Nhào vô

choose

New Member
Hội viên mới
Là kiểm toán viên của công ty , qua kiểm tra bạn phát hiện đc một số TSCĐ đã hư hỏng trước nhưng vẫn dược tiếp tục tính khấu hao.Bạn hãy đề xuất các thủ tục kiểm toán cần thiết để ngăn ngừa sai phạm tương tự trong tương lai /???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top