Nghị định 71 mới về Quản trị công ty đại chúng. Một cơ hội lớn cho nghề kế toán, kiểm toán

Thu Thao Tran

Member
Hội viên mới
learn-trading1.jpg

Những nội dung mới ảnh hưởng trực tiếp đến nghề của chúng ta như sau:

- HĐQT công ty niêm yết phải bổ nhiệm một Người phụ trách quản trị công ty, hoặc kiêm nhiệm Thư ký công ty. Vị trí này không được làm cho công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán công ty. Vị trí này trong chuẩn mực được gọi là "Those charged with governance". Đây là điểm mới, các công ty kiểm toán cần hiểu để làm việc với Those charged with governance một cách hiệu quả.

- Ban Kiểm soát: Trưởng ban phải là Kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm toàn thời gian ở công ty. Điểm này Luật doanh nghiệp đã có rồi.

- Điểm mới với BKS là Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên.

- Công ty Đại chúng không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là các nhân và tổ chức và những người có liên quan, trừ trường hợp công ty mẹ - con thì phải đại hội cổ đông chấp thuận. Điểm này có vẻ hơi mâu thuẫn với Điều 26.4 của Nghị định này. Nếu xem BCTC hàng loạt công ty lớn trên sàn, thì thấy số tiền Phải thu về cho vay các bên liên quan cực kỳ lớn. Không biết sẽ xử lý như thế nào?

- Dân kế toán, kiểm toán cần lưu ý điểm này: tiền lương của Giám đốc (TGĐ) và người quản lý khác phải được thể hiện thành một mục riêng trong BCTC hàng năm của công ty và phải báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp thường niên.

Xem và tải Nghị định tại file đính kèm
 

Đính kèm

  • 71.signed.pdf
    756.2 KB · Lượt xem: 294

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top