Mua xe ô tô cũ của cá nhân

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Mua xe ô tô cũ của cá nhân
Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?
Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì?
*Vấn đề 01: về thuế GTGT
–*Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT gồm:
Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.
*Ví dụ: Ông Chu Đình Xinh là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông Chu Tiến Đạt với giá là 800 triệu đồng thì ông Chu Đình Xinh không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.
*Ví dụ: Ông Chu Đình Xinh là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho Công Ty TNHH Chu Tiến Đạt với giá là 800 triệu đồng thì ông Chu Đình Xinh không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

*Theo đó:
– Cá nhân có tài sản sử dụng không kinh doanh không có nhu cầu bán lại cho cá nhân khác hoặc bán lại cho tổ chức doanh nghiệp khác thì không thuộc đối tượng phải kê khai thuế và nộp thuế GTGT

*Vấn đề 02: về hóa đơn
*Căn cứ: Theo điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Trường hợp tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
*Như vậy:Cá nhân (không kinh doanh) khi bán ô tô sẽ không phải nộp thuế GTGT và cơ quan thuế sẽ không cấp hoá đơn cho cá nhân đó.

*Vấn đề 03: về thuế TNDN

*Căn cứ: Theo khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC & khoản 2.4 điều 4 Thông tư 96/2015/TTBTCquy định các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN &Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ
–Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra


*Theo đó:Khi DN mua tài sản là xe ô tô của cá nhân (không kinh doanh) thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT và cấp hóa đơn thì DN cần chuẩn bị những giấy tờ sau để được đưa vào chi phí hợp lý:

1.Bảng kê mua vào không có hoá đơn mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo TT
2.Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
3.Hợp đồng mua bán xe công chứng4. Biên bản bàn giao xe ô tô.5. Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô6. Phải đi nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên Công ty.

*Chi tiết tại: Công văn Số 8626/CT-TTHT ngày 25/10/2013 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, và Công văn 1023/CT-TTHT ngày 13/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai
Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT
 

Le.Duyen

New Member
Hội viên mới
Mua xe ô tô cũ của cá nhân
Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?
Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì?
*Vấn đề 01: về thuế GTGT
–*Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT gồm:
Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.
*Ví dụ: Ông Chu Đình Xinh là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông Chu Tiến Đạt với giá là 800 triệu đồng thì ông Chu Đình Xinh không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.
*Ví dụ: Ông Chu Đình Xinh là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho Công Ty TNHH Chu Tiến Đạt với giá là 800 triệu đồng thì ông Chu Đình Xinh không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

*Theo đó:
– Cá nhân có tài sản sử dụng không kinh doanh không có nhu cầu bán lại cho cá nhân khác hoặc bán lại cho tổ chức doanh nghiệp khác thì không thuộc đối tượng phải kê khai thuế và nộp thuế GTGT

*Vấn đề 02: về hóa đơn
*Căn cứ: Theo điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Trường hợp tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
*Như vậy:Cá nhân (không kinh doanh) khi bán ô tô sẽ không phải nộp thuế GTGT và cơ quan thuế sẽ không cấp hoá đơn cho cá nhân đó.

*Vấn đề 03: về thuế TNDN

*Căn cứ: Theo khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC & khoản 2.4 điều 4 Thông tư 96/2015/TTBTCquy định các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN &Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ
–Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78-) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra

*Theo đó:Khi DN mua tài sản là xe ô tô của cá nhân (không kinh doanh) thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT và cấp hóa đơn thì DN cần chuẩn bị những giấy tờ sau để được đưa vào chi phí hợp lý:

1.Bảng kê mua vào không có hoá đơn mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo TT
2.Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
3.Hợp đồng mua bán xe công chứng4. Biên bản bàn giao xe ô tô.5. Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô6. Phải đi nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên Công ty.

*Chi tiết tại: Công văn Số 8626/CT-TTHT ngày 25/10/2013 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, và Công văn 1023/CT-TTHT ngày 13/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai
Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT

Anh Xinh cho em hỏi là nếu cty Chu Tiến Đạt mua xe (theo ví dụ của anh) thì một thời gian cũng bán lại, vì mua để đi chứ không dùng để kinh doanh thì có phải kê khai hoá đơn GTGT không ạ? Em đang suy nghĩ mà còn lọng cọng vấn đề này. Cảm ơn anh
 

SUSUBO

New Member
Hội viên mới
Cái này mĩnh nghĩ giống nghiệp vụ thanh lý TSCĐ thôi, xuất hóa đơn và kê khai thuế bình thường
 

YenNamThien

Member
Hội viên mới
Nếu mua đã mang tên công ty trên đăng ký xe thì khi bán phải xuất hóa đơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top