mn giải giúp mình với ạ

may0206

New Member
Hội viên mới
Tại 1 DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 6/20xx có tình hình về TSCĐ hữu hình như sau: (đvt: đồng)
1.Ngày 1: Nhận góp vốn liên doanh của đơn vị A: 1 TSCĐHH được đưa vào sử dụng ở phân xưởng sản xuất. Theo hội đồng liên doanh, tài sản này trị giá 45.000.000. Chi phí trước khi sử dụng đơn vị A chi được phép ghi tăng vốn góp 3.000.000. Thời gian sử dụng hữu ích ước tính (TGSDHIUT) là 5 năm.
2.Ngày 7: Nhượng bán 1 TSCĐHH đang dùng ở phân xưởng sản xuất, nguyên giá 50.000.000,đã khấu hao 25.000.000. Giá bán chưa thuế: 33.000.000, thuế GTGT: 10%. Chi phí tân trang TSCĐ trước khi bán bằng tiền mặt 500.000. TGSDHIUT là 4 năm.
3.Ngày 13: Chuyển TSCĐHH không đủ tiêu chuẩn về giá trị thành công cụ, dụng cụ:a)1 TSCĐHH đang dùng tại phân xưởng sản xuất, nguyên giá 10.500.000, đã hao mòn 9.000.000. Giá trị còn lại của TS được phân bố dần trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng này.b)1 TSCĐHH đang dùng ở bộ phân quản lý DN, nguyên giá: 9.600.000, đã hao mòn 9.000.000. Giá trị còn lại được tính hết vào chi phí của đối tượng liên quan trong tháng.
4.Ngày 28: Phát hiện thiếu 1 TSCĐHH ở phân xưởng sản xuất, nguyên giá 33.000.000, đã khấu hao 5.500.000. TGSDHIUT là 5 năm. Giá trị tài sản thiếu được xử lý: Tính vào chi phí khác trong kỳ 20% trị giá TS thiếu. Bắt người chịu trách nhiệm bồi thường giá trị còn lại của TSCĐ. Tiền bồi thường thu bằngcách trừ lương trong 10 tháng, bắt đầu từ tháng sau.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top