Mô tả công việc kế toán

Bằng Lăng

(¯°•(¯°•.BL.•° ¯).•¯)
Hội viên mới
Hic, thấy cái topic này lâu lắm rồi.Mà BL tôn trọng chủ topic nên để bạn ấy có dịp được giúp đỡ mọi người. Giờ nhiều người xin quá. Mà chủ topic thì không thấy đâu.Giờ Bằng Lăng up lên đây. Các bạn ai cần thì down về nhé.
Mô tả công việc của Kế toán tổng hợp.
 

Đính kèm

  • Mo ta cong viec ke toan tong hop.rar
    4.8 KB · Lượt xem: 3,445
Ðề: Mô tả công việc của KT Tổng Hợp

Hi..hi..mình xin lỗi.Bận qua không gửi được.HÔm nay, mình trình bày luôn
CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1.Trách nhiệm:
-Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp
-Kiểm tra định khoản nghiệp vụ phát sinh
-Kiểm tra sự cân đối giữa bảng tổng hợp và chi tiết
-Kiểm tra Sdư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết không
-Hoạch toán TNhập,Chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT và báo cáo thuế khối văn phòng Cty, lập quyết toán văn phòng công ty.
-Theo dõi và quản lý tổng quát công nợ từ đó đề xuất lập dphòng hoặc xử lý nợ phải thu khó đòi,...
-In sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo qđịnh
-Lập BCTChính năm,quý,tháng theo ycầu và báo cáo giải trình
-Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
-Giải trình số liệu với cơ quan có chức năng như thuế,
QUYỀN HẠN
-Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi có phát hiện sai
-Yêu cầu kế toán viên cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin khi co ycầu psinh.
-Lưu trữ dữ liệu theo quy định
MÌnh biết như vậy thôi.Xin "banglang" vui lòng chỉ giáo thêm với.Nếu được gửi cho mình vào "lacbi2002@yahoo.com.vn" với.Mình không tải trên diễn đàn được vì là thành viên mới chưa đủ 5 bài viết.Help me!!!!
 
Ðề: Mô tả công việc của KT Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1.Trách nhiệm :
[FONT=&quot]-[/FONT]Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
[FONT=&quot]-[/FONT]Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
[FONT=&quot]-[/FONT]Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
[FONT=&quot]-[/FONT]Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
[FONT=&quot]-[/FONT]Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
[FONT=&quot]-[/FONT]Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
[FONT=&quot]-[/FONT]In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
[FONT=&quot]-[/FONT]Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
[FONT=&quot]-[/FONT]Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
[FONT=&quot]-[/FONT]Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
[FONT=&quot]-[/FONT]Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
[FONT=&quot]-[/FONT]Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
[FONT=&quot]-[/FONT]Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
[FONT=&quot]-[/FONT]Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
[FONT=&quot]-[/FONT]Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
[FONT=&quot]-[/FONT]Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2.Quyền hạn :
[FONT=&quot]-[/FONT]Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
[FONT=&quot]-[/FONT]Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

3.Quan hệ :
[FONT=&quot]-[/FONT]Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
[FONT=&quot]-[/FONT]Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
[FONT=&quot]-[/FONT]Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
[FONT=&quot]-[/FONT]Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :
[FONT=&quot]-[/FONT]Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
[FONT=&quot]-[/FONT]Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
[FONT=&quot]-[/FONT]Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
[FONT=&quot]-[/FONT]Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
[FONT=&quot]-[/FONT]Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
[FONT=&quot]-[/FONT]Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
 
Ðề: Mô tả công việc của KT Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính của công ty.


III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

2. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

4. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

5. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

6. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

7. Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

8. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn Kế toán, tài chính, quản trị
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên
Kinh nghiệm thực tế 02 năm
Yêu cầu khác Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.
Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.
-----------------------------------------------------------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CÔNG NỢII/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ công nợ của công ty.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:

- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới

- Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi

- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

4. Kiểm tra công nợ:

- Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.

- Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên

5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.

6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.

8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ

9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty

10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty

11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp

12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.

13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

14. Lập thông báo thanh toán công nợ

15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.

16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN:

- Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận

- Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.

- Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.

18. Công nợ ủy thác:

- Quản lý các HĐUT theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các HĐUT khi nhận được hợp đồng.

- Khi hàng về, trên cơ sở HĐUT, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào soft, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào soft các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác).

- Kiểm tra các số liệu đã vào soft, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát

- Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ.

- Theo dõi việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn.

- Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong.

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận.

19. Công nợ khác:

- Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng.

- Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.

20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty:

- Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ.

- Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn.

- Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.

- Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.

- Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học
Trình độ chuyên môn Kế toán Tài chính
Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên
Kinh nghiệm thực tế ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp
Yêu cầu khác Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt
-----------------------------------------------------------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ
III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

4. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất .

5. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .

8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .

12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .

13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

14. Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

15. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

16. Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

17. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách

18. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

19. Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

20. Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

21. Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

22. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Trình độ Đại học kinh tế .

2. Am hiểu Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
-----------------------------------------------------------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN XDCB VÀ TSCD

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

8. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

9. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

10. Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

3. Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

4. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ
-----------------------------------------------------------------------------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG


II/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ các tài khoản tại ngân hàng của công ty.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.

2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.

4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng

5. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.

6. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

7. Nộp hồ sơ cho ngân hàng

8. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng

9. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

10. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

11. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

12. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.

13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

14. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

15. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát

17. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

18. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.

19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.

20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

21. Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty

22. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn Kế toán
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ B trở lên
Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp
Yêu cầu khác Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế.
Khả năng giao tiếp tốt
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phù phù .... Hình như vẫn còn nhưng mệt quá mai post tiếp nhá
 
Sửa lần cuối:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO
Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên kế toán kho
Mã công việc
KT-KTK
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT

1.Trách nhiệm :
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
[FONT=&quot]- [/FONT]Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
[FONT=&quot]- [/FONT]Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
[FONT=&quot]- [/FONT]Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm soát nhập xuất tồn kho
[FONT=&quot]- [/FONT]Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
[FONT=&quot]- [/FONT]Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
[FONT=&quot]- [/FONT]Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
[FONT=&quot]- [/FONT]Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

2.Quyền hạn :
[FONT=&quot]- [/FONT]Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

3.Quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên.
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
TheTheo: Thanhkhoan.com
 
Mô tả công việc kế toán phần 2 - Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Kế toán tổng hợp
Mã công việc
KT-KTTH
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT

1. Trách nhiệm :
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
[FONT=&quot]- [/FONT]Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
[FONT=&quot]- [/FONT]Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
[FONT=&quot]- [/FONT]In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
[FONT=&quot]- [/FONT]Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
[FONT=&quot]- [/FONT]Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
[FONT=&quot]- [/FONT]Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
[FONT=&quot]- [/FONT]Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
[FONT=&quot]- [/FONT]Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
[FONT=&quot]- [/FONT]Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
[FONT=&quot]- [/FONT]Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2.Quyền hạn :
[FONT=&quot]- [/FONT]Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
[FONT=&quot]- [/FONT]Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

3.Quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
- Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Theo: Thanhkhoan.com


 
Mô tả công việc kế toán phần 3 - Kế toán trưởng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ phận
Ban Giám đốc
Chức danh
Kế toán trưởng
Mã công việc
BOD
Cán bộ quản lý trực tiếp
Giám đốc tài chính

1.Trách nhiệm :
- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

2.Quyền hạn :
- Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
- Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .
- Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
- Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
- Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.

3.Mối liên hệ công tác :
- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
- Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng kế toán.
- Nhận thông tin về tình hình Tài chánh doanh nghiệp thông qua Trưởng Phòng Tài vụ và tạo mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ giữa hai chức năng : kế toán và tài vụ.
- Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
- Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.
- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chánh.
- Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế , Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

 
Mô tả công việc kế toán phần 4 - Trưởng phòng tài vụ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

Bộ phận
Phòng tài vụ
Chức danh
Trưởng phòng tài vụ
Mã công việc
TV-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp
Giám đốc tài chính

1.Trách nhiệm :
- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế, tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
- Điều hành, quản lý nhân sự Phòng Tài vụ để thực hiện công tác tài vụ của Công ty trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tài chánh theo luật định và theo Điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ tài chánh và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.
- Hướng dẫn và kiểm tra các phần hành tài vụ :
+ Lập chứng từ thu chi và theo dõi thanh toán qũy tiền mặt và tài khoản Ngân hàng.
+ Lập thông báo công nợ và thu hồi công nợ đúng thời hạn.
+ Lập, trình ký, theo dõi và báo cáo toàn bộ hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng (quá trình phát sinh - thực hiện và thanh lý).
+ Lập, trình ký, theo dõi bảng thanh toán lương, BHXH, BHYT.
+ Lập và trình ký các hóa đơn thuế và các báo cáo kê khai thuế theo đúng qui định của Luật thuế.
+ Bảo quản tài liệu tài vụ.
- Quản lý hồ sơ cổ đông và thực hiện các hoạt động về chứng khóa Công ty.
- Kiện toàn hoạt động của Phòng Tài vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học và chủ động.
- Xây dựng và duy trì nguyên tắc kiểm tra liên hoàn (khâu sau kiểm tra khâu trước) để công tác nghiệp vụ được hoàn thành một cách chính xác kịp thời và hiệu quả.
2.Quyền hạn :
- Chỉ đạo, nhận thông tin hoặc thông tin trực tiếp với các nhân viên Tài vụ.
- Nhận hoặc không nhận nhân viên Tài vụ nếu xét thấy đủ hoặc không đủ năng lực chuyên môn.
- Khi phát hiện vi phạm pháp lệnh kế toán thống kê, thể lệ tài chánh được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc.
- Toàn quyền tổ chức các công việc của Phòng Tài vụ.
3.Mối liên hệ công tác :
- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế, tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
- Nhận thông tin về hệ thống toàn doanh nghiệp thông qua Kế toán trưởng Công ty.
- Nhận thông tin và phối hợp với Trưởng phòng Kế toán trong công tác thanh toán, quản trị kế toán,tài chánh trên cơ sở hỗ trợ, nhịp nhàng và hiệu quả.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng Tài vụ cho Ban giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
- Mọi thông tin về số liệu tài vụ cho cấp Trưởng phòng ban , Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liênhệ phải có sự đồng ý của Ban giám đốc.
- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chánh.
- Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế, Kế hoạch, Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp…

 
Mô tả công việc kế toán phần 5 - Kế toán TSCĐ - XDCB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên kế toán tài sản cố định – xây dựng cơ bản
Mã công việc
KT-TSCD/XDCB
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT

1.Trách nhiệm :
[FONT=&quot]- [/FONT]Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.
[FONT=&quot]- [/FONT]Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.
[FONT=&quot]- [/FONT]Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.
[FONT=&quot]- [/FONT]Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập biên bản thanh lý TSCĐ.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.
[FONT=&quot]- [/FONT]Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.
[FONT=&quot]- [/FONT]Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

2.Quyền hạn :
[FONT=&quot]- [/FONT]Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ về TSCĐ.

3.Quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên và các bộ phận liên quan.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Mã số : SN
- Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
[FONT=&quot]- [/FONT]Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.

[/FONT]
[FONT=&quot]Theo: Thanhkhoan.com[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]​
 
Mô tả công việc kế toán phần 6 - Nhân viên kế toán công trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên kế toán công trình
Mã công việc
KT-KTCN
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT

1. Trách nhiệm:
* Trách nhiệm chung:
- Chịu sự phân công, phân nhiệm trực tiếp của Kế toán trưởng về việc quản lý từng công trình cụ thể. Trách nhiệm quản lý bắt đầu từ khi được phân công, phân nhiệm.
- Kiểm tra, tham gia soạn thảo HĐKT bán ra.
- Tiếp nhận, kiểm tra, lập phương án tối ưu DTNB các Dự án được giao (kiểm tra số lượng, giá cả mua vào, đối tác…).
- Tìm kiếm, chọn lọc và tham gia thương thảo với nhà cung cấp trên cơ sở DTNB được duyệt.
- Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồm: Các hoạt động mua hàng của CBCNV, các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa dịch vụ.
- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự án mình theo dõi.
- Theo dõi, đôn đốc, lập kế hoạch và thực thi thu hồi công nợ thuộc công trình, dự án mình đảm nhận.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.
- Theo dõi quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị phục vụ công trình, lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh lý sau khi công trình hoàn thành.
- Tập hợp phân bổ chi phí, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi lỗ…
- Định kỳ (hoặc đột xuất) thực hiện công tác giám sát, kiểm kê vật tư, chi tiêu tài chính tại công trình.
- Trên cơ sở các quy định của Pháp luật và hợp đồng ký kết, thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với chủ đầu tư.
- Phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với các Phòng ban, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thường xuyên thu thập thông tin kinh tế, chính trị, các văn bản pháp quy, giá cả thị trường, thông tin về đối tác.
- Hàng tuần báo cáo tình hình thu hồi công nợ (bao gồm công nợ chủ đầu tư, nhà cung cấp, nợ nội bộ).
- Hàng tháng báo cáo chi phí, công nợ, vật tư, trang thiết bị công trình.

- Quản lý, bảo quản các chứng từ dự toán, báo giá, lập hồ sơ theo dõi và cập nhật giá cả các loại hàng hoá, vật tư của toàn công ty để tạo thành cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho việc mua, bán và tính giá thành.
- Hạch toán và mở sổ chi tiết cho tất cả các phần hành kế toán có liên quan.

- Theo dõi tạm ứng mua TSCĐ, CCDC, BHLĐ (Công tác quản lý nói chung). Quy trình tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán phải được thực hiện đúng quy trình kế toán.
- Quản lý kho vật tư, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thừa trong quá trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán, chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Thủ kho lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, thẻ kho theo dõi. Định kỳ, thường xuyên đối chiếu, kiểm kho để phát hiện, điều chỉnh kịp thời các sai lệch. Đề xuất bán thanh lý những vật tư, hàng hoá thừa không cần thiết nhằm thu hồi vốn.
- Hạch toán và mở sổ chi tiết cho tất cả các phần hành kế toán có liên quan.
2.Quyền hạn:
- Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để
hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi
- Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.
- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
- Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .
- Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
- Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp .
- Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .
- Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng .
3.Mối liên hệ công tác:
- Trực thuộc Phòng Tài vụ Công Ty : nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của Trưởng phòng Tài vụ
- Nhận thông tin về thanh toán của các kế toán cơ sở
- Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công Ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm
-
v Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Trình độ trung cấp kế toán .
- Am hiểu các qui định về tài chính.


Theo: Thanhkhoan.com
 
Mô tả công việc kế toán phần 7 - Kế toán kiểm tra

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KIỂM TRA

Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên kế toán kiểm tra
Mã công việc
KT-KTKT
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT

1.Trách nhiệm :
- Kiểm tra hạch toán kế toán của các đơn vị cơ sở theo sự phân công của phụ trách phòng Kế toán-tài vụ.
- Cập nhật các chế độ, nguyên tắc, luật thuế GTGT.
- Tìm hiểu và đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán kế toán đặc thù của các đơn vị cơ sở và toàn công ty đảm bảo đúng chế độ và tinh gọn.
- Kiểm tra từ khâu ghi chép ban đầu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến báo cáo kế toán đảm bảo tuân thủ Pháp lệnh kế toán & thống kê, tuân thủ các nguyên tắc hạch toán kế toán chế độ tài chánh – thuế , tính tuân thủ các qui định của công ty.
- Kiểm tra sổ sách, các báo cáo kế toán, chế độ lưu trữ, chế độ nộp báo cáo.
- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị cơ sở nộp báo cáo đúng qui định.
- Bảo quản và giữ tài liệu kế toán của đơn vị được phân công kiểm tra cho đến khi được đưa vào kho lưu trư.
- Kiểm tra định mức kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu được phân công.
- Đề xuất và hướng dẫn các kế toán viên xử lý hạch toán kế toán theo đúng chế độ và qui định.
- Kiểm soát các yêu cầu sửa đổi phát hiện sai trong quá trình kiểm tra hoặc yêu cầu điều chỉnh của các kế toán liên quan.
[FONT=&quot]- [/FONT]Tham gia phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, trên cơ sở được trưởng phòng phân công cụ thể.
[FONT=&quot]- [/FONT]Tham gia phối hợp công tác kế toán, kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở .
[FONT=&quot]- [/FONT]Hiểu và biết các qui định, qui trình của công ty liên quan đến kế toán
[FONT=&quot]- [/FONT]Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
[FONT=&quot]- [/FONT]Thống kê tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
- Báo cáo kết quả kiểm tra kế toán theo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất cho phụ trách phòng KT-TV.
2.Quyền hạn :
- Được phép yêu cầu các kế toán viên cung cấp chứng từ , sổ sách, dữ liệu và báo cáo đáp ứng cho công tác kiểm tra kế toán trên cơ sở theo qui định của phụ trách phòng Kế toán-tài vụ.
- Yêu cầu các kế toán viên giải trình số liệu khi số liệu nội dung nghiệp vụ đó không rõ ràng.
- Yêu cầu các kế toán viên thay đổi chỉnh sửa số liệu, nghiệp vụ sai sót đã được kiểm tra sau khi thông qua phụ trách phòng KT-TV .
- Đến các đơn vị cơ sở để kiểm tra kế toán theo sự phân công của phụ trách phòng KT-TV.


3.Mối quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
- Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Mã số : CV
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
- Kinh nghiệm: 1 năm trong lãnh vực kế toán kiểm toán.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
- Tính trung thực, nhanh nhậy, cần mẫn , có khả năng phán đoán, suy luận.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).


Theo: Thanhkhoan.com
 
Mô tả công việc kế toán phần 8 - Nhân viên thủ quỹ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỦ QUỸ
Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên thủ quỹ
Mã công việc
KT-TQ
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT
1. Yêu cầu :
Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT
Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên
2. Trách nhiệm :
2.1 / NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .
Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán
Khi chi tạm ứng , trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và Thủ Quỹ . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần
B) Quản lý Quỹ tiền mặt :
Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về
2.2/ PHƯƠNG PHÁP LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT :
A) Mở Sổ :
Sổ viết tay (của Cục Thống Kê ) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu , đánh số trang do Thủ Quỹ thực hiện
Sổ in trên máy thì in ra từ phần nhập liệu của kế toán
B) Ghi chép ( đối với Sổ viết tay ) :
Không được sử dụng bút mực đỏ để ghi chép trong Sổ Quỹ
Nếu ghi chép sai , dùng thước kẻ gạch bỏ phần sai và ghi lại vào dòng kế tiếp
Không ghi chồng lên phần gạch bỏ
Căn cứ vào Phiếu Thu – Chi , Phiếu tạm ứng để ghi vào các cột tương ứng trong Sổ Quỹ
Phiếu Thu – Chi , Phiếu Tạm ứng phải theo đúng thứ tự số phiếu phát sinh
Cuối trang cộng trang ở cột thu và chi nơi dòng quy định
Cuối ngày , khóa sổ và cộng ngày ở cột Thu – Chi và Tồn quỹ
Ghi thành tiền bằng chữ và Kế toán cùng Thủ Quỹ ký tên
C) Lưu giữ và luân chuyển :
Đối với Sổ quỹ tiền mặt viết tay :Thủ Quỹ thực hiện và lưu giữ để quản lý tiền mặt thực tế phát sinh tăng giảm và thực tồn
Đối với Sổ quỹ tiền mặt in từ máy:
Do Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời ( 2 liên )
Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng ( liên phụ )
Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm
Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu ( đóng sổ )
3. Quyền hạn :
Có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán , cũng như kiểm kê đột xuất khi cần
Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở
Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.
4. Mối liên hệ công tác :
Nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của GĐXN , PTCS về tổ chức . Nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ KTT XN hoặc KTCS về nghiệp vụ chuyên môn
Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại đơn vị cơ sở trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
Quan hệ với TPTV , bộ phận thanh toán của Công Ty
5. Báo cáo và ủy quyền:
Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho kê toán trưởng và phó kế toán trưởng, các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc thông qua Kế toán trưởng về nội dung)
Ø Trừ khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.
6. Tiêu chuẩn
Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.
Kỹ năng: Có kinh nghiệm trên 1 năm liên tục đảm nhận vai trò thủ quỹ tại các doanh nghiệp
Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

Theo: Thanhkhoan.com
 
Mô tả công việc kế toán phần 9 - Nhân viên kế toán thuế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ


Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên thkế toán thuế
Mã công việc
KT-THUE
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT


1.Trách nhiệm:
- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo
thuế suất .
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều
chỉnh giảm khi có phát sinh.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .
- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

2.Quyền hạn :
- Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành .
- Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán .
- Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định .
- Các công việc khác có liên quan đến thuế .


3.Mối liên hệ công tác :
- Trực thuộc Phòng Kế toán - Tài vụ Công Ty : nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.
- Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT .
- Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công Ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm để hoàn thành tốt công tác.
- Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ .

v Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Mã số : CV
- Trình độ Đại học kinh tế .
[FONT=&quot]- Am hiểu Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

[/FONT]
[FONT=&quot]Theo: Thanhkhoan.com[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]​
 
Mô tả công việc kế toán phần 10_end - Kế toán công nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ
Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Nhân viên kế toán công nợ
Mã công việc
KT-KTCN
Cán bộ quản lý trực tiếp
TP. TCKT
1. Trách nhiệm:
Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định Nhà nước ban hành.
- Lập chứng từ ban đầu (phiếu thu ,chi theo biểu mẫu số 01-TT ,02-TT ban hành theo QĐ số 186 TC / CĐKT ngày 14/3/1995 của Bộ Tài Chánh ) để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền theo đúng qui định và đảm bảo kịp thời chính xác
- Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Chuyển giao các chứng từ ban đầu cho bộ phận liên quan ( các đơn vị cơ sở trực thuộc Cty ) hằng tháng vào ngày 01 đến ngày 05
- Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ
- In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ
- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Cty.
- Lập tờ khai hàng hoá mua vào thuế GTGT theo biểu mẫu
- Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng theo yêu cầu
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
- Lập hợp đồng huy động vốn .
- Báo số dư huy động vốn theo định kỳ (hằng tháng ) hoặc đột xuất theo yêu cầu của
phòng , BGĐ .
- Tính lãi vay huy động vốn theo từng quý ,từng đối tượng và thông báo điều chỉnh lãi suất huy động vốn khi có phát sinh.
- Nhận chứng từ cở sở chuyển (bản sao hóa đơn ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để thanh toán .
- Hằng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ ,công nợ khách hàng.
- Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng .
- Tính toán số công nợ phát sinh hằng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hằng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 ( có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).
- Theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)
- Yêu cầu chấp hàh nguyên tắc bảo mật .
- Lập hóa đơn theo yêu cầu cơ sở căn cứ vào hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký .
- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .
- Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn
- Lập ,theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .
- Giao hóa đơn chưa sử dụng cho các cơ sở do Cty qui định tự lập hóa đơn giao khách hàng , kiểm tra hóa đơn cơ sở trả lại, lập phiếu theo dõi.
- Hằng tháng , quý , năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế trong kỳ (theo mẫu )
- Nhập dữ liệu xuất hóa đơn vào máy hằng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu ) theo từng đơn vị cơ sở .
- Sắp xếp lưu trữ hóa đơn (TGGT ,VCNB) đã sử dụng theo thời gian ,thứ tự số quyển , thứ tự số hóa đơn.
- Đóng dấu , phát ấn chỉ ,lập phiếu xuất ấn chỉ ,báo cáo tình hình xuất nhập tồn ấn chỉ
- Nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu kế toán căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các kế toán công trình cung cấp.
- Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống ke
- Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng không nằm trong các công trình do kế toán công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
- Khai báo thuế, quyết toán thuế với Cơ quan thuế theo luật định.
- Theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình thay đổi chính sách về thuế.
- Chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với Cục Thuế, Sở, Ban ngành liên quan.
- Thực hiện chức năng của kiểm soát viên nội bộ: kiểm tra độ tin cậy, tính trung thực, khách quan và chính xác của các khoản chi phí, các báo cáo tài chính, các công trình, dự án…
- Phụ trách phần hành kế toán Công trình - Công nợ Công trình
2.Quyền hạn:
- Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để
hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi
- Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.
- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
- Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .
- Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
- Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp .
- Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .
- Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng .

3.Mối liên hệ công tác:
- Trực thuộc Phòng Tài vụ Công Ty : nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của Trưởng phòng Tài vụ
- Nhận thông tin về thanh toán của các kế toán cơ sở
- Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công Ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm
-
v Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Trình độ trung cấp kế toán .
- Am hiểu các qui định về tài chính.


tTheo: Thanhkhoan.com
 
Ðề: Mô tả công việc kế toán

hay wa....đúng là cái tớ` cần thank mọi người nhiều nhá
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mô tả công việc kế toán

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THỜI GIAN:
- Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012
- Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN)
HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học
ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 04.62756666 (116) - Fax: 04. 6275.0943 Mobile: 0978.903.789 (Ms.Hiền)
 
Ðề: Mô tả công việc kế toán

Cảm ơn bài viết nhé !!!!!!!!!!!!
 
Đọc không thôi cũng thấy sợ, vậy mà các bạn làm vẫn tốt. Mình học 1 chút thấy nản
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top