Nhập mua các phần mềm vẽ, thiết kế đồ họa từ nước ngoài sẽ phải chịu những thuế phí gì tại Việt Nam?

coganhobe

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh chị?

Khi nhập mua một set các phần mềm liên quan đến việc vẽ, thiết kế đồ họa với giá trị tương đối lớn tầm 15- 20 tỷ.

+ Trường hợp nhập khẩu qua mạng Internet thì không cần làm thủ tục thông quan và không chịu thuế Nhập khẩu, vậy để được tính chi phi hợp lệ của công ty thì càn phải có những chứng từ nào ạ?

+ Trường hợp nhập khẩu phần mềm được ghi trên đĩa CD, DVD thì phải làm thủ tục thông quan, phải chịu những thuế, phí gì ạ

Nhờ các anh chị tư vấn giúp.
Em cảm ơn nhiều ạ!
 
Xin chào các anh chị?

Khi nhập mua một set các phần mềm liên quan đến việc vẽ, thiết kế đồ họa với giá trị tương đối lớn tầm 15- 20 tỷ.

+ Trường hợp nhập khẩu qua mạng Internet thì không cần làm thủ tục thông quan và không chịu thuế Nhập khẩu, vậy để được tính chi phi hợp lệ của công ty thì càn phải có những chứng từ nào ạ?

+ Trường hợp nhập khẩu phần mềm được ghi trên đĩa CD, DVD thì phải làm thủ tục thông quan, phải chịu những thuế, phí gì ạ

Nhờ các anh chị tư vấn giúp.
Em cảm ơn nhiều ạ!
+ Trường hợp nhập khẩu qua mạng Internet thì không cần làm thủ tục thông quan và không chịu thuế Nhập khẩu. Hồ sơ chứng từ:
- Hợp đồng
- Biên bản làm việc, email làm việc
- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
- Tờ khai và chứng từ đóng thuế nhà thầu

+ Trường hợp nhập khẩu phần mềm được ghi trên đĩa CD, DVD thì phải làm thủ tục thông quan, phải chịu những thuế, phí gì ạ:
- Hợp đồng
- Tờ khai nhập khẩu
- Chứng từ thanh toán
- Chứng từ đóng thuế nhập khẩu
- Tờ khai và chứng từ đóng thuế nhà thầu (nếu có dịch vụ đi kèm phần mềm)
 
+ Trường hợp nhập khẩu qua mạng Internet thì không cần làm thủ tục thông quan và không chịu thuế Nhập khẩu. Hồ sơ chứng từ:
- Hợp đồng
- Biên bản làm việc, email làm việc
- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
- Tờ khai và chứng từ đóng thuế nhà thầu

+ Trường hợp nhập khẩu phần mềm được ghi trên đĩa CD, DVD thì phải làm thủ tục thông quan, phải chịu những thuế, phí gì ạ:
- Hợp đồng
- Tờ khai nhập khẩu
- Chứng từ thanh toán
- Chứng từ đóng thuế nhập khẩu
- Tờ khai và chứng từ đóng thuế nhà thầu (nếu có dịch vụ đi kèm phần mềm)
Em xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ
cho em hỏi thuế nhà thầu phải chịu đây là thuế gì và bao nhiêu % ạ?
 
Em xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ
cho em hỏi thuế nhà thầu phải chịu đây là thuế gì và bao nhiêu % ạ?
+ Tham khảo CV Số: 94769/CT-TTHT (cho cả 2 trường hợp)

Trường hợp nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ phần mềm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN 5% tính trên doanh thu tính thuế.

Trường hợp không phải dịch vụ phần mềm thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT 5% và thuế TNDN 5%.

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của nhà thầu nước ngoài có kèm bản quyền thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền là 10% tính trên doanh thu tính thuế.
 
+ Tham khảo CV Số: 94769/CT-TTHT (cho cả 2 trường hợp)

Trường hợp nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ phần mềm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN 5% tính trên doanh thu tính thuế.

Trường hợp không phải dịch vụ phần mềm thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT 5% và thuế TNDN 5%.

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của nhà thầu nước ngoài có kèm bản quyền thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền là 10% tính trên doanh thu tính thuế.
em cảm ơn nhiều ạ :)
 
+ Tham khảo CV Số: 94769/CT-TTHT (cho cả 2 trường hợp)

Trường hợp nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ phần mềm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN 5% tính trên doanh thu tính thuế.

Trường hợp không phải dịch vụ phần mềm thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT 5% và thuế TNDN 5%.

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của nhà thầu nước ngoài có kèm bản quyền thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền là 10% tính trên doanh thu tính thuế.
Cho em hỏi thêm ạ
Khi mua phần mềm thì hàng năm sẽ phải chịu phí bảo trì.
Vay Phí bảo trì thường niên của phần mềm chịu thuế nhà thầu , cụ thể CIT 5%, vậy VAT 5% hay VAT 0% ạ?
Em cảm ơn!
 
1. Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

+ Tại Khoản 10 Điều 3 về giải thích từ ngữ:

"10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm".

+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy định về hoạt động công nghiệp phần mềm:

"3. Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;

2. Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 4 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"21... Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật".

=> Bạn xem nếu dịch vụ Phí bảo trì thường niên của phần mềm tương đồng với dịch vụ phần mềm quy định ở các điều trên thì VAT là không chịu thuế. Thuế nhà thầu trong trường hợp này chỉ đóng thuế TNDN
 
1. Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

+ Tại Khoản 10 Điều 3 về giải thích từ ngữ:

"10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm".

+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy định về hoạt động công nghiệp phần mềm:

"3. Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;

2. Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 4 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"21... Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật".

=> Bạn xem nếu dịch vụ Phí bảo trì thường niên của phần mềm tương đồng với dịch vụ phần mềm quy định ở các điều trên thì VAT là không chịu thuế. Thuế nhà thầu trong trường hợp này chỉ đóng thuế TNDN
Em cảm ơn nhiều ạ.
Về việc nhập mua qua internet có chịu rủi ro gì khi tính chi phí cho doanh nghiệp không ạ?
Giấy phép: doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm và phía việt nam mình có cần phải xin giấy phép gì không ạ?
Trong hợp đồng có cần chú ý gì không ạ?
Trường hợp nhập mua qua vật chủ trung gian thì chỉ tính thuế nhập khẩu đối với giá trị vật chủ đúng không ạ.
 
1. Về việc nhập mua qua internet có chịu rủi ro gì khi tính chi phí cho doanh nghiệp không ạ?
=> Không có rủi ro nếu là thực tế và có đầy đủ hồ sơ chứng minh tính thực tế và phụ vụ sxkd

2. Giấy phép: doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm và phía việt nam mình có cần phải xin giấy phép gì
=> Nhập khẩu phần mềm ở VN theo mình biết thì không cần xin giấy phép

3. Trường hợp nhập mua qua vật chủ trung gian thì chỉ tính thuế nhập khẩu đối với giá trị vật chủ đúng không ạ.
=> Tham khảo Khoản 5 Điều 1 của TT 60/2019/TT-BTC và CV số 2333/TCHQ-TNXK:

5. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo: trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu.

a) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được ghi, lưu trữ trong phương tiện trung gian để cài đặt vào máy móc thiết bị sau khi nhập khẩu:

a.1) Trường hợp trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phương tiện trung gian. Cách xác định trị giá của phương tiện trung gian thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này;

a.2) Trường hợp trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành không tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu, bao gồm cả trị giá của phương tiện trung gian.

b) Các trường hợp không cộng trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị:

b.1) Phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu;

b.2) Phần mềm điều khiển, vận hành sản xuất tại Việt Nam để cài đặt vào máy móc thiết bị nhập khẩu.

c) Trường hợp người mua phải thanh toán chi phí về quyền sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành để cài đặt và vận hành máy móc thiết bị thì số tiền thực tế thanh toán cho quyền sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành phải được tính vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top