mọi ng giúp e btap ne vơi!!!!

mydreams712

New Member
Hội viên mới
tình hình đầu tháng nsau
spA giá thành kế hoạch 20000, gthanh thực tế 23.000
SPB gthanh ke hoạch 24.000, giá thành thực tế 252000
trong tháng có nvu psinh nsau
Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
spA gthanh ke hoach 240.000, gthnah ke hoạch 216.000
spB gthanh ke hoach 120.000, gia thanh ke hoạch 116000
vậy trị giá sp nhập kho ghi theo giá thành nào? thanks
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top