Kiểm toán căn bản

Dung18742

New Member
Hội viên mới
Help e với. Kiểm toán căn bản
Một công ty có lợi nhuận trc thuế =200tr, Dt= 500tr, Tổng TS = 10000tr. Mức trọng yếu tổng thể A= 5%× LNTT. Mức trọng yếu thực hiện B= 50%× A. Sai sót coa thể bỏ quaC= 5% ×A
Sau khi kiểm toán phát hiện 1 số sai sót: HtK: 50tr. Phải thu 0,3 tr. Tiền 20tr.
Đưa ra cách giải quyết tình huống?
 
Mức trọng yếu tổng thể: 10 triệu, mức TY thực hiện 5 triệu, Ngưỡng sai sót có thể bỏ qua TE(500k)
=> Ý kiến: Đối với phải thu 300k bé hơn TE pass
HTK và tiền đều vượt MTY và số liệu quan như thê, nêu bút toán điều chỉnh, khách hàng đồng ý thì pass, khách hàng ko đồng ý nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top