Khoản phải thu phải trả theo Tỷ giá ghi sổ thực tế bình quân gia quyền di động cho nhiều giao dịch

Oanh Koi

New Member
Hội viên mới
Tỷ giá để áp dụng cho cùng 1 đối tượng với nhiều giao dịch em có tham khảo trong thông tư 200/2014/BTC
  1. 131: Tại điều 18, điểm 1, khoản e.
Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng (bên Có tài khoản 131) kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng khách nợ (Trường hợp khách nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định là tỷ giá bình quân gia quyền di động các giao dịch của khách nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch nhận trước tiền của người mua thì bên Có tài khoản 131 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá ghi vào bên Nợ tài khoản tiền) tại thời điểm nhận trước;
  1. 331: Điều 51, điểm 1, khoản c.
Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá bán của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời điểm ứng trước;

Bên em và bên đối tác nước ngoài có giao dịch với nhau phát sinh 131 và 331. Vì em đang phân vân phần offset công nợ em sẽ hạch toán như thế nào nếu em áp dụng cách lấy tỷ giá bình quân gia quyền di động các giao dịch như hướng dẫn ở trên.

Ví dụ: Tháng 07

Tổng 131 của em là 6256.86 USD (tỷ giá BQGQ tới nghiệp vụ cuối tháng đối chiếu công nợ giữa hai bên là 23.058)

Tổng 331 của em là 459.86 USD. (tỷ giá BQGQ tới nghiệp vụ cuối tháng đối chiếu công nợ giữa hai bên là 23.277)


Đến 14/8 sau khi hai bên đối chiếu công nợ xong thì quyết định offset (bù trừ) 459.86 USD 331 và thanh toán 131 số tiền còn lại là 5797 USD.

  • Thì em sẽ định khoản offset:
N 331: 459.86 USD * 23.277 = 10.684.143

C 131: 459.86 USD *23.058 =10.603.452

C 515: 80.691

  • Định khoản số tiền 131 còn lại như sau:
N112: 5797USD * tỷ giá mua vào tại ngân hàng ngày 14/8

C131: 5797 USD *23.058

C 515 chênh lệch tỷ giá.


Anh chị nào đã gặp trường hợp này cho em hỏi em làm như trên là đã đúng theo tinh thần của thông tư 200 và định khoản đúng chưa ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top