Nhận định đúng sai và giải thích [môn Kế toán tài chính 1]

phngyn615

New Member
Hội viên mới
Mn giúp em với ạ. Em sắp kiểm tra rồi

1. Lợi nhuận do kế toán xác định cũng chính là lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Báo cáo kế toán quản trị được lập trên cơ sở các số liệu từ các sổ chi tiết.
3. Ngay khi ký hợp đồng mua hàng, theo nguyên tắc phù hợp đòi hỏi kế toán phải ghi nhận một khoản nợ phải trả cho người bán.
4. Doanh nghiệp mua lại một số cổ phiếu của Công ty CP Bình Minh vào tháng 5/N (số cổ phiếu này do Công ty CP Hưng Long phát hành vào tháng 01/N). Đến 8/N doanh nghiệp nhận được cổ tức 6 tháng đầu năm N từ Công ty CP Hưng Long là 12 triệu. Theo nguyên tắc phù hợp, kế toán ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính là 12 triệu.
5. Theo nguyên tắc trọng yếu cho phép kế toán có thể phạm một số sai sót trong quá trình hạch toán, nhưng sau đó phải được sửa sai bằng 1 trong 3 phương pháp: cải chính, ghi bổ sung hay ghi số âm.
6. Nhất quán trong tính giá các đối tượng kế toán có nghĩa là doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi các phương pháp tính giá.
7. Hệ thống báo cáo tài chính phải được lập bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của nhà quản trị.
8. Nhà nước quy định bắt buộc đối với các loại chứng từ kế toán.
9. Kế toán có thể theo dõi tình hình tài chính của donh nghiệp qua 2 hệ thống sổ sách kế toán khác nhau.
10. Để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho nhà quản trị, kế toán cần phải mở nhiều số chi tiết.
11. Khi doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động thì công tác kế toán cũng tạm dừng. Khi nào doanh nghiệp hoạt động lại, kế toán sẽ theo dõi tiếp biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 
 1. Đúng
 2. Đúng
 3. Đúng
 4. Sai, kế toán sẽ ghi nhận cổ tức vào khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứ không phải từ hoạt động tài chính.
 5. Đúng
 6. Sai, nhất quán trong tính giá các đối tượng kế toán có nghĩa là doanh nghiệp phải áp dụng các phương pháp tính giá đối tượng kế toán một cách đồng nhất và liên tục trong suốt quá trình kinh doanh, nhưng nếu có sự thay đổi phương pháp tính giá phù hợp thì doanh nghiệp có thể áp dụng.
 7. Đúng
 8. Đúng
 9. Đúng
 10. Đúng
 11. Sai, kế toán vẫn phải tiếp tục thực hiện các công việc kế toán như bình thường để đảm bảo việc quản lý tài chính của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top