nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

huyen 84

New Member
Hội viên mới
mình lơ tơ mơ lắm mình không hiểu nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào?Có bác nào nắm rõ luật này nói cho em với:helpsmilie:
 

Lantimnb

Member
Hội viên mới
Ðề: thuế trước bạ

THỦ TỤC KÊ KHAI, NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (LPTB)


1. Hồ sơ kê khai LPTB bao gồm:
- Giấy tờ xác minh nguồn gốc tài sản hợp pháp.
- Hoá đơn mua bán tài sản hợp pháp hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản (tuỳ từng trường hợp) theo quy định của pháp luật.
- Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đăng ký tài sản không phải là nhà đất).
- Tài liệu xác định tài sản của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng không phải nộp hoặc được miễn nộp LPTB (nếu có).
2. Trình tự, thủ tục kê khai nộp LPTB:
2.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm tủ tục kê khai nộp LPTB.
2.2. Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 bản tờ kê khai LPTB (theo mẫu quy định, không thu tiền) tại:
- Nơi nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà đối vời tài sản là nhà, đất.
- Cơ quan Thuế đối với các tài sản khác.
2.3. Tờ khai LPTB được lập riêng cho từng tài sản. Chuủtài sản ghi đầy đủ nội dung quy định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho chủ tài sản) và gửi cho cơ quan nhận hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng dẫn người kê khai khi có yêu cầu.
2.4. Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới tiếp nhận.
2.5. Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, thời hạn trả kết quả).
2.6. Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiền vào Kho bạc.
2.7. Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của cơ quan Thuế) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản.
3. Nguyên tắc áp gia tính LPTB:
Trị giá tài sản chịu LPTB được xác định theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính LPTB.
3.1. Đối với nhà đất là giá nhà đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND tỉnh) quy định, trừ một số trường hợp sau:
- Đối với đất kèm theo nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ, giá tính LPTB là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà đât theo quyết định của UBND tỉnh.
- Đối với đất được nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá (nhà nước tổ chức đấu thầu, đấu giá) thì giá tính LPTB là giá trúng đấu thầu, đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn.
3.2. Đối với tài sản khác áp dụng Bảng giá tối thiểu tính LPTB do UBND (hoặc Cục Thuế) quy định, trừ một số trường hợp sau:
a) Đối với tài sản mua trực tiếp của cơ sở được phép sản xuất, lắp giáp trong nước (gọi chung là cơ sở sản xuất) bán ra là giá thực tế thanh toán (giá bán bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) ghi trên hoá đơn bán hàng hợp pháp.
Tổ chức, cá nhân mua hàng của các đại lý bán hàng trực tiếp ký hợp đồng đại lý với cơ sở sản xuất và bán đúng giá của cơ sở sản xuất quy định thì cũng được coi là mua trực tiếp của cơ sở sản xuất. Trường hợp này, cơ sở sản xuất phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế địa phương nơi đại lý bán hàng về giá bán của từng loại hàng thuộc loại tài sản chịu LPTB trong từng thời kỳ. Trường hợp, giá bán hàng ghi trên hoá đơn bán hàng của đại lý xuất cho khách hàng thấp hơn hoặc cao hơn giá bán hàng do cơ sở sản xuất thông báo thì được xác định theo bảng giá tối thiểu tính LPTB của UBND tỉnh quy định.
b) Đối với tài sản mua theo phương thức đấu thầu, đấu giá (kể cả mua hàng tịch thu bán ra) thì giá tính LPTB là giá trúng đấu thầu, đấu giá hoặc giá mua hàng tịch thu thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.
c) Đối với phương tiện vận tải được lắp các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện đó thì giá tính LPTB là toàn bộ giá trị xe, bao gồm cả hệ thống thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện.
d) Trường hợp tài sản chưa được UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính LPTB thì áp dụng theo giá thị trường của loại tài sản tương ứng hoặc xác định bằng giá nhập khẩu tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) với thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định đối với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cách tính lệ phí trước bạ:phí trước bạ = Giá trị của tài sản x Mức thu lệ phí trước bạ (%)

Giá trị của tài sản: là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ;
Mức thu lệ phí trước bạ;
Nhà, đất: 1%;
Tàu, thuyền: 1%; tàu đánh cá xa bờ: 0.5%;
Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao: 2%;
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cách tính lệ phí trước bạ:phí trước bạ = Giá trị của tài sản x Mức thu lệ phí trước bạ (%)

Giá trị của tài sản: là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ;
Mức thu lệ phí trước bạ;
Nhà, đất: 1%;
Tàu, thuyền: 1%; tàu đánh cá xa bờ: 0.5%;
Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao: 2%;
 
Sửa lần cuối:

MobiGold

New Member
Hội viên mới
Ðề: nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

lệ phí trước bạ chỉ dành cho 2 đối tương là Bất Động Sản ( gồm nhà và đất) ,và các phương tiện vận tải ( ô tô ,xe máy ,tàu bè...).
 

NDH72

New Member
Hội viên mới
Ðề: thuế trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ;
Nhà, đất: 1%;
Tàu, thuyền: 1%; tàu đánh cá xa bờ: 0.5%;
Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao: 2%;

Trích nghị định 80/2008/NĐ-CP
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau:
"Điều 6. Tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ được quy định như sau:
1. Nhà, đất là 0,5%.
2. Tàu, thuyền là 1%. Riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%.
3. Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%. Riêng:
a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%.
b) Đối với xe máy mà chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn được áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ thấp hơn thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 1%.
Trường hợp chủ tài sản trên đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy theo tỷ lệ thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 5%.
c) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi được áp dụng tỷ lệ là 1%, trừ những trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
d) Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
4. Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). Riêng nhà xưởng sản xuất kinh doanh được tính chung cho nhà xưởng trong cùng một khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh.”
 

mitricocien

New Member
Hội viên mới
Ðề: nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

Công ty tôi nhập khẩu ô tô để dùng thì khi đăng ký và nộp thuế trước bạ thì cần những giấy tờ gì?
 

pdthanh09

New Member
Hội viên mới
Ðề: nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

Công ty tôi nhập khẩu ô tô để dùng thì khi đăng ký và nộp thuế trước bạ thì cần những giấy tờ gì?

toàn bộ hồ sơ nhập hàng bao gồm : hợp đồng mua bán , invoce , packinglist ; bill ; ; CO ; giấy chứng nhận của cục đăng kiểm Việt Nam ; tờ khai hải quan ; biên lai nộp thuế nhập khẩu , thuế GTGT hàng nhập khẩu , thuế TTĐB...
 

londat

New Member
Hội viên mới
Ðề: nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào

mình lơ tơ mơ lắm mình không hiểu nộp và kê khai thuế trước bạ như thế nào?Có bác nào nắm rõ luật này nói cho em với:helpsmilie:

trời mình cũng chẳng dõ về vấn đề này lắm bác nào biết chỉ dùm mình với
 

nguyenha6215

New Member
Hội viên mới
Re: Ðề: thuế trước bạ

Nếu em mua mới 1 chiếc xe ô tô thì em đến cơ quan thuế. Họ sẽ hướng dẫn kê khai và nộp thuế trước bạ theo biểu thuế trước bạ.Tóm lại khi mua sắm máy móc,phương tiện cần đăng ký tên chủ sở hữu thì phải nộp thuế trước bạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top