Nghị Định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13!

Ðề: Nghị Định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13!

Nghị định có hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN mở rộng đến năm 2012 cho một số trường hợp, cần lưu ý khi tạm khấu trừ: nghị quyết 08 cho tạm chưa khấu trừ thu nhập chịu thuế bậc 1, nhưng miễn lại là thu nhập tính thuế bình quân tháng???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top