Lỗi khi đóng form access

ppc0312

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người, tôi viết chương trình bằng access 2007, nhưng tôi không hiểu sao khi "Bấm phải chuột vào FormBar của Form đó và chọn "close" để đóng form thì nó xuất hiện các bảng thông báo lỗi như hình tôi đính kèm.
Có cách nào để không hiện các bảng thông báo lỗi đó hay vô hiệu hóa phải chuột xin mọi người chỉ giúp.
Loai5.JPG
Loai4.JPG
Loai3.JPG
Loai2.JPG
Loai1.JPG
Loai5.JPG
Loai3.JPG
Loai2.JPG
Loai1.JPG
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top