Khi nào doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính chuyên dụng

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Hãng tư vấn Aberdeen Group đã tiến hành một nghiên cứu so sánh mức độ phổ biến của ứng dụng hợp nhất báo cáo tài chính chuyên dụng và ứng dụng hợp nhất báo cáo tài chính có sẵn trong hệ thống ERP trong các doanh nghiệp hàng đầu, trung bình và chậm phát triển.

Kết quả cho thấy rằng phần mềm báo cáo tài chính và hợp nhất độc lập (chuyên dụng) được ưu chuộng hơn (71%) so với các tính năng hợp nhất trong các ứng dụng của ERP (37%) ở những doanh nghiệp lớn.

Các giải pháp báo cáo tài chính hợp nhất chuyên dụng mang lại rất nhiều lợi ích mà các doanh nghiệp nên nghiêm túc xem xét. Tuy nhiên, thế nào là một giải pháp lý tưởng? Một giải pháp lý tưởng phải:

Đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu

Tính toàn vẹn của dữ liệu được đánh giá bởi độ chính xác và tính thống nhất của dữ liệu. Giải pháp lý tưởng phải có thể tự động tải, hợp nhất và xác nhận dữ liệu từ nhiều đơn vị vào trung tâm dữ liệu an toàn, qua đó tạo ra một nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Tất cả những thay đổi diễn ra sẽ được nhân rộng trên toàn hệ thống nhằm cắt giảm những phân tích chênh lệch không cần thiết.

Hơn nữa, một giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính nên có những công thức sẵn có để có thể xử lý các tác vụ chuyển đổi tiền tệ, xác định tỷ lệ sở hữu v...v… một cách hiệu quả.

Hỗ trợ việc tuân thủ

Phần mềm khoá sổ nên hỗ trợ giảm bớt những áp lực tuân thủ từ bên ngoài hơn là phức tạp hóa mọi việc. Các doanh nghiệp cần có khả năng điều chỉnh dữ liệu cho các vấn đề hợp nhất và các yêu cầu báo cáo, cả nội bộ lẫn bên ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần có khả năng theo dõi tất cả những thay đổi với tính năng truy nguyên kiểm toán.

Hơn nữa, ứng dụng khoá sổ nên tự động xử lý lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá và loại bỏ các sự điều chỉnh trong quy trình hợp nhất như là lợi ích cổ đông thiểu số, liên doanh, sự loại bỏ và phân bổ giữa các công ty con.

Cung cấp hiểu biết sâu sắc

Đây là thế mạnh chủ yếu mà phần mềm hợp nhất chuyên dụng có thể mang lại so với hệ thống ERP. Do đó, phần mềm khoá sổ cần có khả năng tạo lập các báo cáo tiêu chuẩn cũng như báo cáo tuỳ biến theo yêu cầu, và các phân tích tương tác.

Hơn nữa, các doanh nghiệp cần có khả năng xem xét dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau (như đồ thị, biểu đồ) cũng như dưới nhiều khía cạnh khác nhau (như khu vực, dòng sản phẩm) để có được những phân tích tối ưu. Bằng cách có được một cái nhìn tổng thể về những dữ liệu và nhật ký tài chính bị ảnh hưởng, các nhà quản lý có thể xác định được hướng đi hợp nhất hiệu quả nhất để kết hợp các dữ liệu được sửa đổi.

Có được một phần mềm đúng đắn là một trong những yếu tố chính để có thể đóng sổ nhanh hơn, thực hiện tốt một quy trình được thiết kế hoàn hảo cũng như việc quản lý dữ liệu hiệu quả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top