụng ô tô của người Việt ngày càng tăng cao. Để tăng lợi thế cạnh tranh và tối ưu hiệu quả hoạt động thì việc ứng dụng phần mềm vào quản lý là vô cùng quan trọng. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Kinh doanh, Phân phối và dịch vụ Ô tô.
Phần mềm BRAVO (ERP-VN) khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về kinh doanh, phân phối và dịch vụ ô tô được tùy chỉnh theo đặc thù ngành của các doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng với mục đích trợ giúp cho doanh nghiệp quản trị và vận hành quy trình giữa các bộ phận chặt chẽ, nhanh chóng, giảm bớt các công đoạn thủ công. Đặc biệt, hệ thống còn giải quyết các bài toán chuyên sâu đặc thù ngành giữa Công ty phân phối và Các cấp Đại lý.
Doanh nghiệp vận hành theo một chuỗi các công việc phối hợp giữa các bộ phận với nhau, từ Bộ phận tư vấn bán hàng, Bộ phận mua hàng, Bộ phận kho, Bộ phận dịch vụ sửa chữa và phụ tùng, Bộ phận tài chính kế toán… Đồng thời, doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ các chính sách của Hãng, chính sách áp dụng cho Đại lý…
Một buổi đào tạo sử dụng phần mềm BRAVO (ERP-VN) cho cán bộ các đại lý Volkswagen Việt Nam

Ảnh: Một buổi đào tạo sử dụng phần mềm BRAVO (ERP-VN) cho cán bộ các đại lý của Công ty TNHH Trend Moto Việt Nam (Đại lý Volkswagen)
Các bài toán đặc thù của doanh nghiệp:
– Quản lý mua hàng: Theo dõi quy trình đặt hàng nhà cung cấp và nhập xe; Theo dõi quy trình đặt hàng nhà cung cấp và nhập phụ tùng.
– Quản lý bán hàng: Quản lý thông tin khách hàng; Quản lý quy trình bán hàng; Ứng dụng Mobile App cho Nhân viên bán hàng; Cập nhật công việc chăm sóc khách hàng; Xem tài liệu xe: catalog, Hình ảnh…
– Quản lý điều phối xe: Quản lý chính sách phân phối; Quản lý bảng giá bán cho đại lý; Quản lý chương trình khuyến mãi cho xe, cho phụ tùng; Theo dõi đơn đặt hàng của đại lý; Theo dõi xử lý hồ sơ xe và duyệt bảo hành.
– Quản lý Dịch vụ: Theo dõi kích hoạt bảo hành; Theo dõi quy trình dịch vụ sửa chữa – bảo hành; Theo dõi tiến độ dịch vụ; Tính giá thành dịch vụ sửa chữa; Báo cáo thống kê dịch vụ.
– Quản lý chăm sóc khách hàng: Theo dõi danh sách khách hàng cần chăm sóc; Kết nối tổng đài Call Center để lưu trữ dữ liệu chăm sóc; Báo cáo đánh giá sau chăm sóc.
– Quản trị Kho: Quản lý thông tin xe, phụ tùng; Theo dõi quy trình nhập – xuất hàng hóa; Theo dõi mã vạch vật tư; Theo dõi xe đích danh theo số khung, số máy, thùng xe; Theo dõi tồn kho theo kho; Báo cáo kho.
Giải pháp BRAVO để giải quyết các bài toán của khách hàng
Giải pháp phần mềm BRAVO được thiết kế và sử dụng cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp kinh doanh, phân phối và dịch vụ ô tô. Do đó, để người dùng thuận tiện trong việc vận hành phần mềm và đảm bảo tính bảo mật giữa các phòng ban, BRAVO sẽ thiết kế riêng cho mỗi phòng ban hoặc thậm chí là mỗi vị trí người sử dụng các layout cụ thể. Mỗi layout sẽ quy định về giao diện, các tính năng, nghiệp vụ, dữ liệu, báo cáo phù hợp với vị trí người sử dụng. “Layout” là lớp giao diện mà người sử dụng sẽ thao tác với các tính năng, hệ thống dữ liệu của phần mềm.
Liên kết dữ liệu phần mềm BRAVO trong phân hệ sản xuất kinh doanh ô tô

Lớp cơ sở dữ liệu giữa các layout sẽ dùng trên một cơ sở dữ liệu để đảm bảo dữ liệu giữa các bộ phận phòng ban có tính liên kết và kế thừa với nhau.
 • Layout Administrator
 • Layout Ban Giám Đốc công ty
 • Layout Bộ phận Mua hàng
 • Layout Bộ phận Bán hàng/ Nhân viên tư vấn bán hàng
 • Layout Bộ phận Quản lý điều phối xe
 • Layout Bộ phận Dịch vụ/ Quản trị xưởng/ Nhân viên tư vấn dịch vụ/ Kỹ thuật viên
 • Layout Bộ phận Kho
>> Giải pháp phần mềm BRAVO cho doanh nghiệp lĩnh vực Sản xuất Kinh doanh Ô tô
Hiệu quả khi ứng dụng phần mềm BRAVO tại các bộ phận
 • Bộ phận mua hàng: Kiểm soát thời gian các đơn hàng xe/ phụ tùng; Kiểm soát vòng quay hàng tồn kho, chu kỳ nhập hàng, tính toán nhu cầu vật tư phù hợp; Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp từ công cụ tra cứu lịch sử giá, chất lượng, thời gian giao hàng…
 • Bộ phận bán hàng/ tư vấn dịch vụ: Công cụ để thực hiện qui trình nghiệp vụ bán hàng và liên kết các bộ phận khác; Hỗ trợ nhiều thông tin và tăng tính cảnh báo khi thực hiện nghiệp vụ bán hàng; Nắm bắt nhanh những cơ hội bán hàng, chăm sóc và mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
 • Bộ phận kho hàng: Chủ động và nắm bắt nhanh lệnh nhập, xuất kho từ các bộ phận liên quan; giảm thiểu thời gian nhập liệu, tăng độ chính xác; Quản trị tồn kho hiệu quả và chính xác.
 • Bộ phận điều phối xe: Công cụ Kiểm soát chính sách giá, chương trình bán hàng, đặt hàng từ các đại lý.
 • Bộ phận dịch vụ: Nắm bắt nhanh và quản trị tốt tình hình thực hiện các lệnh sửa chữa RO, cảnh báo lệnh quá hạn chưa hoàn thành; Liên kết thông tin nhanh từ các bộ phận kho, bán hàng, mua hàng…
 • Bộ phận tài chính kế toán: Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh; trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành dịch vụ; Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.
 • Ban giám đốc: Công cụ hỗ trợ phê duyệt, giao việc trong quản lý và vận hành doanh nghiệp từ xa; Cung cấp cho lãnh đạo những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính… của công ty.
Với lĩnh vực này, phần mềm BRAVO đã triển khai thành công cho các khách hàng tiêu biểu như: Công ty TNHH Thaco Auto, Công ty Cổ phần City Auto, Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam, Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô, Công ty TNHH Hino Motor Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ô tô Ngọc Thành, Công ty TNHH Cơ khí Ô tô An Thái, Công ty Cổ phần Ô tô Việt Nhật…
Doanh nghiệp ứng dụng giải pháp BRAVO vào việc quản lý hoạt động SXKD thì toàn bộ Quy trình làm việc với nhiều bộ phận sẽ được ứng dụng trên phần mềm nhằm tối ưu hóa thao tác xử lý, đảm bảo tính liên tục của công việc, nâng cao năng suất của người lao động và dữ liệu sẽ chính xác tới từng thời điểm.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO.
 

Hợp nhất – Bài toán cao cấp hoàn thiện tính quản trị trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)​


Trước đây, khi nhắc đến phần mềm kế toán, chúng ta thường tập trung vào việc tạo ra bộ Báo cáo tài chính – một tài liệu quan trọng thể hiện tình hình sức khỏe toàn diện của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này chỉ là khởi đầu, và phần lớn nhu cầu này đã được đáp ứng trong các phần mềm kế toán thông thường. Trong thực tế, những thách thức cao cấp hơn xuất phát từ các doanh nghiệp mẹ, các tập đoàn, nơi mà mỗi thành viên không chỉ tồn tại như một thực thể độc lập mà còn vừa thể hiện được trong cái chung như một thể thống nhất của toàn bộ tập đoàn.
Phần mềm BRAVO, với tâm thế là một giải pháp phần mềm ERP đã và đang giải quyết rất nhiều bài toán phức tạp, liên kết các phòng ban, bộ phận trong một doanh nghiệp, tối đa hóa quy trình nghiệp vụ bằng những giải pháp tối ưu. BRAVO đã và đang giải quyết rất nhiều các bài toán hóc búa cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong đó bài toán Hợp nhất mà một ví dụ điển hình.
Dù doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, bất động sản, đầu tư tài chính… hay đa ngành nghề lĩnh vực thì đều có thể tham khảo giải pháp bài toán Hợp nhất trên phiên bản BRAVO 8R3, giải pháp là kết quả từ những kinh nghiệm đã triển khai cho các khách hàng lớn như: Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tập đoàn Ngọc Diệp, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Tổng công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn…
Hợp nhất báo cáo tài chính
Theo IFRS10 thì “Báo cáo tài chính hợp nhất là Báo cáo tài chính của một nhóm mà trong đó Tài sản, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí và các dòng tiền của công ty mẹ và các công ty con của nó được trình bày như một thực thể kinh tế duy nhất”.
Như vậy các công ty thành viên trong tập đoàn hoạt động độc lập riêng lẻ, nhưng khi tất cả đặt mình trong một bức tranh tổng thể của công ty mẹ, tập đoàn sẽ phát sinh rất nhiều các mối quan hệ chéo cần được xem xét trên các góc độ từng nghiệp vụ để loại trừ, điều chỉnh cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán đang áp dụng.
Đầu tiên phải kể đến mối quan hệ sở hữu, tỷ lệ sở hữu giữa các thành viên trong tập đoàn, vốn chủ sở hữu đã ghi nhận và biến động theo từng thời điểm. Tiếp đến là các giao dịch mua bán, trao đổi, chéo giữa các thành viên trong nội bộ tập đoàn đều phải được thống kê, loại ở các mức độ khác nhau, tiếp đó kéo theo một loạt những nghiệp vụ phải điều chỉnh về lợi nhuận, thuế… Các bài toán về Lợi thế thương mại (Goodwill), lợi nhuận chưa thực hiện (URP), Lãi trên một cổ phiếu (EPS), Lợi ích cổ đông không kiểm soát (NCI) đều phải được hệ thống theo dõi độc lập để tự sinh ra các bút toán điều chỉnh khi Hợp nhất báo cáo tài chính.
Hợp nhất Báo cáo tài chính là một nhu cầu rất cấp thiết với các công ty mẹ, tập đoàn khi mà đòi hỏi về bộ Báo cáo tài chính hợp nhất là bắt buộc. Việc lập Bộ báo cáo tài chính hợp nhất cần tuân thủ rất nghiêm ngặt những chuẩn mực kế toán, các quy định trong các văn bản có tính chất pháp lý cao đồng thời với một số công ty mẹ, tập đoàn có niêm yết thì yêu cầu về mặt thời gian cần công bố báo cáo rất khắt khe và thường xuyên nên đòi hỏi hệ thống phải đảm bảo tính chính xác, tốc độ xử lý khi giải quyết bài toán này.
Với sự cập nhật liên tục của các công nghệ mới, BRAVO không ngừng phát triển các giải pháp để đáp ứng nhu cầu kết nối giữa các phần mềm của các đơn vị thành viên với hệ thống hợp nhất của công ty mẹ hoặc tập đoàn. Hệ thống cung cấp các giải pháp cho việc kiểm soát hạn nộp, khóa dữ liệu và duyệt dữ liệu ở mỗi cấp độ, cũng như giữa các đơn vị cấp dưới và cấp trên.
Ngoài ra, BRAVO còn cung cấp các công cụ kiểm tra tính cân đối giữa các báo cáo và phát hiện các lỗi bất thường có thể ảnh hưởng đến quá trình hợp nhất, đảm bảo mang lại sự tiện ích tối đa cho tất cả các bên liên quan.
Phân tích tài chính từ Báo cáo tài chính hợp nhất
Tiêu chí hàng đầu của sản phẩm phần mềm BRAVO luôn nhấn mạnh vào khía cạnh quản trị, với mục tiêu là tạo ra giá trị gia tăng cho các nhà quản trị doanh nghiệp khi giải quyết mọi thách thức nghiệp vụ. Sử dụng các công cụ Dashboard BI trong phiên bản BRAVO 8R3, BRAVO cung cấp các báo cáo phân tích và biểu đồ trực quan, không chỉ về Báo cáo tài chính của từng công ty thành viên mà còn về Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ hoặc tập đoàn. Điều này đảm bảo rằng các nhà quản trị có được cái nhìn toàn diện và chi tiết về hiệu suất tài chính của từng đơn vị cũng như tổng thể của doanh nghiệp.
Giao diện màn hình Kế toán hợp nhất tập đoàn trên phần mềm BRAVO

Ảnh: Giao diện màn hình Kế toán hợp nhất tập đoàn trên phần mềm BRAVO
Mở rộng Hợp nhất trên nhiều bài toán quản trị
Bản chất của nhu cầu hợp nhất ở các công ty mẹ và tập đoàn không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất báo cáo tài chính. Từ góc độ điều phối, hỗ trợ và giám sát hoạt động của các công ty thành viên, việc theo dõi và phân tích dữ liệu từ các đơn vị con sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định linh hoạt và chính xác. Các bài toán hợp nhất dữ liệu quản trị như theo dõi kế hoạch doanh thu-lợi nhuận, báo cáo bộ phận, quản lý tiền vay-tiền gửi, quản trị thuế, giá thành sản phẩm… hứa hẹn sẽ được giải quyết một cách toàn diện trên nền tảng phần mềm BRAVO 8R3 CFS.
Mở rộng Hợp nhất trên nhiều bài toán quản trị trên phần mềm BRAVO ERP

Dựa trên thành công trong việc giải quyết bài toán hợp nhất cho nhiều khách hàng lớn trên thị trường, BRAVO 8R3 CFS tự tin khẳng định mình là một giải pháp linh hoạt và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của từng khách hàng. Khả năng điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của mỗi dự án cũng như khả năng mở rộng linh hoạt khiến cho BRAVO 8R3 CFS trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các công ty mẹ, tập đoàn, đáp ứng mọi yêu cầu đặc biệt hay mở rộng của dự án một cách toàn diện và hiệu quả.
Trích Nội san BRAVO Focus số 99 – Ngô Thị Hạnh, Phòng BA – BRAVO HN

Xem thêm:
Phần mềm kế toán phù hợp với các doanh nghiệp của BRAVO.
 

Giải pháp quản trị doanh nghiệp của BRAVO tiếp tục ghi danh tại Sao Khuê 2024​


Sáng ngày 13/04 vừa qua, tại lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2024, sản phẩm phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, được vinh danh trong lĩnh vực “Quản trị doanh nghiệp”.
Sáng ngày 13/04/2024 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2024.
Sao Khuê 2024 kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mạnh mẽ AI
Trong hơn 20 năm qua, Giải thưởng Sao Khuê luôn đi đôi với sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam, từ việc tập trung vào hoạt động trong nước cho đến việc vươn ra thị trường toàn cầu. Giải thưởng Sao Khuê không chỉ là dịp để vinh danh các sản phẩm xuất sắc mà còn là cơ hội để chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số.
Giải thưởng Sao Khuê 2024

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ trao giải Sao Khuê 2024
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa cho biết, gắn với định hướng chuyển đổi số năm 2024 của Chính phủ, giải thưởng Sao Khuê năm nay được VINASA chia thành 08 nhóm lĩnh vực gắn với các mục tiêu phát triển công nghệ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của đất nước bao gồm: Chính phủ, Chính quyền, Khu vực công; Cộng đồng & Người dân; Quản trị Doanh nghiệp; Kinh tế – Công nghiệp; Thị trường – Tiêu dùng; Hạ tầng – Công nghệ số; Đổi mới sáng tạo và Dịch vụ số.
Trong số những sản phẩm, dịch vụ được nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 có đến hơn 90% các sản phẩm, dịch vụ đã được tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, người dân. Giải thưởng Sao Khuê năm nay cũng ghi nhận 33 sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo áp dụng công nghệ AI, điện toán đám mây, 3D, Big Data (dữ liệu lớn).
Chủ tịch VINASA đặt mục tiêu, Giải thưởng Sao Khuê trong những năm tới sẽ được thấy những nền tảng, dịch vụ, giải pháp xuất sắc về bán dẫn, chuyển đổi số – xanh, tạo ra một kỳ tích phát triển mới của ngành, góp phần tạo ra kỳ tích tăng trưởng mới cho Việt Nam.
Lễ công bố và vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu, Bộ TTTT sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình tích hợp trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Giải thưởng Sao Khuê 2024 vinh danh BRAVO ERP tại hạng mục Quản trị doanh nghiệp
Giải thưởng Sao Khuê năm nay nhận được 340 đề cử đăng ký tham gia – đánh dấu năm có số lượng đăng ký nhiều nhất từ trước tới nay. Qua 3 vòng sơ loại, thuyết trình và bình chọn, có 169 đề cử xuất sắc được Hội đồng nhất trí trao Giải thưởng Sao Khuê 2024. Cùng với đó, Hội đồng đã lựa chọn 11 đề cử để trao giải thưởng Sao Khuê 2024 – Xếp hạng 5 sao và 10 đề cử xuất sắc nhất để trao TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024.
BRAVO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Lễ Công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024
Là năm thứ 9 tham gia chương trình, “Phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN)” của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO tiếp tục được Hội đồng bình chọn là sản phẩm/ giải pháp tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam thuộc lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp và được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2024.
Giải thưởng Sao Khuê 2024 vinh danh BRAVO ERP

BRAVO vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê 2024
Thành lập từ năm 1999, năm 2024 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đánh dấu cột mốc 25 năm xây dựng và phát triển. Với phương châm “Chuyên nghiệp – Chất lượng – Luôn luôn học hỏi, đổi mới và hoàn thiện”, BRAVO đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành Công ty được khách hàng đánh giá cao về uy tín, chất lượng và tự hào là một trong những “Bí quyết quản trị doanh nghiệp” mang thương hiệu “Make in Việt Nam”.
Hiện tại, BRAVO 8R3 (ERP-VN) là sản phẩm chủ lực của BRAVO, đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ cơ bản đến chuyên sâu của một hệ thống ERP: quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy trình của tất cả bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Sản phẩm được thiết kế phân lớp, ứng dụng loạt công nghệ tiên tiến, dựa trên nền tảng BRAVO Web Service. Hệ thống sử dụng kiến trúc micro-services, đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh mạng OWASP/ NIST; đáp ứng yêu cầu về hiệu năng cao với HA services; vận hành trên đa nền tảng (Win, Web, Mobile); sử dụng các công nghệ .Net, Xamarin, Angular, SignalR… cùng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL.
Ngoài ra, BRAVO 8R3 cung cấp công cụ quản trị dữ liệu doanh nghiệp đa chiều BI Dashboard, các công cụ khai thác dữ liệu như Web Portal, Survey… ứng dụng và hỗ trợ hữu ích cho các bài toán quản trị của khách hàng.
Tính đến thời điểm hiện tại, có trên 4.400 khách hàng quy mô vừa và lớn trên cả nước thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: sản xuất công nghiệp, xây dựng – bất động sản, thương mại – dịch vụ, tài chính chứng khoán… đang sử dụng Phần mềm BRAVO. Việc đón nhận danh hiệu “Sao Khuê 2024” tiếp tục khẳng định uy tín của BRAVO về quy mô, năng lực, chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà BRAVO đã kiến tạo được trong suốt 25 năm qua.
Bước sang năm 2024, cùng với các doanh nghiệp CNTT đạt Danh hiệu Sao Khuê, BRAVO tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, nỗ lực nghiên cứu những công nghệ mới và phát triển, ra mắt thêm nhiều tính năng, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu quản trị ngày một cao hơn của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO.
 

VINASA: 25 năm hành trình BRAVO đưa chiếc chìa khóa quản trị doanh nghiệp tới khách hàng​


Cách đây 25 năm, khi CNTT còn khá mới mẻ với đời sống, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh cũng như quản lý là điều hiếm hoi trong các doanh nghiệp. Nhưng vào thời điểm đó, những người sáng lập BRAVO đã có tầm nhìn về sự phát triển của ngành CNTT, và hơn thế, họ mong muốn tạo ra một công cụ từ Công nghệ thông tin giúp cho công việc sản xuất kinh doanh cũng như quản lý doanh nghiệp được nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả hơn.
Báo VINASA đưa tin 25 năm hành trình BRAVO đưa chiếc chìa khóa quản trị doanh nghiệp tới khách hàng

Bài viết được đăng tải trên Trang tin chính thức của VINASA (ngày 26/04/2024)
Theo dòng chảy của thời đại, CNTT hiện nay không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố sống còn trong hành trình tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Và nhờ những định hướng, tầm nhìn đúng đắn đó với sự kiện định theo đuổi sứ mệnh trong suốt 25 năm – Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đã đưa sản phẩm của mình trở thành chiếc chìa khóa quản trị doanh nghiệp tới tay hàng nghìn khách hàng.
Trong hành trình phát triển của mình, đã có rất nhiều giai đoạn “thị trường trở mình” đòi hỏi BRAVO phải có những thay đổi để phù hợp hơn với tình hình mới.
Vào khoảng năm 2008, kinh tế thị trường hội nhập nhiều hơn với thế giới, các doanh nghiệp không chỉ cần một “hệ thống quản trị tài chính” và “các phần mềm quản lý” riêng lẻ, đơn thuần mà họ cần có một “Hệ thống giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp”. Trước sự đòi hỏi của thị trường cùng với năng lực sẵn có của công ty, BRAVO có bước chuyển mình quan trọng là đặt mục tiêu từng bước xây dựng một hệ thống giải pháp ERP-VN (bao gồm phần mềm và các dịch vụ đi kèm) trong giai đoạn 2008 – 2015.
Hay khi cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ, CNTT len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống thì bên cạnh những kinh nghiệm triển khai tích lũy nhiều năm, việc sản phẩm phải có những đột phá về công nghệ để đáp ứng được đòi hỏi cao từ thị trường là điều BRAVO cần phải thực hiện.
Đại dịch COVID-19 hay hệ lụy suy thoái kinh tế sau đại dịch cũng khiến rất nhiều doanh nghiệp gặp thách thức. BRAVO cũng chịu những ảnh hưởng nhất định bởi tình hình chung. Nhưng với sự kiên định vào các sứ mệnh đã theo đuổi cùng với sự đồng lòng của tập thể CBNV, BRAVO đã đang và sẽ nỗ lực để vượt qua những thử thách hiện tại và trong tương lai.
Tiêu chí chất lượng của sản phẩm BRAVO kiên tâm giữ vững và muốn mong hoàn thiện trong thời gian tới:
Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng: Sản phẩm của BRAVO luôn đáp ứng tốt nhu cầu riêng của khách hàng về lĩnh vực kinh doanh, đặc thù, ngành nghề, hoạt động… Với tốt độ phát triển nhanh và mạnh của CNTT thì các sản phẩm của BRAVO đặt mục tiêu sẽ phải hợp với xu thế chung phát triển của thế giới như MOBILITY, CLOUD COMPUTING, IoT, AI…
Sản phẩm có cấu trúc tốt: BRAVO nỗ lực phát triển sản phẩm của mình nhằm tổ chức dữ liệu tốt với định hướng xử lý dữ liệu lớn, Tốc độ truy xuất nhanh, Tính an toàn, tin cậy…
Sản phẩm độc đáo và tiện ích: Giao diện thân thiện, Dễ sử dụng, Tính tự động hóa cao, Tương tác cao và Cá nhân.
Khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về các sản phẩm phần mềm. Do vậy việc thỏa mãn một cách tốt nhất các nhu cầu về phần mềm để phục vụ sản xuất kinh doanh là tiêu thức được đặt ra hàng đầu với BRAVO. Minh chứng lớn cho chất lượng sản phẩm của BRAVO là trong suốt 25 năm qua BRAVO đã nhận được sự tin tưởng của gần 4.500 khách hàng là các doanh nghiệp vừa lớn, trong đó có nhiều tập đoàn đầu ngành tiêu biểu như: Tập đoàn Trường Hải – THACO Group, Tập đoàn Hòa Phát – HOAPHAT Group, Tập đoàn TÂN Á ĐẠI THÀNH, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên – TISCO, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PetroVietNam Gas), Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam, Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO)… Cùng với đó là sự đánh giá cao từ giới chuyên môn qua các giải thưởng danh giá như Sao Khuê, Top 10 doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam…
Với nền tảng vững chắc mà BRAVO đã xây dựng trong 25 năm qua, thời gian tới BRAVO sẽ viết tiếp chương sử, xây dựng một tương lai tốt đẹp, tiến bộ và bền vững với sứ mệnh đưa công nghệ trở thành yếu tốt cốt lõi nhằm nâng cao năng lực quản lý, quản trị, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để họ để đạt hiệu quả, năng suất cao trong hoạt động SXKD.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO.
 

Phần mềm BRAVO hỗ trợ quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản​

Với các doanh nghiệp chuyên về đầu tư kinh doanh bất động sản thì có rất nhiều nghiệp vụ phức tạp cần quản lý. Tuy nhiên có lẽ quan trọng hàng đầu vẫn là các nghiệp vụ tại Bộ phận Đầu tư, Kế hoạch và Kinh doanh. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ứng dụng của phần mềm BRAVO tại các bộ phận này trong doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
Phần mềm BRAVO (ERP-VN) khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là hệ thống khép kín và toàn diện, được xây dựng, tinh chỉnh theo các đặc thù quản lý của từng chủ đầu tư. Hệ thống BRAVO đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý, các quy trình áp dụng tại các đơn vị đầu tư kinh doanh bất động sản như: theo dõi quá trình đầu tư dự án, theo dõi quá trình xây dựng dự án, theo dõi quá trình phân phối dự án, chăm sóc khách hàng của dự án…

1. Khái quát đặc thù ngành

Các sản phẩm, dự án bất động sản về cơ bản là các sản phẩm riêng biệt với các loại sản phẩm, hàng hóa khác (đặc biệt là các sản phẩm gắn với khu đô thị, cao ốc, biệt thự liền kề,…). Do đó, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này cũng có các đặc thù quản lý riêng, quy trình vận hành khác biệt trong mọi nghiệp vụ so với các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất các sản phẩm khác.
Theo góc nhìn của đơn vị tư vấn và thiết kế giải pháp phần mềm quản lý thì BRAVO nhận định một số đặc điểm riêng của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản như sau:
– Vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dự án thường kéo dài
– Thể chế chính trị, pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động
– Các sản phẩm bất động sản có nhiều đặc tính riêng biệt

2. Phần mềm BRAVO xử lý các nghiệp vụ Bộ phận Đầu tư, Kế hoạch và Kinh doanh

Phần mềm BRAVO theo dõi quá trình đầu tư
Quá trình đầu tư dự án BĐS thường diễn ra trong khoảng thời gian dài, phát sinh rất nhiều tài liệu từ nhiều bộ phận, cơ quan khác nhau. Do vậy, hệ thống phần mềm quản lý cần tách bạch các quy trình và quản lý mọi yêu cầu, dữ liệu phát sinh trong quá trình đầu tư:
 • Lập hồ sơ đầu tư và theo dõi tài liệu dự án
 • Lập tờ trình xin chủ trương đầu tư
 • Theo dõi và phê duyệt chủ trương đầu tư
 • Lập dự toán đầu tư dự án
Thang5_10_BRAVO-linh-vuc-BDS_cap-nhat-du-toan.jpg

Giao diện màn hình “Cập nhật dự toán đầu tư dự án” trên phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO xử lý các nghiệp vụ tại Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
Lựa chọn nhà thầu và quản lý tiến độ dự án là nhiệm vụ chính của Phòng Kế hoạch Kỹ thuật. Với khối lượng công việc lớn và diễn ra trong thời gian dài, hệ thống phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ tại bộ phận này đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ quản lý và theo dõi mọi hoạt động phát sinh:
 • Cập nhật và theo dõi thông tin dự án, hạng mục của dự án
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • Mời thầu và đánh giá, lựa chọn nhà thầu
 • Cập nhật và theo dõi hợp đồng thầu
 • Cập nhật và theo dõi hợp đồng mua sắm vật tư (cung cấp cho dự án)
 • Theo dõi quá tình cấp phát vật tư cho nhà thầu, dự án
 • Theo dõi tình trạng thanh toán, quyết toán vốn cho nhà thầu
 • Cập nhật và theo dõi hồ sơ nghiệm thu dự án, hạng mục dự án
 • Theo dõi thời gian bảo hành của dự án
Thang5_10_BRAVO-linh-vuc-BDS_lua-chon-nha-thau.jpg

Giao diện màn hình “Cập nhật hồ sơ, đánh giá và lựa chọn nhà thầu” trên phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO xử lý các nghiệp vụ tại Phòng Kinh doanh
Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động liên quan tới bán hàng, phân phối các sản phẩm của dự án như: Hợp tác với các sàn giao dịch BĐS, Ký hợp đồng mua bán – cho thuê, theo dõi công nợ, quản lý hồ sơ dự án, bàn giao cấp sổ đỏ, chăm sóc khách hàng,… Do vậy, phần mềm phải bóc tách các quy trình nhỏ và phối hợp, hỗ trợ mọi bộ phận trong phòng kinh doanh quản lý các nghiệp vụ phát sinh:
 • Quản lý và theo dõi thông tin tình trạng dự án
 • Quản lý và theo dõi hợp đồng đặt cọc tại sàn giao dịch
 • Quản lý và theo dõi hợp đồng mua bán
 • Quản lý và theo dõi hợp đồng cho thuê thương mại
 • Quản lý và theo dõi hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng phát sinh quá khứ
 • Theo dõi và quản lý công nợ hợp đồng
 • Theo dõi tình trạng và bàn giao dự án cho khách hàng
 • Theo dõi quá trình cấp sổ đỏ, sổ hồng cho khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng
Thang5_10_BRAVO-linh-vuc-BDS_Cap-nhat-hop-dong-ban-hang.jpg

Giao diện màn hình “Cập nhật thông tin hợp đồng bán” trên phần mềm BRAVO

3. Hiệu quả khi triển khai phần mềm BRAVO tại Bộ phận Đầu tư, Kế hoạch và Kinh doanh

Bộ phận đầu tư
 • Quản lý và theo dõi được các phát sinh về thủ tục, hồ sơ liên quan tới quá trình đầu tư dự án.
 • Hạn chế được nhầm lẫn, sai sót trong việc xử lý các thủ tục về đầu tư theo cơ chế, chính sách, luật pháp.
 • Cập nhật và theo dõi được tình trạng, tiến độ thực hiện dự án.
 • Phân cấp, phân quyền quản lý dữ liệu phát sinh trong nội bộ phòng Kinh doanh và với các bộ phận khác trong hệ thống.
Bộ phận kế hoạch
 • Cung cấp một công cụ quản lý và theo dõi được mọi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
 • Dữ liệu cập nhật tức thời, chi tiết theo từng dự án – hạng mục của dự án, hỗ trợ cho việc kiểm soát và giải quyết nhanh chóng các phát sinh liên quan tới dự án, nhà thầu.
 • Kiểm soát, theo dõi được tiến độ của dự án so với kế hoạch đã xây dựng.
 • Kiểm soát các hoạt động của nhà thầu, vật tư cấp phát cho nhà thầu và theo dõi, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo hành các hạng mục công trình, dự án liên quan tới nhà thầu.
Bộ phận kinh doanh
 • Kiểm soát được tình trạng các sản phẩm công ty đang phân phối (Đã bán, còn tồn, phong tỏa,…)
 • Kiểm soát được bảng giá bán, chính sách giá bán căn hộ.
 • Theo dõi tình trạng thanh toán, kiểm soát và tính lãi công nợ quá hạn.
 • Theo dõi quá trình bàn giao căn hộ, dự án và cấp phát sổ cho khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng qua các hình thức: phản hồi công văn, gửi email – sms hàng loạt.
>>> Tìm hiểu thêm về Giải pháp BRAVO – Tính năng nổi bật khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về Đầu tư kinh doanh bất động sản
Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, BRAVO đã triển khai thành công cho rất nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như: Công ty Cổ phần TASCO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát thủ đô, Công ty Cổ phần khoáng sản BECAMEX Bình Dương, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản M.I.K Việt Nam, Công ty Cổ phần HBI…

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top