Lãi tiền gửi tạm tính của khoản tiền gửi chưa đáo hạn có tính thuế TNDN?

Bạch Tôn Giả

New Member
Hội viên mới
Các Anh/Chị cho hỏi vấn đề này:
Công ty e có gửi tiền gửi có kỳ hạn, trả lãi vào cuối kỳ gửi, trong năm 2022 có hạch toán tạm tính lãi tiền gửi hàng tháng vào 1388- 515, và tiền lãi sẽ được chi trả vào kỳ đáo hạn 2023, vậy khi quyết toán thuế TNDN 2022 thì phần tiền lãi tạm tính này có tính thuế TNDN không?
Xin cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top