Nội dung mới Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Vừa qua, Tổng Cục Thuế đã ban hành Nghị định 49/2022 ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghi định 209/2013/NĐ-CP quy định về Luật Thuế GTGT. Theo đó, có những điểm mới mà doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

cac-doi-tuong-khong-chiu-thue-gia-tri-gia-tang-cac-doi-tuong-chiu-thue-gtgt.jpg

1. Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư (DAĐT) mới (bao gồm cả DAĐT chia nhiều giai đoạn hoặc nhiều hạng mục đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư tại địa bàn cùng hoặc khác tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư có thuế đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu trở lên thì được hoàn. Trường hợp DAĐT đã được CQ có thẩm quyền thanh kiểm tra, kiểm toán thì CQ thuế sử dụng kết quả thanh kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế.

- Đối với DAĐT có ngành nghề đầu tư KD có điều kiện đang trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành thuộc các trường hợp sau thì được hoàn thuế:
+ DAĐT đã được CQ có thẩm quyền cấp giấy KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.​
+ DAĐT chưa phải đề nghị CQ có thẩm quyền cấp giấy KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện theo một trong các hình thức: GP hoặc GCN hoặc VB xác nhận.​
+ DAĐT không phải có giấy KD ngành, nghề đầu tư KD có điều kiện theo một trong các hình thức: GP hoặc GCN hoặc VB xác nhận.​

2. Về giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản:

- Trường hợp được giao đất, thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây nhà để bán, giá đất được trừ bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là số tiền được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền phải nộp.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng QSDĐ thì giá đất được trừ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng (trước đây có). DN được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (trước đây không).

3. Về giá tính thuế đối với SX điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam:

Giá tính thuế GTGT để xác định thuế nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện được tính bằng 35% (trước 60%) giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế theo quy định của pháp luật về điện lực và giá.

4. Về hiệu lực thi hành:

NĐ 49/2022 có hiệu lực từ 12/9/2022. Riêng trường hợp DN đã bị thu hồi hoàn thuế GTGT của DAĐT theo Nghị định 100/2016 thì CQ thuế điều chỉnh tiền thuế, chậm nộp, phạt (nếu có); việc bù trừ, hoàn nộp thừa thực hiện theo quy định./.

Anh chị quan tâm tải file đính kèm bên dưới để xem chi tiết nội dung Nghị định 49.

Nguồn: Cục Thuế Bình Định
 

Đính kèm

  • 524299.pdf
    2.9 MB · Lượt xem: 7

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top