mn ơi giúp em bài này với ạ. em bị bí quá , dẫn lối cho em với

Đỗ thị tươi

New Member
Hội viên mới
Trong quá trình kiểm toán, KTV thu thập được các bằng chứng sau:-(triệu đồng)
1, Ghi vào doanh thu và giá vốn của hàng gửi đại lý ngày 29/12/N, doanh thu 20 (thuế GTGT 10%), giá vốn 15 ( theo kiểm kê cuối tháng 1/N+1 hàng này vẫn chưa tiêu thụ)

2. Không phản ánh hoạt động mua mới TSCĐHH có giá mua 110 (bao gồm VAT 10%), chưa thanh toán. TS được đưa vào phục vụ bán hàng từ 1/6/N
3. Một số tài sản cố định dùng trong quản lý của công ty đã khấu hao hết từ năm trước nhưng vẫn tiếp tục tính khấu hao trong năm 200N, số tiền khấu hao của số tài sản này là 8.
4. Kế toán công ty đã ghi chép chi phí trang bị dụng cụ văn phòng và lương nhân viên bán hàng tại cửa hàng số 3 vào chi phí XDCB của cửa hàng này với số tiền là: 150. Công trình xây dựng cơ bản này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 01/7/200N.Tỷ lệ khấu hao của cửa hàng là 10% / năm.
5. KTV đã gửi thư xác nhận đối với một mẫu các khoản phải thu được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy các khoản phải thu đều chính xác và có khả năng thu hồi trừ khoản thu của công ty Marco là 23 VND . Công ty đã chấm dứt hoạt động vì mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và chưa lập dự phòng khoản phải thu của Công ty Marco
Yêu cầu 1. Nếu DN không sửa chữa các sai sót trên thì kiểm toán viên đưa ý kiến gì ?
2. Giả sử việc điều chỉnh là cần, lập bút toán điều chỉnh và lập BCTC mới
(giả sử thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 20%, công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top