Những CV về thuế TNCN được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

thanhduy.nd

New Member
Hội viên mới
+ Công văn của Tổng cục Thuế số 3391/TCT-TNCN ngày 11 tháng 9 năm 2006 về việc Kê khai và nộp thuế TNCN.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1856/TCT-TNCN ngày 30 tháng 5 năm 2006 v/v Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số.

+ Công văn của Bộ Tài chính số 6170/BTC-TCT ngày 17 tháng 5 năm 2006 v/v hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

+ Công văn của Bộ Tài chính số 6209/BTC-TCT ngày 17 tháng 5 năm 2006 v/v khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân làm đại lý.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 1515/TCT-TNCN ngày 24 tháng 4 năm 2006 v/v Thủ tục quyết toán và thoái trả thuế TNCN.

+ Công văn của Tổng cục Thuế số 560/TCT-TNDN ngày 14 tháng 02 năm 2006 V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2005.

+ Công văn của Bộ Tài chính số 1632 /BTC-TCT ngày 09 tháng 02 năm 2006 v/v Hướng dẫn chính sách thuế TNCN.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top