Nhờ anh em diễn đàn giúp mình code này!

phamxuanyen

New Member
Hội viên mới
Mình muốn phân công giám thị coi thi THPT năm 2020 với điều kiện như sau:
1. giám thị coi thi một phòng không quá 1 lần (Bốc thăm)
2. Cặp giám thị coi thi không trùng nhau >1 lân
Rất mong mấy pro giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top