Muốn làm Report có Record source động

Ðề: Muốn làm Report có Record source động

1. Bạn copy cấu trúc của 1 table lương tháng bất kỳ cho table mới lấy tên là LUONG.
2. Khi thiết kế Report bạn chọn Data cho report này là table LUONG.
3. Sau đó tạo 1 form lấy tên là LUONG để nhập Tháng (TextBox trong form lấy tên [Thang]) và năm (TextBox trong form lấy tên [Nam]) mà bạn muốn in bảng lương tháng năm mình chọn. Có một nút "Thực hiện" để gọi Report này.
4. Trong khi thiết kế Report Luong bạn hãy lập trình cho sự kiện OpenReport với nội dung như sau:
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
Dim VthNam as string, TabName as string
vthnam = Right("0" & Forms!Luong!Thang, 2) & Forms!Luong!nam
TabName= "LUONG" & vthnam
Reports![LUONG].RecordSource = TabName
End Sub


Chúc bạn thành công!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top