Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
áp dụng luật quốc họi 31 về thuế GTGT
luật quy định tính doanh thu từ 12/2012 đên hết tháng 11/2013 nếu dưới 1 tỷ ( mình đánh nhầm hic)
nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục kê khai gtgt theo phương pháp khấu trừ
phải đăng ký mãu sau gửi lên cơ quan thuế
nếu ko đăng ký thuế sẽ áp doanh nghiệp đăng ký theo phương pháp trực tiếp
hạn cuối 20/12/2013 cả nhà nhéView attachment 14598
 

Đính kèm

  • 14.Dang ky phuong phap tinh thue GTGT 06-GTGT (28).doc
    34 KB · Lượt xem: 216
Sửa lần cuối:

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

Dưới 1 tỷ chứ Hậu???
 

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

ờ, tớ dính 3 cty phải nộp, chán
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

áp dụng luật quốc họi 31 về thuế GTGT
luật quy định tính doanh thu từ 12/2012 đên hết tháng 11/2013 nếu dưới 1 tỷ ( mình đánh nhầm hic)
nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục kê khai gtgt theo phương pháp khấu trừ
phải đăng ký mãu sau gửi lên cơ quan thuế
nếu ko đăng ký thuế sẽ áp doanh nghiệp đăng ký theo phương pháp trực tiếp
hạn cuối 20/12/2013 cả nhà nhéView attachment 14598

bạn ơi doanh thu của cty mình có năm đc hơn 1 tỷ có năm dưới 1 tỷ thì có phải làm bản này k?
 

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

xác định từ tháng 11/2012 đến hết 11/2013 nếu dưới 1 tỷ phải làm nhé
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ , cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm..... Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan. Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 

soninver

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

Vậy là công tdoanh thu từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 mà nhỏ hơn 1 tỷ là minh phải gởi thông tbao1 đăng ký phương pháp khấu trừ hả chị?
áp dụng luật quốc họi 31 về thuế GTGT
luật quy định tính doanh thu từ 12/2012 đên hết tháng 11/2013 nếu dưới 1 tỷ ( mình đánh nhầm hic)
nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục kê khai gtgt theo phương pháp khấu trừ
phải đăng ký mãu sau gửi lên cơ quan thuế
nếu ko đăng ký thuế sẽ áp doanh nghiệp đăng ký theo phương pháp trực tiếp
hạn cuối 20/12/2013 cả nhà nhéView attachment 14598
 

lenhgiang

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

Cái mẫu này ghi khó viết quá. Nghe câu văn bên trong như chỉ áp dụng cho DN đang sử dụng phương pháp này và tự nguyện chuyển qua phương pháp kia ấy. Chứ chẳng phải do DN đang khấu trừ mà theo quy định năm 2014 thì trực tiếp mà muốn đăng ký khấu trừ. Không biết sửa được câu từ không nhỉ?????
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ , cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm..... Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan. Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))


do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi .... chỗ này nếu thành lập 5 năm rồi thì ghi ntn hả b
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu); do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ (hoặc không đầy đủ) chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu);, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu) Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm..... Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan. Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
 

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

đúng rùi e ah
Vậy là công tdoanh thu từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 mà nhỏ hơn 1 tỷ là minh phải gởi thông tbao1 đăng ký phương pháp khấu trừ hả chị?
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

đúng rùi e ah

bạn ơi bạn làm ơn có thể giải thích cho mình chút là phương pháp trực tiếp khác phương pháo khấu trừ ntn đc k?
 

lenhgiang

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

bạn ơi bạn làm ơn có thể giải thích cho mình chút là phương pháp trực tiếp khác phương pháo khấu trừ ntn đc k?

Cái này bạn đọc trong các Luật và quy định về thuế GTGT nhé. Giờ còn đi hỏi cái này.
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

Cái này bạn đọc trong các Luật và quy định về thuế GTGT nhé. Giờ còn đi hỏi cái này.

cái gì k biết, còn mù mờ thì hỏi chứ sao mà giờ với chả giấc
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

cái gì k biết, còn mù mờ thì hỏi chứ sao mà giờ với chả giấc
Không nên thể hiện bực dọc quá nhak!
Cái này bạn đọc trong các Luật và quy định về thuế GTGT nhé. Giờ còn đi hỏi cái này.
Họ đang giúp bạn đó, hãy lấy đây là lí do để tự ái và quyết không để sau này có một ai dám đánh giá thấp mình...
Quả thực bạn đang vướng mắc về cách nộp thuế song lại quay sang hỏi phương pháp tính thuế, cho thấy công việc bạn đang làm không khác gì bắt đầu xây ngôi nhà từ nóc!
Phương pháp tính thuế là yêu cầu căn bản ta phải nắm ngay khi có ý định trở thành kế toán....
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

Không nên thể hiện bực dọc quá nhak!

Họ đang giúp bạn đó, hãy lấy đây là lí do để tự ái và quyết không để sau này có một ai dám đánh giá thấp mình...
Quả thực bạn đang vướng mắc về cách nộp thuế song lại quay sang hỏi phương pháp tính thuế, cho thấy công việc bạn đang làm không khác gì bắt đầu xây ngôi nhà từ nóc!
Phương pháp tính thuế là yêu cầu căn bản ta phải nắm ngay khi có ý định trở thành kế toán....

thực sự mình hỏi nếu mà b biết b trả lời dùm mình, k thì nói mình đọc thông tư này nghị định kia đi, đằng này vừa hướng dẫn vừa như nói ng khác dốt hay sao ý, về phương pháp tính thuế k phải mình k rõ, nhưng trong 1 lúc nào đó quá nhiều thứ dồn dập đến mình k định hình nổi điều gì đang diễn ra thì mình hỏi lại thôi, diễn đàn để mọi ng cùng nhau chia sẻ những điều biết và chưa biết, có những cái là dễ dàng với ng này nhưng lại là vấn đề mơ màng với ng kia, chứ nếu để nói mà giỏi hết thì đã chả phải lên đây hỏi han trao đổi với nhau làm gì, còn ngược lại mình k bực dọc, nhưng cùng là 1 câu nói thì nói sao để ng nghe cảm thấy vừa lòng thì vẫn vui hơn chứ
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

thực sự mình hỏi nếu mà b biết b trả lời dùm mình, k thì nói mình đọc thông tư này nghị định kia đi, đằng này vừa hướng dẫn vừa như nói ng khác dốt hay sao ý, về phương pháp tính thuế k phải mình k rõ, nhưng trong 1 lúc nào đó quá nhiều thứ dồn dập đến mình k định hình nổi điều gì đang diễn ra thì mình hỏi lại thôi, diễn đàn để mọi ng cùng nhau chia sẻ những điều biết và chưa biết, có những cái là dễ dàng với ng này nhưng lại là vấn đề mơ màng với ng kia, chứ nếu để nói mà giỏi hết thì đã chả phải lên đây hỏi han trao đổi với nhau làm gì, còn ngược lại mình k bực dọc, nhưng cùng là 1 câu nói thì nói sao để ng nghe cảm thấy vừa lòng thì vẫn vui hơn chứ
...................
1. Khái niệm:
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng. Các quốc gia khác cũng đang trong thời kỳ nghiên cứu loại thuế này. Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng. Ở nước ta, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khoá 9, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/05/1997 và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999. Tiếp theo đó, để phù hợp hơn với tình hình thực tế, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi vào ngày 17/06/2003 và mới đây tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 03/06/2008 đã thông qua Luật thuế GTGT mới thay thế 2 luật trên và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

1. Phương pháp khấu trừ thuế: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (:) số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
·Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng (:) tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thuế GTGT đầu ra được xác định như sau
Thuế GTGT = Giá bán chưa thuế GTGT của HH,DV x Thuế suất thuế GTGT của HH,DV
Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp này phải tính và thu thuế giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế giá trị gia tăng và số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.
·Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ quy định như sau:
- Thuế đầu vào cuả hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ tòan bộ.
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ
- Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng chung cho các tổ chức kinh doanh trừ các đối tượng áp dụng tinh thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định như sau:
- Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ họăc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.
- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngòai các điều kiện quy định tại 2 điểm trên phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngòai về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
Việc thanh tóan tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

2. Phương pháp tính trực tiếp trên gía trị gia tăng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng cuả loại hàng hoá, dịch vụ đó.
a. Giá trị gia tăng bằng gía thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.
·Giá thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra là giá thực tế mua, bán ghi trên hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng, bên mua phải trả.
·Giá thanh toán cuả hàng hoá , dịch vụ mua vào tương ứng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra được xác định bằng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào mà cơ sở kinh doanh đã dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra.
Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ làm căn cứ xác định giá trị gia tăng theo quy định trên đây thì giá trị gia tăng được xác định như sau:
·Ðối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo chế độ, xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thì giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm(%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu.
...............
 

mimibe

Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu biểu đăng ký thuế GTGT theo pp khấu trừ với cty doanh thu dưới 12 tỷ

...................
1. Khái niệm:
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng. Các quốc gia khác cũng đang trong thời kỳ nghiên cứu loại thuế này. Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng. Ở nước ta, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khoá 9, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/05/1997 và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999. Tiếp theo đó, để phù hợp hơn với tình hình thực tế, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi vào ngày 17/06/2003 và mới đây tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 03/06/2008 đã thông qua Luật thuế GTGT mới thay thế 2 luật trên và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

1. Phương pháp khấu trừ thuế: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (:) số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
·Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng (:) tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thuế GTGT đầu ra được xác định như sau
Thuế GTGT = Giá bán chưa thuế GTGT của HH,DV x Thuế suất thuế GTGT của HH,DV
Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp này phải tính và thu thuế giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế giá trị gia tăng và số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.
·Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ quy định như sau:
- Thuế đầu vào cuả hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ tòan bộ.
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ
- Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng chung cho các tổ chức kinh doanh trừ các đối tượng áp dụng tinh thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định như sau:
- Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ họăc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.
- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngòai các điều kiện quy định tại 2 điểm trên phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngòai về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
Việc thanh tóan tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

2. Phương pháp tính trực tiếp trên gía trị gia tăng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị gia tăng cuả hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng cuả loại hàng hoá, dịch vụ đó.
a. Giá trị gia tăng bằng gía thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.
·Giá thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra là giá thực tế mua, bán ghi trên hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng, bên mua phải trả.
·Giá thanh toán cuả hàng hoá , dịch vụ mua vào tương ứng cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra được xác định bằng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào mà cơ sở kinh doanh đã dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra.
Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ làm căn cứ xác định giá trị gia tăng theo quy định trên đây thì giá trị gia tăng được xác định như sau:
·Ðối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo chế độ, xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thì giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm(%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu.
...............


cảm ơn bạn nhìu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top