m.n giúp em với ạ

bumbada

New Member
Hội viên mới
Ông Quang là một thành viên trong Ban giám đốc của công ty Mai Hạ. Trong một cuộc họp của Ban giám đốc về việc phê
chuẩn kế hoạch tài chính cho năm 2015, có hai khoản chi phí dự kiến cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập làm ông Quang chú
ý. Ông Quang không hiểu rõ vì sao cần tốn kém chi phí cho cả hai loại kiểm toán nêu trên. Do chi phí dự kiến cho việc thuê kiểm toán
độc lập kiểm toán báo cáo tài chính thấp hơn chi phí thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ nên ông Quang đề nghị chỉ cần thuê kiểm toán
độc lập.
Yêu cầu: Theo anh (chị) đề nghị của ông Quang có hợp lý không? Nếu không anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình và giải thích
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top