mọi người giúp mình giải bài này được không ạ! Cảm ơn nhiều

Ms.Loan

New Member
Hội viên mới
Một DN sử dụng tỷ giá thực tế để ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ có tình hình tháng 5/N như sau:
I. Số dư đầu tháng của một số tài khoản:
- Tài khoản 111: 1.300.000.000 VND; trong đó: + TK 1111: 300.000.000; + TK 1112: 1.000.000.000 (50.000 USD) .
- Tài khoản 112: 2.400.000.000 VND; trong đó: + TK 1121: 800.000.000; + TK 1122: 1.600.000.000 (80.000 USD). Tỷ giá thực tế đầu tháng: 1 USD = 20.000 VND.
II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
1. Ngày 6: mua một ô tô với giá chưa thuế 40.000 USD, thuế GTGT 2.000 USD. Toàn bộ đã trả bằng chuyển khoản: 42.000 USD. Biết tỷ giá thực tế trong ngày 20.100 VND/USD và DN sử dụng vốn khấu hao cơ bản để bù đắp.
2. Ngày 19: Công ty P đặt trước bằng tiền mặt 20.000 EUR để mua hàng. Tỷ giá thực tế: 1 EURO = 25.200 VND.
3. Ngày 20: nhận vốn góp liên doanh của Công ty X bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 30.000 USD. Hai bên thống nhất xác định giá trị vốn góp theo tỷ giá thực tế là 20.050 VND/USD.
4. Ngày 30: Rút quỹ tiền mặt đem ký quỹ tại ngân hàng 10.000 USD, tỷ giá thực tế 20.060 VND/USD.
Yêu cầu:
1.Xác định mức chênh lệch tỷ giá cuối tháng, biết tỷ giá ngày cuối tháng 1 USD = 20.060 VND; 1 EUR = 25.300 VND
2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và (kể cả các bút toán điều chỉnh số dư cuối tháng của ngoại tệ và các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ).
3. Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top