Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

dothiduyen

Member
Hội viên mới
chào các bạn, mình có thắc mắc này mà không biết phải làm sao?
Ví dụ công ty mình làm bên thiết kế, trong tháng có nhiều hợp đồng. vây tiền lương hàng tháng của mình phân bổ sao cho hợp lý?
có phải dựa theo tiêu chuẩn nào không?
cản ơn các bạn.
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

chào các bạn, mình có thắc mắc này mà không biết phải làm sao?
Ví dụ công ty mình làm bên thiết kế, trong tháng có nhiều hợp đồng. vây tiền lương hàng tháng của mình phân bổ sao cho hợp lý?
có phải dựa theo tiêu chuẩn nào không?
cản ơn các bạn.

Hợp đồng thuê NV thiết kế hay HĐ dịch vụ thiết kế?

Nếu là HĐLĐ thì bạn cho vào 334 thôi. Đưa vào chi phí của cty. Khi tính giá thành thì khoản tiền lương này không thuộc chi phí sx chung nên kg phải phân bổ gì cả.
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

chào các bạn, mình có thắc mắc này mà không biết phải làm sao?
Ví dụ công ty mình làm bên thiết kế, trong tháng có nhiều hợp đồng. vây tiền lương hàng tháng của mình phân bổ sao cho hợp lý?
có phải dựa theo tiêu chuẩn nào không?
cản ơn các bạn.

bạn không tính giá thành cho mỗi HDKT xem lỗ lãi thế nào à? Nếu là lương trả cho nhân viên trực tiếp thiết kế cho HDKT thì dó chính là chi phí nhân công trực tiếp. bạn nên làm 1 định mức tương dối khi thực hiện HDKT (VD: chi phí NCtt = ? % doanh thu; giấy, bút, mực...= ? %DT; khấu hao máy tính, thiết bị thực hiện...=?% DT) Như vậy bạn mới phân bổ các chi phí cho hợp lý đc.
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

bạn không tính giá thành cho mỗi HDKT xem lỗ lãi thế nào à? Nếu là lương trả cho nhân viên trực tiếp thiết kế cho HDKT thì dó chính là chi phí nhân công trực tiếp. bạn nên làm 1 định mức tương dối khi thực hiện HDKT (VD: chi phí NCtt = ? % doanh thu; giấy, bút, mực...= ? %DT; khấu hao máy tính, thiết bị thực hiện...=?% DT) Như vậy bạn mới phân bổ các chi phí cho hợp lý đc.

thường thì máy móc mực in minh thường đưa vao 642 chi tiết, còn lương thì không biết phân bổ sao cho hợp lý? theo từng hợp đồng?nếu tháng đó chưa có doanh thu thì sao?
mình rối phần náy quá, chẳng lẽ lại cứa đưa vào 642 nữa?
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

bạn Maibiec83 ơi, khi phân bổ định mức tương đối của 1 HĐKT như vây, bạn thường để chi phí nhân công trực tiếp, chi phí giấy, bút, mức; chi phí khấu hao máy tính thiết bị là bao nhiêu % trong doanh thu vậy?
trả lời nhanh cho mình với nha! thanks b nhiều nha!
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

ùh phần này mình cũng đang rối.
bên mình làm bên lắp đặt, thực hiện theo hợp đồng. lương công nhân, chi phí khấu hao mình không biết phải phân bổ như thế nào cho hợp lý nũa. Rồi có những tháng k có hợp đồng mấy cái này mình cũng không biết làm thế nào hết. Đang rất rối nay thấy bài này giống trường hợp của mình nên post bài hỏi ké.
các AC nào biết thì tư vấn dùm nhé.
Thanks....s!
 
Re: Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

thường thì máy móc mực in minh thường đưa vao 642 chi tiết, còn lương thì không biết phân bổ sao cho hợp lý? theo từng hợp đồng?nếu tháng đó chưa có doanh thu thì sao?
mình rối phần náy quá, chẳng lẽ lại cứa đưa vào 642 nữa?

Tiền có thể chưa thu được của khách hàng, nhưng mình có thể dựa vào số tiền ghi trên hợp đồng được ko.

---------- Post added at 07:29 PM ---------- Previous post was at 07:10 PM ----------

ùh phần này mình cũng đang rối.
bên mình làm bên lắp đặt, thực hiện theo hợp đồng. lương công nhân, chi phí khấu hao mình không biết phải phân bổ như thế nào cho hợp lý nũa. Rồi có những tháng k có hợp đồng mấy cái này mình cũng không biết làm thế nào hết. Đang rất rối nay thấy bài này giống trường hợp của mình nên post bài hỏi ké.
các AC nào biết thì tư vấn dùm nhé.
Thanks....s!
Nếu ko có hợp đồng nào thì đưa thẳng vào chi phí luôn, đâu cần phải phân bổ gì đâu nhỉ
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

bạn không tính giá thành cho mỗi HDKT xem lỗ lãi thế nào à? Nếu là lương trả cho nhân viên trực tiếp thiết kế cho HDKT thì dó chính là chi phí nhân công trực tiếp. bạn nên làm 1 định mức tương dối khi thực hiện HDKT (VD: chi phí NCtt = ? % doanh thu; giấy, bút, mực...= ? %DT; khấu hao máy tính, thiết bị thực hiện...=?% DT) Như vậy bạn mới phân bổ các chi phí cho hợp lý đc.

làm phần mềm để theo dõi lãi lỗ từng hợp đồng rất khó, ai biết chỉ giùm cái này với
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

= > Chẳng có tiêu chuẩn nào cả chỉ là làm kế toán phải có cái thuật cân đối lời lỗ của mỗi người sao cho hợp lý mà thôi
Ví dụ: tham khảo
Có 3 hợp đồng A , B , C
Tiêu chí cân đối doanh thu
A = 10.000.000 VAT = 1.000.000 = > Tổng = 11.000.000
B=20.000.000 VAT = 2.000.000 = > Tổng = 22.000.000
C=40.000.000 VAT = 4.000.000 = > Tổng = 44.000.000
Tổng doanh thu = 70.000.000 => lãi định mức 5%= 70.000.000*5%= 3.500.000 => Doanh thu cần phân bổ = 70.000.000-70.000.000*5%= 66.500.000 là con số cần phân bổ
Giả sử :
Lương bộ phận trực tiếp quản lý công trình:
Nợ 622= 53.200.000
Có 334= 53.200.000
Lương quản lý SXC: khấu hao máy móc, máy tính cho kỹ sư công trường…..
Nợ 627/ có 334= 3.325.000
= > số lương còn lại nhét vào văn phòng
Tương quan tỉ lệ: 622:627:642=80%:5%:15%
Lương quản lý:
Nợ 642/ có 334= 9.975.000

= > Phân bổ theo tỷ lệ tương quan doanh thu:
+Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
Vậy phân bổ cho A:-(10.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 7.600.000
Vậy phân bổ cho B:-(20.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 15.200.000
Vậy phân bổ cho C:-(40.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 30.400.000

+Phân bổ chi phí sản xuất chung 627: theo tỷ lệ tiền lương
Vậy phân bổ cho A:-(7.600.000*100/53.200.000)%x3.325.000= 475.000
Vậy phân bổ cho B:-(15.200.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 950.000
Vậy phân bổ cho C:-(30.400.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 1.900.000
= > Nợ 154A= 8.075.000
Có 622A=7.600.000
Có 627A=475.000
= > Nợ 154B= 16.150.000
Có 622A=15.200.000
Có 627A=950.000
= > Nợ 154C= 32.300.000
Có 622A=30.400.000
Có 627A=1.900.000

Kết thúc công trình: làm biên bản nghiệm thu khối lượng , bảng quyết toán khối lượng, bảng xác nhận khối lượng => sau khi có đủ các văn bản thủ tục này tiến hành: xuất hóa đơn Vat + thanh lý hợp đồng
Nợ 131A=11.000.000
Có 511=10.000.000
Có 33311=1.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=8.075.000

Nợ 131B=22.000.000
Có 511=20.000.000
Có 33311=2.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=16.150.000

Nợ 131C=44.000.000
Có 511=40.000.000
Có 33311=4.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=32.300.000
= > Kết chuyển xác định lời lỗ
Nợ 911= 56.525.000
Có 632A=8.075.000
Có 632B=16.150.000
Có 632C=32.300.000
Kết chuyển chi phí quản lý: ngoài lương nó còn chi phí như giấy tờ A4, A3, chi phí máy in phân bổ, văn phòng khác……….
Nợ 911/ có 642=9.975.000
Kết chuyển doanh thu
Nợ 511/ có 911= 10.000.000+20.000.000+40.000.000= 70.000.000
Lãi trước thuế=70.000.000-56.525.000-9.975.000= 3.500.000
Chi phí Thuế TNDN
Nợ 8211/ có 3334=3.500.000x25%= 875.000
Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ 911/ có 8211=875.000
Kết chuyển lãi:
Nợ 911/ có 4211=3.500.000-875.000= 2.625.000
Chú ý: việc cân đối lời lỗ phụ thuộc cách làm tủ lệ của bạn sao cho lãi với mức thấp nhất để giảm thiểu tối đa chi phí thuế phải nộp, đây là công ty có chi phí lương chiếm tỷ trọng cao => nguy cơ nộp thuế GTGT rất cao => bạn phải cân đối cho hợp lý nhất có thể

Bạn tham khảo thêm:
Luz
Chi phí hợp lý cho thiết kế gồm: Cp khảo sát, máy khảo sát, nhân công, kỹ sư, giấy in, khấu hao phần mềm, chi phí phát sinh trong quá trình thiết kế nếu có.
Còn đối với trường hợp của bạn ko có cp máy -> thu 10% VAT + 25 % TNDN của đơn vị mua hoa đơn nhá . -> cái này đang đóng thuế giúp họ :D vì hiện tại Cp văn phòng của bạn đâu bù đặp dc khoản lời này :) , bạn cân đối dc cp bạn sẽ lời dc thêm 1 ít trong vụ buôn hoá đơn này :D ( lời từ VAT đầu vào và số tiền trong 25% kia)
+Cách 1: Thuế TNDN 25% tránh = cách đẩy cao lương vào vì lương là con át chủ bài để điều chỉnh thuế TNDN cái này là thủ thuật cân đối lãi lỗ của những kế toán kinh nghiệm về số sách và có sạn trong đầu rồi có thể giải bài toán Thuế TNDN bằng nghệ thuật tung hứng cân đối lương để giảm thuế TNDN,
Cách 2: có thể điều chỉnh giảm thời gián khấu hao ngắn lại để tăng chi phí khấu hao lên, hay phân bổ chi ngắn chi phí trả trước cách này ko ăn thua là mấy chẳng đáng kể là bao và ít dùng
Cách 3: đẩy cao chi phí đầu vào cách này là đi mua hóa đơn đầu vào để ăn phần trăm chênh lệch đó ví dự bạn bán ra 10 triệu x 10%= 1 triệu thuế, thì đi mua hóa đơn đầu vào ở những chỗ họ thừa cần bán ra = 10 triệu x5% = 500 nghìn => bạn chỉ phải đóng vat = 500 nghìn còn 500 nghìn kia vào túi bạn hợp pháp và cái lợi nữa là nó được đưa vào chi phí hợp lý giúp bạn tăng thêm chi phí hợp lý tránh thêm được khoản 25% => cách này tà đạo và rất được ưa dùng trong thực tế và phổ biến hiện nay
Cách 4: đối với người quen: nếu cả đầu vào ko có 10%+ chi phí thiết yếu khác bạn ko thể cân đối 25% thì bạn lấy khách = 35%
Nếu có đầu vào rồi 10% + chi phí thiết yếu khác để cân đối 25% => lấy 12% là đủ
Còn với người ngoài chém bao nhiêu trả được lấy hay ko tùy họ đỡ phải đau đầu cần đối sô sách lãi lỗ và đóng thuế nữa
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

= > Chẳng có tiêu chuẩn nào cả chỉ là làm kế toán phải có cái thuật cân đối lời lỗ của mỗi người sao cho hợp lý mà thôi
Ví dụ: tham khảo
Có 3 hợp đồng A , B , C
Tiêu chí cân đối doanh thu
A = 10.000.000 VAT = 1.000.000 = > Tổng = 11.000.000
B=20.000.000 VAT = 2.000.000 = > Tổng = 22.000.000
C=40.000.000 VAT = 4.000.000 = > Tổng = 44.000.000
Tổng doanh thu = 70.000.000 => lãi định mức 5%= 70.000.000*5%= 3.500.000 => Doanh thu cần phân bổ = 70.000.000-70.000.000*5%= 66.500.000 là con số cần phân bổ
Giả sử :
Lương bộ phận trực tiếp quản lý công trình:
Nợ 622= 53.200.000
Có 334= 53.200.000
Lương quản lý SXC: khấu hao máy móc, máy tính cho kỹ sư công trường…..
Nợ 627/ có 334= 3.325.000
= > số lương còn lại nhét vào văn phòng
Tương quan tỉ lệ: 622:627:642=80%:5%:15%
Lương quản lý:
Nợ 642/ có 334= 9.975.000

= > Phân bổ theo tỷ lệ tương quan doanh thu:
+Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
Vậy phân bổ cho A:-(10.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 7.600.000
Vậy phân bổ cho B:-(20.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 15.200.000
Vậy phân bổ cho C:-(40.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 30.400.000

+Phân bổ chi phí sản xuất chung 627: theo tỷ lệ tiền lương
Vậy phân bổ cho A:-(7.600.000*100/53.200.000)%x3.325.000= 475.000
Vậy phân bổ cho B:-(15.200.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 950.000
Vậy phân bổ cho C:-(30.400.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 1.900.000
= > Nợ 154A= 8.075.000
Có 622A=7.600.000
Có 627A=475.000
= > Nợ 154B= 16.150.000
Có 622A=15.200.000
Có 627A=950.000
= > Nợ 154C= 32.300.000
Có 622A=30.400.000
Có 627A=1.900.000

Kết thúc công trình: làm biên bản nghiệm thu khối lượng , bảng quyết toán khối lượng, bảng xác nhận khối lượng => sau khi có đủ các văn bản thủ tục này tiến hành: xuất hóa đơn Vat + thanh lý hợp đồng
Nợ 131A=11.000.000
Có 511=10.000.000
Có 33311=1.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=8.075.000

Nợ 131B=22.000.000
Có 511=20.000.000
Có 33311=2.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=16.150.000

Nợ 131C=44.000.000
Có 511=40.000.000
Có 33311=4.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=32.300.000
= > Kết chuyển xác định lời lỗ
Nợ 911= 56.525.000
Có 632A=8.075.000
Có 632B=16.150.000
Có 632C=32.300.000
Kết chuyển chi phí quản lý: ngoài lương nó còn chi phí như giấy tờ A4, A3, chi phí máy in phân bổ, văn phòng khác……….
Nợ 911/ có 642=9.975.000
Kết chuyển doanh thu
Nợ 511/ có 911= 10.000.000+20.000.000+40.000.000= 70.000.000
Lãi trước thuế=70.000.000-56.525.000-9.975.000= 3.500.000
Chi phí Thuế TNDN
Nợ 8211/ có 3334=3.500.000x25%= 875.000
Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ 911/ có 8211=875.000
Kết chuyển lãi:
Nợ 911/ có 4211=3.500.000-875.000= 2.625.000
Chú ý: việc cân đối lời lỗ phụ thuộc cách làm tủ lệ của bạn sao cho lãi với mức thấp nhất để giảm thiểu tối đa chi phí thuế phải nộp, đây là công ty có chi phí lương chiếm tỷ trọng cao => nguy cơ nộp thuế GTGT rất cao => bạn phải cân đối cho hợp lý nhất có thể


anh ơi, anh cho em hỏi cái "lãi định mức 5% " ngày mình tính như thế nào?
Doanh nghiệp em làm về dịch vụ tư vấn, có những hợp đồng trên một năm và kéo dài từ năm này qua năm khác.
VD: Hợp đồng tư vấn dịch vụ từ 01/01/2015 đến 01/01/2016 là 72 tr/năm , khách hàng chuyển tiền cho cả hợp đồng vào 05/01/2015 là 72tr/năm và bên em nghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn cho Hợp đồng này luôn. Trường hợp này của em thì phân bổ lương như thế nào được anh.
 
Bác chudinhxinh trả lời hay mà chi tiết thiệt,
em mới vào nghề rất mong các bác chỉ bảo giùm
 
các bác giúp em với:
em mới làm Cty khai thác Khoáng Sản. nhưng chưa rõ về cách phân bổ tiền lương, ăn ca, trích bảo BH thế nào? cụ thể:
Quý 2: - Lương tổ xe-máy :90.000.000
- Tổ khoan nổ: 30.000.000
- Tổ Công nhân trực tiếp SX: 180.000.000
- Tổ Cơ khí, bảo vệ : 60.000.000
- Tổ Quản lý: 250.000.000
Vậy em phải phân bổ 622,6271,6421 như thế nào ạ?cả ăn ca và BH của 622,6271,6421 nữa. em xem các quý trước KToan cũ không trích theo tỷ lệ nào nhất định cả nên em k hiểu. mong các bác giup em.
 
Ðề: Phân bổ tiền lương như thề nào đây?

= > Chẳng có tiêu chuẩn nào cả chỉ là làm kế toán phải có cái thuật cân đối lời lỗ của mỗi người sao cho hợp lý mà thôi
Ví dụ: tham khảo
Có 3 hợp đồng A , B , C
Tiêu chí cân đối doanh thu
A = 10.000.000 VAT = 1.000.000 = > Tổng = 11.000.000
B=20.000.000 VAT = 2.000.000 = > Tổng = 22.000.000
C=40.000.000 VAT = 4.000.000 = > Tổng = 44.000.000
Tổng doanh thu = 70.000.000 => lãi định mức 5%= 70.000.000*5%= 3.500.000 => Doanh thu cần phân bổ = 70.000.000-70.000.000*5%= 66.500.000 là con số cần phân bổ
Giả sử :
Lương bộ phận trực tiếp quản lý công trình:
Nợ 622= 53.200.000
Có 334= 53.200.000
Lương quản lý SXC: khấu hao máy móc, máy tính cho kỹ sư công trường…..
Nợ 627/ có 334= 3.325.000
= > số lương còn lại nhét vào văn phòng
Tương quan tỉ lệ: 622:627:642=80%:5%:15%
Lương quản lý:
Nợ 642/ có 334= 9.975.000

= > Phân bổ theo tỷ lệ tương quan doanh thu:
+Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
Vậy phân bổ cho A:-(10.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 7.600.000
Vậy phân bổ cho B:-(20.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 15.200.000
Vậy phân bổ cho C:-(40.000.000*100/70.000.000)%x53.200.000= 30.400.000

+Phân bổ chi phí sản xuất chung 627: theo tỷ lệ tiền lương
Vậy phân bổ cho A:-(7.600.000*100/53.200.000)%x3.325.000= 475.000
Vậy phân bổ cho B:-(15.200.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 950.000
Vậy phân bổ cho C:-(30.400.000*100/53.200.000)% x3.325.000= 1.900.000
= > Nợ 154A= 8.075.000
Có 622A=7.600.000
Có 627A=475.000
= > Nợ 154B= 16.150.000
Có 622A=15.200.000
Có 627A=950.000
= > Nợ 154C= 32.300.000
Có 622A=30.400.000
Có 627A=1.900.000

Kết thúc công trình: làm biên bản nghiệm thu khối lượng , bảng quyết toán khối lượng, bảng xác nhận khối lượng => sau khi có đủ các văn bản thủ tục này tiến hành: xuất hóa đơn Vat + thanh lý hợp đồng
Nợ 131A=11.000.000
Có 511=10.000.000
Có 33311=1.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=8.075.000

Nợ 131B=22.000.000
Có 511=20.000.000
Có 33311=2.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=16.150.000

Nợ 131C=44.000.000
Có 511=40.000.000
Có 33311=4.000.000
Giá vốn: Nợ 632/ có 154A=32.300.000
= > Kết chuyển xác định lời lỗ
Nợ 911= 56.525.000
Có 632A=8.075.000
Có 632B=16.150.000
Có 632C=32.300.000
Kết chuyển chi phí quản lý: ngoài lương nó còn chi phí như giấy tờ A4, A3, chi phí máy in phân bổ, văn phòng khác……….
Nợ 911/ có 642=9.975.000
Kết chuyển doanh thu
Nợ 511/ có 911= 10.000.000+20.000.000+40.000.000= 70.000.000
Lãi trước thuế=70.000.000-56.525.000-9.975.000= 3.500.000
Chi phí Thuế TNDN
Nợ 8211/ có 3334=3.500.000x25%= 875.000
Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ 911/ có 8211=875.000
Kết chuyển lãi:
Nợ 911/ có 4211=3.500.000-875.000= 2.625.000
Chú ý: việc cân đối lời lỗ phụ thuộc cách làm tủ lệ của bạn sao cho lãi với mức thấp nhất để giảm thiểu tối đa chi phí thuế phải nộp, đây là công ty có chi phí lương chiếm tỷ trọng cao => nguy cơ nộp thuế GTGT rất cao => bạn phải cân đối cho hợp lý nhất có thể

Bạn tham khảo thêm:

+Cách 1: Thuế TNDN 25% tránh = cách đẩy cao lương vào vì lương là con át chủ bài để điều chỉnh thuế TNDN cái này là thủ thuật cân đối lãi lỗ của những kế toán kinh nghiệm về số sách và có sạn trong đầu rồi có thể giải bài toán Thuế TNDN bằng nghệ thuật tung hứng cân đối lương để giảm thuế TNDN,
Cách 2: có thể điều chỉnh giảm thời gián khấu hao ngắn lại để tăng chi phí khấu hao lên, hay phân bổ chi ngắn chi phí trả trước cách này ko ăn thua là mấy chẳng đáng kể là bao và ít dùng
Cách 3: đẩy cao chi phí đầu vào cách này là đi mua hóa đơn đầu vào để ăn phần trăm chênh lệch đó ví dự bạn bán ra 10 triệu x 10%= 1 triệu thuế, thì đi mua hóa đơn đầu vào ở những chỗ họ thừa cần bán ra = 10 triệu x5% = 500 nghìn => bạn chỉ phải đóng vat = 500 nghìn còn 500 nghìn kia vào túi bạn hợp pháp và cái lợi nữa là nó được đưa vào chi phí hợp lý giúp bạn tăng thêm chi phí hợp lý tránh thêm được khoản 25% => cách này tà đạo và rất được ưa dùng trong thực tế và phổ biến hiện nay
Cách 4: đối với người quen: nếu cả đầu vào ko có 10%+ chi phí thiết yếu khác bạn ko thể cân đối 25% thì bạn lấy khách = 35%
Nếu có đầu vào rồi 10% + chi phí thiết yếu khác để cân đối 25% => lấy 12% là đủ
Còn với người ngoài chém bao nhiêu trả được lấy hay ko tùy họ đỡ phải đau đầu cần đối sô sách lãi lỗ và đóng thuế nữa
Những tháng có doanh thu thì phân bổ chi phí, còn những tháng không có doanh thu thì phân bổ chi phí sao cho hợp lý bạn nhỉ? Mình bên công ty tư vấn dịch vụ thiết kế, lương trả cho cán bộ thiết kế tháng nào cũng giống tháng nào cả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top