Làm lại tờ khai bổ sung thuế GTGT lần 2,3

Julia Lê

New Member
Hội viên mới
Hi Anh Chị,
Công ty em thành lập năm 2014, kế toán cũ kê khai sai thuế gtgt từ đầu cho tới khi e vào làm luôn nên e phải làm lại tờ khai bổ sung từ 2014 cho đến quý 3/2016 nộp cho cơ quan thuế, nhưng vì chưa có kinh nghiệm làm tờ khai bổ sung nên khi điều chỉnh cũng sai nốt ( hic). Hiện tại e đang làm tờ khai điểu chỉnh bổ sung tiếp nhưng vẫn sợ bị sai nhờ Anh/ Chị chỉ dẫn dùm em với.
Trường hợp của em như thế này
Tờ khai đầu tiên tháng 6/2014: [22]- 99k, [43]-99k
tháng 7/2014: [22]-99k, [43]-99k
tháng 8/2014: [22]-99k, [43]-2481k
tháng 9/2014: [22]-2481k, [43]-2481k
Em làm tờ khai bổ sung lần 1 như sau:
tháng 6: [22]-99k; [43]-130k
tháng 7: [22]-130k; [43]-2064k
tháng 8: [22]-2064k; [43]-2564k
tháng 9: [22]-2564k; [43]-3334k
...............em làm tương tự kiểu này cho tới quý 3/2016.(TT-TT)
Bây giờ em phát hiện mình làm bổ sung sai nên sau khi tham khảo em lại lại tờ khai bổ sung lần thứ 2 như thế này:
Tháng 6: bổ sung đúng nên ko cần sữa lại.
Tháng 7: [22]-99k; [38]-31k; [43]-2064k
Tháng 8: [22]-99k; [38]-1965k; [43]-2564
Tháng 9: [22]-2481k; [38]-83k; [43]-2481k
.....Và em làm tương tự cho tới quý 3/2016 căn cứ vào tờ khai đầu tiên, sữa lại mục [22] và thêm mục [38].
Cách làm của em như vậy có đúng không ạ, mong Anh/ Chị chỉ dùm em, em cảm ơn nhiều ạ.
 
Em viết thế kia thì ai biết em điều chỉnh tăng giảm thế nào để mà tư vấn cho em được.
Em kết xuất các tờ khai gửi qua Email chị xem cho nhé.

Nguyên tắc khai bổ sung:

- Lập Hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh, phân biệt việc điều chỉnh số thuế phải nộp và số thuế còn được khấu trừ (không bù trừ số phải nộp với số thuế còn được khấu trừ); Chỉ quan tâm đến số thuế cuối cùng trên tờ khai (phải nộp hay khấu trừ), không kể là điều chỉnh đầu ra hay đầu vào.

- Khi khai bổ sung điều chỉnh chỉ điều chỉnh cho Tờ khai kỳ gốc (tờ khai bị sai) và điều chỉnh tiếp số thuế còn được khấu trừ chênh lệch vào tờ khai tháng hiện tại.

· Các trường hợp điều chỉnh và tính phạt chậm nộp:

- Điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: => phạt chậm nộp; Không tính đến tiền thuế đã nộp NS hay chưa, nộp thừa hay thiếu;

- Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp: Không phạt chậm nộp

- Điều chỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ: Không phạt, khai số tiền thuế điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 38 của kỳ tính thuế tháng hiện tại;

- Điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ: Phạt nếu đã hoàn; chưa hoàn thì không phạt. Khai số tiền thuế điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 của kỳ tính thuế tháng hiện tại;
 
Em viết thế kia thì ai biết em điều chỉnh tăng giảm thế nào để mà tư vấn cho em được.
Em kết xuất các tờ khai gửi qua Email chị xem cho: hongdien83@gmail.com

Nguyên tắc khai bổ sung:

- Lập Hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh, phân biệt việc điều chỉnh số thuế phải nộp và số thuế còn được khấu trừ (không bù trừ số phải nộp với số thuế còn được khấu trừ); Chỉ quan tâm đến số thuế cuối cùng trên tờ khai (phải nộp hay khấu trừ), không kể là điều chỉnh đầu ra hay đầu vào.

- Khi khai bổ sung điều chỉnh chỉ điều chỉnh cho Tờ khai kỳ gốc (tờ khai bị sai) và điều chỉnh tiếp số thuế còn được khấu trừ chênh lệch vào tờ khai tháng hiện tại.

· Các trường hợp điều chỉnh và tính phạt chậm nộp:

- Điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: => phạt chậm nộp; Không tính đến tiền thuế đã nộp NS hay chưa, nộp thừa hay thiếu;

- Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp: Không phạt chậm nộp

- Điều chỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ: Không phạt, khai số tiền thuế điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 38 của kỳ tính thuế tháng hiện tại;

- Điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ: Phạt nếu đã hoàn; chưa hoàn thì không phạt. Khai số tiền thuế điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 37 của kỳ tính thuế tháng hiện tại;


Em đã gửi mail cho chị rồi nhé, mail em là lethao200894.kld@gmail.com, em cảm ơn chị nhiều nhé.
 
Gửi Thảo,
Khi khai bổ sung điều chỉnh chỉ điều chỉnh cho Tờ khai kỳ gốc (tờ khai bị sai) và điều chỉnh tiếp số thuế còn được khấu trừ chênh lệch vào tờ khai tháng hiện tại.

Việc Em cần làm là làm tờ khai bổ sung điều chỉnh cho tờ khai gốc : Điền số đúng các chỉ tiêu số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, chỉ tiêu mua vào bán ra. Tuyệt đối không điền vào chỉ tiêu 37,38. Em đang bị hiểu sai và làm sai khi điền luôn vào chỉ tiêu 37, 38 số chênh lệch em điều chỉnh.
Chỉ tiêu 37, 38 chỉ sử dụng để điều chỉnh số thuế GTGT còn được kháu trừ tăng giảm ở các kỳ trước và em khai bổ sung ở tháng nào thì em điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tháng đó. Ví dụ bây giờ em làm điều chỉnh thì em điều chỉnh chỉ tiêu 37,38 của kỳ tính thuế: Quý 3/2017.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top