Một số thay đổi đáng chú ý trong Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Việc sửa Luật vừa được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7, tháng 5/2024 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8, tháng 10/2024. Theo Bộ Tài chính, việc sửa luật nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế giá trị gia tăng.

Dưới đây là tóm tắt một số điểm thay đổi cần lưu ý:

1. Về đối tượng không chịu thuế
Hộ kinh doanh cá thể có Doannh thu năm từ 150 triệu trở xuống​
Theo Luật Thuế GTGT hiện hành, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống không chịu thuế GTGT.​
2. Về thuế suất:
2.1. Chuyển 1 số hàng hóa, dịch vụ từ không chịu thuế thành chịu thuế:
Phân bón; Máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp; Tàu đánh bắt xa bờ: 5%​
Luật thuế GTGT hiện hành quy định mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT​
Bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập; Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng: 10%​
Luật thuế GTGT hiện hành quy định dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và In-ter-net phổ cập theo chương trình của Chính phủ, dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.​
2.2. Chuyển 1 số hàng hóa, dịch vụ từ 5% thành chịu thuế 10%:
Thực phẩm tươi sống; Lâm sản chưa qua chế biến; Đường và phụ phẩm.​
Quy định hiện hành:
- Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến chịu mức thuế suất thuế GTGT 5%.
- "Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 5%​
Hoạt động văn hóa, thể thao; Sản xuất, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.​
Quy định hiện hành: Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%​
3. Về khai thuế hóa đơn bị sót:
Được kê khai vào kỳ phát hiện sót.​
Luật thuế GTGT hiện hành quy định cơ sở kinh doanh phát hiện sai sót trong số thuế GTGT đầu vào có thể bổ sung trước khi cơ quan thuế kiểm tra. Luật Quản lý thuế bổ sung quy định người nộp thuế có thể khai bổ sung hồ sơ thuế trong 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp, trước khi cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra.​
4. Về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế
• Thuế đầu vào từng lần từ 5 triệu trở lên phải thanh toán qua ngân hàng.​
Luật thuế GTGT hiện hành thì một trong những điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.​
• Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có: phiếu đóng gói, vận đơn, bảo hiểm hàng hóa.​
Luật thuế GTGT hiện hành quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là: Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.​
Bổ sung trường hợp hoàn: DN chỉ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thuế suất GTGT 5% nếu thuế đầu vào chưa được khấu trừ sau 12 tháng hoặc 04 quý.​
Luật thuế GTGT hiện hành quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”.​
• Nếu DAĐT đã hoàn thành thì hoàn thuế trong thời hạn 01 năm.​
Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành thì cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.​
Bỏ quy định:
- Không được hoàn đối với DAĐT chưa góp đủ vốn điều lệ​
- Được hoàn thuế khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động./.​
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top