mọi người giúp em phần kiểm kê định kỳ này với ngày mai em nộp bài rồi

OANH1232

New Member
Hội viên mới

Tại một doanh nghiệp đóng và sửa chữa tàu, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ. Doanh nghiệp nhập que hàn trực tiếp từ Công ty TNHH Kim Tín, Trong kỳ có tài liệu như sau: * Trích số dư đầu kỳ: Que hàn KT421 - 2.5: 400kg x 19.000 đồng/kg Que hàn KT421 - 3.0: 1.200kg x 19.000 đồng/kg Que hàn KT6013 - 4.0 : 500kg x 18.800 đồng/kg Que hàn GL48 -5.0: 700kg x 20.000đ/kg * Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. Mua Que hàn KT421 - 2.5 2.000 kg nhập kho, đơn giá chưa VAT% 19.500đồng/kg, chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ 100 đồng/kg, đã thanh toán bằng tiền mặt. 2. Que hàn KT6013 - 4.0 1.500 kg nhập kho, đơn giá chưa VAT 10% 19.300 đồng/kg, chi phí trước khi nhập kho là 100 đồng/ kg, chưa thanh toán cho người bán và người bốc xếp. 3. Que hàn GL48 -5.0 500 kg nhập kho, đơn giá chưa VAT 10% 21.000 đồng/kg, chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển là 500 đồng/kg, đã thanh toán bằng tiền mặt giúp cho Nhà cung cấp. 4. Xuất 1.600kg Que hàn KT421 - 2.5, 500kg Que hàn KT6013 - 4.0 để đóng tàu SG125 5. Xuất Que hàn KT421 - 3.0 để đóng tàu SG130 là 500 kg; 50 kg sử dụng cho phân xưởng sửa chữa. 6. Xuất Que hàn GL48 -5.0 theo thứ tự: để đóng tàu SG125 300 kg và 200kg cho tàu SG130. 7. Nhập khẩu máy chà nhám, số lượng 300 máy, giá mua 50 USD/kg/CIF.HCM, chưa thanh toán. Thuế suất thuế nhập khẩu 5%, thuế suất thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ, tỷ giá thực tế 23.010 Đ/USD. DN nộp các khoản thuế bằng TGNH, đã nhận giấy báo Nợ. 8. Chuyển khoản thanh toán cho Công ty TNHH Kim Tín toàn bộ số nợ phát sinh trong kỳ.​

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ chi tiết vật liệu, Sổ kế toán tổng hợp vật liệu theo hình thức Nhật ký chung trong trường hợp: Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, tính giá xuất kho vật liệu theo phương pháp đơn giá bình quân cuối kỳ.​

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top