Kiểm toán báo cáo tài chính

Nuna14996

New Member
Hội viên mới
Mọi người ơi giúp e bài này với ạ. E nghĩ là thông đồng với nhà cung cấp để ghi khống nhưng lại không phân tích đc cụ thể ạ
-Nguyên vật liệu tăng 400trieu cuối kỳ so với đầu năm
- phải trả người bán tăng 180 triệu cuối kỳ so với đầu năm
1. Giá cả thị trường năm nay so với năm trước tăng bình quân 5%
2. Có 4 hoá đơn bán hàng mua vật liệu chính chả các nhà cung cấp mới chưa thanh toán; 4 hoá đơn này đều thiếu dấu hiệu KSNB
3. Có 5 phiếu nhập kho thiếu dấu hiệu KSNB, trong đó có 4 phiếu là nhập vật liệu theo 4 hoá đơn ở trên. Các hoá đơn, phiếu nhập kho đã đc kế toán ghi sổ năm N
Yêu cầu Phân tích để chỉ ra các khả năng chủ yếu dẫn đến sau lệch của PTNB cuối kỳ so với đầu năm trên BCTC ( tức chỉ ra nghi ngờ về các khả năng sai phạm)
 
nếu sai phạm về thuế thì có hóa đơn và kê khai đúng là hợp lý, còn chuyện phải trả người bán tăng là chuyện bình thường, nvl tăng thì sau này khó xử lý, lấy hóa đơn phải cân đối đừng để dư,
về nội bộ thì do kiểm soát thôi, phải đối chiếu với bên thứ 3
 
Nếu đã thông đồng với NCC để ghi khống thì sẽ không có HĐ, còn nếu có hóa đơn, biên bản giao hàng (phiếu nhập , xuất kho) và chứng từ thanh toán đầy đủ thì không gọi là khống được.
NVL tăng giảm trong kỳ không nói lên điều gì cả
Phải trả, phải thu tăng giảm so với đầu năm không nói lên điều gì cả
1) quy luật thị trường , ok?
2) giờ đưa lại cho KSNB , KSNB không chịu đóng dấu mới là có vấn dề
3) y như câu 2
Không phân tích nổi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top