Phân loại tài sản _ nguồn vốn?

tiendung293

New Member
Hội viên mới
Tiền mặt tại quĩ, kí quỹ dài hạn, khách hàng ứng trước, nhận kí quỹ ngắn hạn?
Các bác phân loại giúp em!!!
Em mới học ko biết nhiều mong các bác thông cảm
em cũng tra hệ thống tài khoản mà ko thấy
 

kieutrang71

New Member
Hội viên mới
Ðề: Phân loại tài sản _ nguồn vốn?

Tài sản:tiền mặt tại quỹ, kí quỹ dài hạn.
Nguồn vốn:khách hàng ứng trước và nhận kí quỹ ngắn hạn.
tài sản gồm:vốn bằng tiền, đầu tư chứng khoán,phải thu, hàng tồn kho...
nguồn vôn gồm:nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ptra gồm có: vay vốn ngân hàng, phải tra ng bán, ứng trc của khách hàng, thuế phải nộp..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top