Nguyên giá và định khoản

Duy061202

New Member
Hội viên mới
. Nhận góp vốn bằng một TSCĐ vô hình, giá trị còn lại của tài sản do bên góp vốn cung
cấp là 250tr, giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá là 220tr. Chi phí liên quan trước khi đưa
tài sản vào sử dụng thanh toán bằng tiền mặt là 1,5 triệu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top