Mn cho em hỏi định khoản câu này với ạ e k hiểu chỗ " phân bổ sản phẩm theo tỉ lệ với vật liệu chính tiêu hao vật liệu phụ phục vụ sản xuất "

Nguyễn Phương Ngaa

New Member
Hội viên mới
Tại 1DN ktoan hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo pp khấu trừ, sx 2 loại SP P và Q ( đv 1000₫)
Vật liệu phụ xuất kho sử dụng sản xuất sản phẩm hết 2.160 được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tỉ lệ với vật liệu chính tiêu hao, vật liệu phụ phục vụ sản xuất 400. Biết cphi sx sp P là 25920, sx sp Q là 17280
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top