Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

mimosa

Member
Hội viên mới
Mấy hôm nay mình mở hòm thư thì cứ thấy lỗi phông chữ không đọc được, không biết tại sao và làm thế nào để đọc được, nhờ các bạn giúp với?:nheo:
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Mấy hôm nay mình mở hòm thư thì cứ thấy lỗi phông chữ không đọc được, không biết tại sao và làm thế nào để đọc được, nhờ các bạn giúp với?:nheo:
Chị vào View/Encoding chị chọn font Unicode (UTF-8).
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Thế mỗi lần mở hòm thư lại phải vào như vậy hả em vì chị mở lại bị như vậy?
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Bạn chọn menu View/Encoding/Unicode (UTF-8). Nếu không thấy có thể tìm trong View/Encoding/More/Unicode (UTF-8)
Nhưng cũng có những mail, không biết gõ font gì, chọn Unicode thì bị lỗi, phải chọn western European mới đọc được.
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Mấy hôm nay mình mở hòm thư thì cứ thấy lỗi phông chữ không đọc được, không biết tại sao và làm thế nào để đọc được, nhờ các bạn giúp với?:nheo:

Hòm thư bạn không nói rõ là hòm thư nào: Outlook Express, MS Outlook, Gmail, Yahoo Mail, ...

Nói rõ thì sẽ dễ hướng dẫn hơn.
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Yahoo mail,bây giờ mở ra lại phải vào view...
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Yahoo mail,bây giờ mở ra lại phải vào view...

Chị thử cách này xem đc ko?
Chị vào tool/Internet Options, trong thẻ General chọn Accessilibity, chọn Ignore font styles specìied on Web pages ----> OK
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Chị đang mở hòm thư vẫn lỗi, vào Toll/Option/ và không có thẻ General nào cả mà là bảng có Main,Tabs....
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

Chị đang mở hòm thư vẫn lỗi, vào Toll/Option/ và không có thẻ General nào cả mà là bảng có Main,Tabs....

- Chị load ở Firefox phải không, thế thì chị vào đường dẫn này: Tools >> Option >> Advanced >> General >> Accessibility
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

uh,có Advanced >> General >> Accessibility thì có 3 lựa chọn :1- allway use the cursor keys to navigate within pages, 2 - search for text when start typing, 3- warn me when web sitestry to redirect or reload the page..?
 
Ðề: Mở hòm thư thấy lỗi phông chữ?

vanthangnk thay lỗi này là do fon chữ bạn chỉ cần bấm Ctrl+A rồi chọn fon chữ là ok
 
Nhiều lúc xem trên mail bị lỗi nhưng khi tải về mở ra không bị lỗi đâu bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top