Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

phuonglb

New Member
Hội viên mới
Mình mới sang công ty mới, kiểm tra sổ sách thấy kế toán cũ làm bản tự quyết toán thuế TNDN năm 2008 không chuyển số lỗ từ 2007 sang. Giờ mình phải làm thế nào, tờ khai thuế TNDN 2009 có điều chỉnh gì không? Các bạn giúp mình với nhé!
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Mình mới sang công ty mới, kiểm tra sổ sách thấy kế toán cũ làm bản tự quyết toán thuế TNDN năm 2008 không chuyển số lỗ từ 2007 sang. Giờ mình phải làm thế nào, tờ khai thuế TNDN 2009 có điều chỉnh gì không? Các bạn giúp mình với nhé!

Q4/2009 bạn k/c số lỗ 2007 sang nhé
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

Việc đơn vị bạn không chuyển lố từ hoạt động kinh doanh của năm 2007 sang năm 2008 trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, vấn đề này được xử lý như sau:
- Bạn có thể lập Tờ khai thuế TNDN năm 2008 bổ sung hoặc thay thế đã lập;
- Nếu không, thì bạn có thể lập Công văn đề nghị Cơ quan Thuế quyết toán thuế, tuy nhiên trong trường hợp này này có thể bị phạt đấy!
Chào!
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Bạn ơi sao lỗ năm 2007 lại được chuyển sang quý IV-2009.Cục thuế mình hướng dẫn chỉ được chuyển lố của các quý trong năm(trường hợp làm tờ khai thuế tạm tính)và chuyển lỗ của các năm trước (trương hợp quyết toán năm)thôi
Q4/2009 bạn k/c số lỗ 2007 sang nhé
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

500 nghin = xong hết he he
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

Mình mới sang công ty mới, kiểm tra sổ sách thấy kế toán cũ làm bản tự quyết toán thuế TNDN năm 2008 không chuyển số lỗ từ 2007 sang. Giờ mình phải làm thế nào, tờ khai thuế TNDN 2009 có điều chỉnh gì không? Các bạn giúp mình với nhé!

Không sao bạn áh, lỗ được kết chuyển trong thời hạn 5 năm lận mà. Bạn xem lại kết quả quyết toán năm 2008 là lỗ hay lãi. Nếu kết quả kinh doanh năm 2008 công ty bạn mà lỗ thì kế toán không chuyển lỗ là đúng rồi, còn nếu lời mà không chuyển lỗ thì cũng không sao. Quyết toán năm 2009 nếu có lãi thì bạn chuyển lỗ năm 2007 sang và cả năm 2008 ( nếu có ), làm phụ lục chuyển lỗ được rối.
Theo qui định thì công ty được phép chuyển lỗ khi kết quả kinh doanh kỳ quyết toán đó có lãi và số lỗ được chuyển thấp hơn hoặc tối đa là bằng số lãi trong kỳ quyết toán
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải lập bổ xung thuế TNDN bạn ạ
Mang đến cơ quan thuế bổ xung. Dĩ nhiên trong những trường hợp BC thuế bị sai thì sẽ phải nộp phạt mà. Còn đừng lo lắng về nộp phạt cứ cho vào chi phí của doanh nghiệp là xong. Vì lỗi đâu phải của bạn
Như vậy mình mới lập bc thuế như thường thôi. Nếu k bổ xung thì khi cơ quan thuế kiểm tra thì họ sẽ phạt đấy
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

500 nghin = xong hết he he

chưa chắc đâu cty mình ngày đó cũng thế nhưng khi thanh tra chính phủ về thanh tra cục thuế sui là họ bốc ngay vào cty mình một phen vất vả lắm đừng có dại mà làm thế tiền mất tật mang đó
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải lập bổ xung thuế TNDN bạn ạ
Mang đến cơ quan thuế bổ xung. Dĩ nhiên trong những trường hợp BC thuế bị sai thì sẽ phải nộp phạt mà. Còn đừng lo lắng về nộp phạt cứ cho vào chi phí của doanh nghiệp là xong. Vì lỗi đâu phải của bạn
Như vậy mình mới lập bc thuế như thường thôi. Nếu k bổ xung thì khi cơ quan thuế kiểm tra thì họ sẽ phạt đấy

Bổ sung gì bạn, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ, nếu lãi mà không chuyển lỗ năm đó thì để chuyển năm khác, miễn không quá năm năm. Chuyển lỗ không cần đăng ký trước và khi nào chuyển chỉ cần lập phụ lục chuyển lỗ thôi. vậy sao phải làm như bạn nói ?
 
Ðề: Làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 thế nào khi không chuyển số lỗ từ 2007 sang 2008?

Việc đơn vị bạn không chuyển lố từ hoạt động kinh doanh của năm 2007 sang năm 2008 trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, vấn đề này được xử lý như sau:
- Bạn có thể lập Tờ khai thuế TNDN năm 2008 bổ sung hoặc thay thế đã lập;
- Nếu không, thì bạn có thể lập Công văn đề nghị Cơ quan Thuế quyết toán thuế, tuy nhiên trong trường hợp này này có thể bị phạt đấy!
Chào!

Lỗ được chuyển trong năm năm kể từ năm sau năm phát sinh lỗ, với điều kiện là 5 năm liên tục và phải đảm bảo là các năm được chuyển lỗ phải có lãi. Năm 2008 ko thích chuyển thì chuyển năm 2009, phạt cái gì ở đây bạn.
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Bạn ơi sao lỗ năm 2007 lại được chuyển sang quý IV-2009.Cục thuế mình hướng dẫn chỉ được chuyển lố của các quý trong năm(trường hợp làm tờ khai thuế tạm tính)và chuyển lỗ của các năm trước (trương hợp quyết toán năm)thôi

Bạn mở HTKK 2.1.0 -> mở Tờ khai thuế TNDN tạm tính -> click chuột vào ô ghi số tiền "Lỗ được chuyển trong kỳ" -> bấm F1 bạn sẽ thấy phần hỗ trợ như sau:

- Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là số lỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.

Tức là tờ khai tạm tính quý được chuyển lỗ của các năm trước nếu quý đó có lợi nhuận phát sinh trong kỳ > 0.

Lỗ các năm trước nếu không chuyển năm nay thì có thể chuyển trong các năm tiếp theo nhưng phải nhớ lỗ chỉ được chuyển trong vòng 5 năm.

Thân!
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Bạn mở HTKK 2.1.0 -> mở Tờ khai thuế TNDN tạm tính -> click chuột vào ô ghi số tiền "Lỗ được chuyển trong kỳ" -> bấm F1 bạn sẽ thấy phần hỗ trợ như sau:Tức là tờ khai tạm tính quý được chuyển lỗ của các năm trước nếu quý đó có lợi nhuận phát sinh trong kỳ > 0.

Vậy cho mình hỏi.Nếu Q1 mình lỗ, Quý 2 mình lỗ.Nhưng trong chỉ tiêu [15] Lỗ đc chuyển trong kỳ, mình có chuyển số lỗ của Q1 sang Q2 hay không? Hay khi Q2 có lời mới chuyển lỗ.Mình mới đi làm chưa rành lắm
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Vậy cho mình hỏi.Nếu Q1 mình lỗ, Quý 2 mình lỗ.Nhưng trong chỉ tiêu [15] Lỗ đc chuyển trong kỳ, mình có chuyển số lỗ của Q1 sang Q2 hay không? Hay khi Q2 có lời mới chuyển lỗ.Mình mới đi làm chưa rành lắm

Nếu Q2 lỗ mà bạn chuyển lỗ nữa thì phần mềm sẽ báo lỗi. Lỗ thì làm sao mà chuyển.
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Vậy cho mình hỏi.Nếu Q1 mình lỗ, Quý 2 mình lỗ.Nhưng trong chỉ tiêu [15] Lỗ đc chuyển trong kỳ, mình có chuyển số lỗ của Q1 sang Q2 hay không? Hay khi Q2 có lời mới chuyển lỗ.Mình mới đi làm chưa rành lắm

Bạn chỉ chuyển lỗ khi kỳ khai thuế của bạn phát sinh lãi thôi, nếu Q2 lỗ thì không chuyển lỗ Q1 qua, Q2 lời thì được chuyển lỗ từ Q1 hoặc từ các năm trước.

Thân !
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Nếu Q2 lỗ mà bạn chuyển lỗ nữa thì phần mềm sẽ báo lỗi. Lỗ thì làm sao mà chuyển.

Thế mà khi em chuyển lỗ qua PM không báo lỗi mới sợ chứ, anh thử chuyển đi, thế là tổng lỗ của Q2 = Q1+phát sinh Q2.
Hic, nếu chuyển lỗ như vậy có sao không ạ ?
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Thế mà khi em chuyển lỗ qua PM không báo lỗi mới sợ chứ, anh thử chuyển đi, thế là tổng lỗ của Q2 = Q1+phát sinh Q2.
Hic, nếu chuyển lỗ như vậy có sao không ạ ?

Ừh không báo lỗi đâu.

Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Như vậy lỗ từng năm phải được theo dõi riêng để chuyển lỗ không quá 05 năm kể từ năm phát sinh lỗ, nếu cộng dồn lại thì nó thành lỗ của năm gần nhất => sẽ phá vỡ quy định chuyển lỗ trong 5 năm :dangiuqua:
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Ừh không báo lỗi đâu.Như vậy lỗ từng năm phải được theo dõi riêng để chuyển lỗ không quá 05 năm kể từ năm phát sinh lỗ, nếu cộng dồn lại thì nó thành lỗ của năm gần nhất => sẽ phá vỡ quy định chuyển lỗ trong 5 năm :dangiuqua:

Ở đây mình hỏi về lỗ từng quý chứ không phải lỗ theo năm.Từng năm mình không cộng dồn, nếu cộng dồn thì đc chuyển trong 05 năm là mãi mãi.Mình chỉ mún hỏi là lỗ của Q1 mình lỡ chuyển sang quý 2.Sau đó phần mềm nó tự cộng lại nên tổng lỗ Q2 = lỗ Q1 + Phát sinh Q2.
Bây giờ, mình cần điều chỉnh j không ạ?
 
Ðề: Tờ khai thuế TNDN

Ở đây mình hỏi về lỗ từng quý chứ không phải lỗ theo năm.Từng năm mình không cộng dồn, nếu cộng dồn thì đc chuyển trong 05 năm là mãi mãi.Mình chỉ mún hỏi là lỗ của Q1 mình lỡ chuyển sang quý 2.Sau đó phần mềm nó tự cộng lại nên tổng lỗ Q2 = lỗ Q1 + Phát sinh Q2.
Bây giờ, mình cần điều chỉnh j không ạ?

Theo mình Vì là tạm tính theo quý chưa quyết toán năm nên phần mềm cho phép chuyển lỗ sang quý sau mặc dù quý sau lỗ, bạn vẫn cứ chuyển không sao hết. Còn đối với chuyển lỗ theo năm thì phần mềm sẽ báo lỗi nếu năm được chuyển lỗ bị lỗi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top