Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

linhngochuynh

New Member
Hội viên mới
Có số liệu về tình hình kinh doanh trong kỳ của Công ty A như sau: Tổng doanh thu bán chiu trong kỳ là 32.000 triệu đồng ( thời hạn bán chịu 30 ngày ). Số tiền thu nợ KH trong kỳ là 29.400 triệu đồng. Tình hình nợ phải thu cuối kỳ như sau:
Trong hạn: 4.230 triệu đồng
Quá hạn dưới 10 ngày : 620 triệu đồng
Quá hạn 10-30 ngày : 420 triệu đồng
Quá hạn trên 30 ngày: 120 triệu đồng
Theo ước tính của đơn vị, các khoản phải thu trong hạn có khả năng thu hồi 99%, các khoản quá hạn có khả năng thu hòi như sau: <10 ngày : 98%, 10-30 ngày : 95%, >30 ngày : 80%.
Yêu cầu:
a. cho biết khoản mục nợ phải thu khách hàng của đơn vị trên bảng cân đối kế toán được trình bày thế nào?
b. Tính số vòng quay nợ phải thu và số ngày thu tiền bình quân. Nhận xét
Mong anh/chị hướng dẫn em với ạ
 

thuyuong

Member
Hội viên mới
- câu a: bạn lấy ước tính % của đơn vị nhân với số liệu ra cuối kỳ = A, doanh thu trong kỳ trừ số tiền thu dc ra số tiền phải thu cuoi kỳ = B, nên A = B = số phải thu cuối kỳ ghi trên sổ kế toán
- câu b : áp dụng công thức tính số vòng quay nợ phải thu và số ngày thu tiền bình quân rồi ra báo cáo kế toán quản trị nhận xét. Mình nói chung vậy thôi hy vọng giúp dc bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top