mọi người giúp dùm em

thoai pham

Member
Hội viên mới
mọi người cho em hỏi quy trình ghi sổ tiền gửi ngân hàng của 3 hình thức: nhật ký chung, nhật ký - sổ cái và chứng từ ghi sổ sẽ khác với tiền mặt ở sổ nào vậy? và sổ này sẽ thay thế vị trí của sổ nào trong tiền mặt
 

thoai pham

Member
Hội viên mới
3 hình thức nhật ký chung, nhật ký sổ cái và chứng từ ghi sổ á p giữa tiền mặt và tiền gửi ngân hàng sẽ khác nhau ở sổ nào á p?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top