KTTC1 - C5 - Tiền và nợ phải thu 6

Đan Thy

Member
Hội viên mới
BT 5.10 (Tổng hợp và trình bày thông tin) Trong kỳ kế toán, Doanh nghiệp Hùng Hậu có tình hình như sau: Đơn vị tính: ngàn đồng

1. Bán hàng cho khách hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10%. Nếu thanh toán tiền trước thời hạn 1 tháng sẽ cho khách hàng hưởng chiết khấu 1% giá thanh toán. Giá vốn 35.000.
2. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả đủ sau khi trừ chiết khấu thanh toán.
3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000 chưa rõ nguyên nhân Sau đó căn cứ vào Biên bản xử lý như sau: Bắt thủ kho phải bồi thường 50% trị giá hàng thiếu. Số còn lại tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
4. Nhận được biên bản chia lãi từ hoạt động liên doanh 10.000, nhưng chưa nhận tiền.
5. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000
6. Mua hàng hóa nhập kho giá chưa thuế 25.000, thuế GTGT 5% chưa trả tiền người bán
7. Khách hàng N ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt 20.000.

8. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.
9. Đã thu bằng tiền mặt 4.000 về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.
10. Chi tiền mặt 10.000 tạm ứng cho nhân viên.
11. Nhân viên thanh toán bằng tiền tạm ứng:

- Hàng hoá nhập kho theo giá trên hoá đơn GTGT là 8.800 gồm thuế GTGT 800.
- Chi phí vận chuyển hàng hoá nhập kho 300, thuế GTGT 30.
- Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ.

Yêu cầu: Ghi bút toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.


BÀI GIẢI

1.
Nợ 131 (1) 66.000
Có 511 60.000
Có 3331 6.000

Nợ 632 35.000
Có 156 35.000

2.
Nợ 112 65.340
Nợ 635 660
Có 131 (1) 66.000

3.
Nợ 1381 2.000
Có 156 2.000

Nợ 1388 1.000
Nợ 632 1.000
Có 1381 2.000

4.
Nợ 1388 10.000
Có 515

5.
Nợ 111 1.000
Có 1388

6.
Nợ 156 25.000
Nợ 133112.500
Có 331 (6) 27.500

7.
Nợ 111 20.000
Có 131(N)

8.
Nợ 1388 4.000
Có 711

9.
Nợ 111 4.000
Có 1388

10.
Nợ 141 10.000
Có 111

11.
Nợ 156 8.000
Nợ 13311 800
Có 141 8.800

Nợ 156 300
Nợ 13311 30
Có 141 330

Nợ 111 870
Có 141 870
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top