Lập hóa đơn cho hàng tiêu dùng nội bộ

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh/chị, mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Em có một số câu hỏi liên quan đến hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Công ty em thuộc doanh nghiệp thương mại, buôn bán linh kiện điện tử (máy tính, điện thoại, ipad). Theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ thì hàng tiêu dùng nội bộ phải lập hóa đơn. Công ty em nhập hàng hóa về bán (có để tồn kho), một thời gian sau xuất hàng tồn kho cho nhân viên.
1. Khi xuất hàng hóa để nhân viên sử dụng, lập hóa đơn với Thuế giá trị gia tăng đầu ra gạch chéo và kê khai tại chỉ tiêu 32a (Hàng hóa, dịch vụ bán ra không kê khai nộp thuế) hay vẫn tính thuế GTGT 10%, kê khai như hàng hóa bán ra thông thường ạ?
2.1. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra là “Không kê khai nộp thuế” thì Thuế GTGT đầu vào của những mặt hàng xuất tiêu dùng nội bộ có được khấu trừ thuế không ạ?
2.2. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra tính thuế 10% như hóa đơn bán ra thông thường mà công ty đã xuất hóa đơn với thuế suất là “Không kê khai nộp thuế” và đã nộp tờ khai thuế thì cách xử lý như nào ạ
3. Đơn giá của hàng tiêu dùng nội bộ xuất theo giá bán, vậy phần giá trị có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không ạ?
Rất mong nhận được giải đáp thắc mắc từ mọi người. Trân trọng cảm ơn!
 
Tôi có một số kiến nghị sau về thắc mắc của bạn:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
-Căn cứ Khoản 2 Điểu 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:
- Căn cứ Điểu 4 Thông tư số 96/2015TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

- Căn cứ các quy định trên, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vu, công ty bạn phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ theo quy định tại Điều 4 Nghi định số 123/2020/ND-CP.
- Giá tính thuế đối vói sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2 Điểu 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
- Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Khoản 10 Điều Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
- Về việc xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, công ty dộc bạn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
 
1. Khi xuất hàng hóa để nhân viên sử dụng, lập hóa đơn với Thuế giá trị gia tăng đầu ra gạch chéo và kê khai tại chỉ tiêu 32a (Hàng hóa, dịch vụ bán ra không kê khai nộp thuế) hay vẫn tính thuế GTGT 10%, kê khai như hàng hóa bán ra thông thường ạ?=> biếu tặng cho NLD theo thuế suất như bán hàng thông thường.
2.1. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra là “Không kê khai nộp thuế” thì Thuế GTGT đầu vào của những mặt hàng xuất tiêu dùng nội bộ có được khấu trừ thuế không ạ?=>Tiêu dùng nội bộ phục vụ KD thì thuế suất GTGT đầu ra là KKKNT=> Thuế đầu vào Khấu trừ toàn bộ.
2.2. Trường hợp nếu Thuế GTGT đầu ra tính thuế 10% như hóa đơn bán ra thông thường mà công ty đã xuất hóa đơn với thuế suất là “Không kê khai nộp thuế” và đã nộp tờ khai thuế thì cách xử lý như nào ạ => Lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế => khai bổ sung vào kỳ gốc
3. Đơn giá của hàng tiêu dùng nội bộ xuất theo giá bán, vậy phần giá trị có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp không ạ?=> Được tính vào CP được trừ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top