Khối ngoại mua ròng 181 tỷ

Thế Minh Anh

Member
Hội viên mới
SXdHaoSx_FwriNfTMgItMc9Q9oXg2aGTg_vwIG3p9xOK9Qt6oNQ6wkjYulotEzapfPmNfCZ2FcNI1IWOseKW6IDHT6yDujhlr6KfpfLoGkt9Qog3KGnSifFbdnBCeMQRGpCV1dRg


Quan điểm thị trường ngắn hạn

Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ở phiên tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên đánh giá thị trường có thể sẽ đang dần bước vào giai đoạn phân phối và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ và vẫn trong vùng lạc quan, nhưng rủi ro ngắn hạn cũng có chiều hướng tăng dần cho thấy tâm lý ngắn hạn đang dần thận trọng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và hạn chế mua mới hoặc hạn chế gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại.

OUB3yjZapNr0jQ_hjqVZ9AVl7AOQ0i1Hubrat9VcG9QOCq72EvXZUqyQ9TR2Ohw-IAFr7TdhV9A9C2FsL0mhzzhsni0ReRREbnDC-UIiOol06TL98zRiTXQIOQvsgZjyDGmPyLEm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top