Làm thế nào để lọc tài khoản con

duykhang

New Member
Hội viên mới
Lam sao tôi có thể lọc dùng công thức ở Query biet tai khoan con trong danh mục tài khoản? hoac nhu the nào đó.
 
Ðề: Làm thế nào để lọc tài khoản con

Lam sao tôi có thể lọc dùng công thức ở Query biet tai khoan con trong danh mục tài khoản? hoac nhu the nào đó.

Bác phải mô tả tài khoản con khác cha như thế nào chứ nhể ?
 
Ðề: Làm thế nào để lọc tài khoản con

Trang web rất hữu ích đó rainy. Nhưng mừ bạn í đang hỏi về Query trong Access mà :confuse1:

trong đó cũng nói về Access nữa mà, toàn cao thủ không à
 
Ðề: Làm thế nào để lọc tài khoản con

Lam sao tôi có thể lọc dùng công thức ở Query biet tai khoan con trong danh mục tài khoản? hoac nhu the nào đó.

Nếu bạn là thầy giáo ra đề như thế này thì chắc tụi sv rớt sạch hết.:banghead:

thôi thì giả dụ như thế này. tất cả các tài khoản đều được lưu trong table TaiKhoan, trường MaTK là trường dùng để lưu mã của tài khoản.
yêu cầu: lấy danh sách tất cả các tài khoản con của tài khoản X.

giải: Select * from TaiKhoan Where Left(MaTK, Len(X)) = X

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng thì nói cụ thể yêu cầu của bạn, để mọi người cùng nghiên cứu nhé.
 
Ðề: Làm thế nào để lọc tài khoản con

Càm ơn mọi người, Thí dụ khi bạn nhập 1 tài khoản nào đó bất kỳ thì trong query tự phân ra đó là tài khoản con hay tài khoản tổng hợp, tại vì trong bảng DMTK se có tài khoản cấp 2,3.Trong excel thi tôi làm được còn trong access thì chưa nghiên cưu nên hỏi mọi người.
 
Ðề: Làm thế nào để lọc tài khoản con

Càm ơn mọi người, Thí dụ khi bạn nhập 1 tài khoản nào đó bất kỳ thì trong query tự phân ra đó là tài khoản con hay tài khoản tổng hợp, tại vì trong bảng DMTK se có tài khoản cấp 2,3.Trong excel thi tôi làm được còn trong access thì chưa nghiên cưu nên hỏi mọi người.

Giả sử tài khoản cấp 1, 2, 3 cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ: 111, 111.1, 111.1.ABC
VD: Tài khoản bạn lưu trong table DMtaikhoan (taikhoan Text (20))

Trong query có thể tạo các column sau:
SELECT
IIf(InStr([taikhoan],".")<>0,"",[taikhoan]) AS taikhoantonghop,
IIf(InStr([taikhoan],".")=0,"",IIf(InStr(Mid([taikhoan],InStr([taikhoan],".")+1),".")<>0,"",[taikhoan])) AS cap2,
IIf(InStr([taikhoan],".")=0,"",IIf(InStr(Mid([taikhoan],InStr([taikhoan],".")+1),".")=0,"",[taikhoan])) AS cap3
FROM DMtaikhoan;

Có được theo ý bạn không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top