Kiểm toán cơ bản, e cần gấp mn giúp e với

Thùy Linh1

New Member
Hội viên mới
Hãy phân tích tình huống sau đây để cho biết tình huống là gian lận hay nhầm lẫn? và sai sót đó ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ tiêu của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán (Chỉ xác định ảnh hưởng tăng/giảm mà không cần tính toán)
Khi thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 cho công ty cổ phần XNK Chè Việt, kiểm toán viên (KTV) ghi nhận một số vấn đề ảnh hưởng đến rủi ro kiểm toán từ tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) như sau: Do ảnh hưởng của dịch covid-19, các thị trường xuất khẩu chủ yếu như Đài Loan, Trung Quốc, Nga gần như đóng băng, các hợp đồng xuất khẩu đã ký trước đây được yêu cầu giảm giá sâu, hoãn thời gian giao nhận hàng hoặc huỷ hợp đồng. Doanh số từ thị trường trong nước cũng giảm mạnh, do ảnh hưởng của chính sách giãn cách xã hội, buộc DN phải sáp nhập các chi nhánh, cắt giảm nhân sự. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận theo như đã cam kết với các cổ đông. Khi kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phát hiện có một số chi phí hoạt động và chi phí lãi vay không đủ điều kiện vốn hoá được ghi nhận vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số tiền 5,5 tỷ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top