Mọi người ơi giúp mình với, mình đang cần gấp gấp lắm!!!!

kimhuongla87

New Member
Hội viên mới
Mọi người ơi giúp mình giải bài tập này với, hiện mình đang học lại kế toán vì bỏ lâu quá mình quên hết kiến thức rùi, thầy cho bài tập về làm chuẩn bị thi mà mình quên cách giải rùi mọi người giúp mình với, mai là mình thi rùi:
Số dư đầu kỳ:
TK152: 450tr
Trong đó: TK 1521 (NVL chính): 400tr (tương đương 4.000kg)
TK 1522 (NVL phụ): 50tr (tương đương 1.000kg)
TK154: 84tr (trong đó CPNVL chính: 35tr, CPNVL phụ: 12,5tr, CPNCTT: 12,2tr, CPSXC: 24,7tr.
Các tài khoản khác có số dư phù hợp
1/ Nhập kho 2.00 kg NVL chính, đơn giá mua chưa thuế 105.00/kg, thuế GTGT 10%, TT bằng chuyển khoản.
CP vận chuyển: 1.050.000 = tiền tạm ứng, trong đó thuế 5%. Do mua hàng nhiều được hưởng ck 1,1tr = TM, thuế 10%
2/ Nhập 1.000kg NVL phụ, đơn giá mua có thuế 55.000 (thuế 10%), chưa TT. cp vân chuyển:1.050.000 (thuế 5%)
3/ Xuất 500kg NVL chính, 150kg NVL phụ sx sp
4/Xuất 500 NVL chính, 300 KG NVL phụ phân xưởng sx sp
5/ Phân xưởng sx báo hỏng 1 ccdc có giá trị 9tr, đã phân bổ được phân bổ 5tr, phế liệu bán thu hồi = TM là 1TR
6/ cp tiền lương phải trả trong tháng là 250tr.Trong đó:
Tiền lương công nhân trực tiếp sx sp: 100tr
Tiền lương NV phân xưởng:25tr
Tiền lương NV bán hàng: 15tr
Tiền lương NV QLDN 10TR
7/tRÍCH BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định
8/ Khấu hao may móc thiết bị trực tiếp sx sp 30tr, tbi phân xưởng sx 20tr, tbi dùng cho bộ phận bán hàng 10tr, tbi dùng cho QLDN 10TR
9/ cky nhập kho 3.000 thành phẩm A, 3000TP B, 3000 TP C, Số lượng sp dỡ dang cuối kỳ 600sp
 
Ðề: Mọi người ơi giúp mình với, mình đang cần gấp gấp lắm!!!!

xuất kho theo pp nhập trước xuất trước
 
Mới thấy cho dữ kiện mà chả thấy yêu cầu ở đâu?
 
Ðề: Mọi người ơi giúp mình với, mình đang cần gấp gấp lắm!!!!

Số dư đầu kỳ:
TK152: 450tr
Trong đó: TK 1521 (NVL chính): 400tr (tương đương 4.000kg) Gđv: 100.000
TK 1522 (NVL phụ): 50tr (tương đương 1.000kg): Gđv: 50.000
TK154: 84tr (trong đó CPNVL chính: 35tr, CPNVL phụ: 12,5tr, CPNCTT: 12,2tr, CPSXC: 24,7tr.
PP NTXT
Các tài khoản khác có số dư phù hợp
1/ Nhập kho 2.00 kg NVL chính, đơn giá mua chưa thuế 105.00/kg, thuế GTGT 10%, TT bằng chuyển khoản.
N 152.1: 2.00x105.00,
N 133: 10%
C 112
CP vận chuyển: 1.050.000 = tiền tạm ứng, trong đó thuế 5%.
N 152.1: 1.000.000
N133: 50.000
C141:
Do mua hàng nhiều được hưởng ck 1,1tr = TM, thuế 10%???
N 111: 1.100.000
C 152: 1.000.000
C 133: 100.000

2/ Nhập 1.000kg NVL phụ, đơn giá mua có thuế 55.000 (thuế 10%), chưa TT.
N152.2: 50.000.000
N 133
C 331:
cp vân chuyển:1.050.000 (thuế 5%)
N 152.2: 1.000.000
N 133: 50.000
C 331:
3/ Xuất 500kg NVL chính, 150kg NVL phụ sx sp
N 621:
C 152.1: 500x100.000
C 152.2: 150x50.000
4/Xuất 500 NVL chính, 300 KG NVL phụ phân xưởng sx sp
N 627:
C 152.1: 500x100.000
C 152.2: 300x50.000
5/ Phân xưởng sx báo hỏng 1 ccdc có giá trị 9tr, đã phân bổ được phân bổ 5tr,
N 627:
C 142: 4.000.000
phế liệu bán thu hồi = TM là 1tr
N 111: 1.000.000
C 711:

6/ cp tiền lương phải trả trong tháng là 250tr.Trong đó:
Tiền lương công nhân trực tiếp sx sp: 100tr = N622
Tiền lương NV phân xưởng:25tr=N 627
Tiền lương NV bán hàng: 15tr= N 641
Tiền lương NV QLDN 10TR = N642
C 334: 250.000.000
7/tRÍCH BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định
N 622:
N 627:
N 641:
N 642:
N 334:
C 338:
8/ Khấu hao may móc thiết bị trực tiếp sx sp 30tr, tbi phân xưởng sx 20tr, tbi dùng cho bộ phận bán hàng 10tr, tbi dùng cho QLDN 10TR
N 627: 50.000.000
N 641: 10.000.000
N 642: 10.000.000
C 214: 70.tr
9/ cky nhập kho 3.000 thành phẩm A, 3000TP B, 3000 TP C, Số lượng sp dỡ dang cuối kỳ 600sp Cái chỗ này mà không biết VL sd bn cho từng sp và DD cuối kỳ chung chung 600 sp thỳ em pó tay ko đoán được ??????
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top