Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

ketoanly

Member
Hội viên mới
Thật đau lòng dân nhà kế! Vật vã khổ sở với đủ thứ, tai nọ chưa qua thì hoạ kia lại tới.... Tôi xin chia buồn với ta!

[FONT=&amp]TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO[/FONT]

Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai. Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1, cụ thể như sau:

- Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT) từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.

- Câp nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế

- Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Tại đây hoặc http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/hotrokekhai

+Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.1: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT mà Cục Thuế đã cung cấp. Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Kaka... DN nào mà kê khai theo quý có khi còn chưa tìm hiểu và cài 3.2.0 thì nay đã 1 phát lên luôn 3.2.1 :jfbq00191070412ahu0
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

phiên bản mới này có nhảy được số dư tài khoản 1381.1388 không bạn
Thật đau lòng dân nhà kế! Vật vã khổ sở với đủ thứ, tai nọ chưa qua thì hoạ kia lại tới.... Tôi xin chia buồn với ta!

[FONT=&]TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO[/FONT]

Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai. Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1, cụ thể như sau:

- Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT) từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.

- Câp nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế

- Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Tại đây hoặc http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/hotrokekhai

+Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.1: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT mà Cục Thuế đã cung cấp. Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Mới sử dụng 3.2.0 giờ lên 3.2.1 rồi hả,thiệt là khổ cho dân kế chúng ta mà.
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

E vừa cập nhật xong, chóng mặt quá ~.~
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

phiên bản mới này có nhảy được số dư tài khoản 1381.1388 không bạn

Những tài khoản lưỡng tính (có thể có số dư Nợ hoặc dư Có) Sẽ không tự động tính số dư cuối kỳ!
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

131,331 e mới chỉ gặp tài khoản lưỡng tính này thôi ah
Những tài khoản lưỡng tính (có thể có số dư Nợ hoặc dư Có) Sẽ không tự động tính số dư cuối kỳ!
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Kế toán Việt Nam mà ngủ quên 1 năm chắc lại phải đi học việc
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

vậy BCTC 2013 sẽ nộp theo htkk 3.2.0 hay 3.2.1 hả cả nhà?
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

mình cũng có cùng câu hỏi như mimibe, BCTC 2013 nộp theo HTKK nào nhỉ?
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

chắc chắn là 3.2.1 rồi
Mình cũng mới load về, tuy nhiên chưa dùng 3.2.0 mà giờ được lên đời 3.2.1 ho ho
thật chẳng biết đâu mà bò
:k5931592::k5931592::k5931592:
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Thật đau lòng dân nhà kế! Vật vã khổ sở với đủ thứ, tai nọ chưa qua thì hoạ kia lại tới.... Tôi xin chia buồn với ta!

[FONT=&]TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO[/FONT]

Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai. Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1, cụ thể như sau:

- Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT) từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.

- Câp nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế

- Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Tại đây hoặc http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/hotrokekhai

+Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.1: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT mà Cục Thuế đã cung cấp. Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.

Em đi chết đây
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

HTKK 3.2.1 lại cũ rồi! Bởi vì có một số mẫu tờ khai vẫn theo TT28 chưa theo TT156! Chờ nâng cấp tiếp chăng?
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

3.2.1 bảng CDKT không có tài khoản 621,622,627 chẳng nhẽ bỏ qua luôn hay sao cả nhà
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

3.2.1 bảng CDKT không có tài khoản 621,622,627 chẳng nhẽ bỏ qua luôn hay sao cả nhà

Ơ bạn này có bị làm sao ko? Bảng cân đối kế toán chỉ từ đầu 1 đến đầu 4 thôi chức, moi đâu ra đầu 6 vậy
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Cho mình hỏi cái khi làm bảng cân đối tài khoản trên htkk 3.2.1 không cân, trong khi đó làm trên Misa lại cân
khi lấy số liệu từ phần misa nhập vào HTKK thì mục Phải thu khác (STT 14) và mục Xây dựng cơ bản dở dang ( STT 45)
lại không tính tổng số
Vậy nhờ các bác chỉ ra lỗi do phần mềm hay là do cái gì. thanks
 
Ðề: Nâng cấp HTKK phiên bản 3.2.1 Ngày 03/03/2014

Việc tại sao ko trùng khớp giữa 2 phần mềm thì bạn phải tự check lại.

Còn việc trên 3.2.1 ko tự tính tổng cộng là do bị lỗi, nếu ở trên nó ko tự cộng nhưng ở cuối cùng dòng "tổng cộng" nó vẫn cộng vào thì k sao đâu nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top