MỌI NGƯỜI GIÚP EM MẤY CÂU HỎI LÝ THUYẾT NÀY VỚI Ạ. EM CẢM ƠN NHIỀU!!

Tú.Linh

New Member
Hội viên mới
Câu 1: Sự giống và khác nhau giữa công cụ dụng cụ và TSCĐ hữu hình được thể hiện trong hạch toán như thế nào?
Câu 2: Trong trường hợp nào chi phí sản xuất chung phát sinh không được hạch toán vào giá thành sản phẩm
Câu 3: Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa hạch toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên và hạch toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ?
Câu 4: Trình bày tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì? Chỉ rõ sự khác biệt so với phương pháp kê khai thường xuyên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top